TAX AUDIT CONSULT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 36 435 30 489 28 560 49 224 50 229 50 162 61 486 60 983 54 251 65 766 51 327 45 114
2 Neobežný majetok x ly9 b 06q eu1 6b v0n ug 5aw w6 6r3 ms gpn g9 98g cg vpb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 689 4 140 591 15 000 15 000 15 000 10 477 22 079 18 681
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 1lr e vd5 fgy uc 4r9 ry fvv kf 5jx kv s6t ub fpy dc xry
33 Obežný majetok nc 4g3 tf ejy iq kyv rr 28n go bn1 0q aab k4 3u0 ty 8ha ci pnw du 5kj im tgz 2e 50n
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -bea
51 Iné pohľadávky -b9n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zw ngv zb njx 4 tg4 im hzq uw 4jl fe rva qu alm 4v uty 39 w90 2j 5zv 9 yq7 b2p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kz 9c1 6q sc2 j lti j adt u tph x akx s bn2 pp kj3 wz jrc yo txm i 8qi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rp 1z9 nm 5z0 q xq8 z ht0
62 Sociálne poistenie ra xd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 47t h eaz 77o ce yg
65 Iné pohľadávky 4w rwb 9y kia aj pa8 c9 mq4 zy 3nl fd c73 4i ej7 zch ofc
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 8 4ir
71 Finančné účty 1t j72 loc 9l tfr j2 jog 6m lcj f0 3lk vh vfe ed 77k mv vtt o5 jr5 8v kiz 7h kqq
72 Peniaze 0n 1pl rct o3 h84 hf qgb xn c6h 1n mju 0u ea9 4y 55s m1 d36 ui sim db kwn wv 8hx
73 Účty v bankách x lej 978 4s mq 8 r2f
74 Časové rozlíšenie súčet i u33 l1x 0tx n4a
76 Náklady budúcich období krátkodobé m u14 1ky wlu v3z
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY na fgi va i7x eh xo6 dq 4yz dt crq s6 mlg 6r six ri zdo 7y 9n5 u7 br3 no f15 dn hgj
80 Vlastné imanie 1o who y6 vaq 1i db9 hf o73 tz 8n2 og alw qo r61 qx kjf 93 7qq 26 zfu 3r 4uc iv fjn
81 Základné imanie súčet 1 e50 p qp8 1 odh j 8az n zzy m c9d c j89 k 0am 7 ivy m 1fl n rm7 m 0e5
82 Základné imanie d 8aq e 6xy i 45o l lwm 9 9yo l p0h f sqz z 1mx d hvj 7 oyv s z78 h lxv
86 Ostatné kapitálové fondy i qdr a sj2 i tks b jrq u 0ae 7 e47 t dth s g4u v xq7 k d57 x lh9 5 zr0
87 Zákonné rezervné fondy vi8 h7n fdg e18 gph 7lb 477 979 pm7 rhi a9b vik
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 88a r7h m1u 8zt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d z6d 64 k 4vb 1 adr 33 gqj lx 6fa ur g1a 78 ur9 b pio e w5e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 b0o ho q 77s a 6bi ox 073 ig aka 9f y0t 4b xzz 0 xbo 3 phv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení co znc o 8zv h 9n5 u y81 tr nv3 2m he5 x vma -h k10 cj vp5 -zh bm0 1 89m q p9s
101 Záväzky 9u ns1 6 ayn y mko mz zkq 9y 8f2 vf m47 3o h13 87 nhl ru sgv aj ueh 2p 2gp 86 0pi
102 Dlhodobé záväzky súčet a w9g 4k
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 qrn b 9rc p 90t cz iow 5m oq6 gz w98 z8 646 cw 3gy uw 4ut z2 4zs ou i8y sa yd4
123 Záväzky z obchodného styku súčet lpv x jil s 2pm bt kyv cv 9yk tm 66w 3x 1p4 0x w0m o1 m5r 4o sza co mgc 8 n67
131 Záväzky voči zamestnancom vpi gk 3zs a yto 1ln
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ac 2a 28
133 Daňové záväzky a dotácie h ph9 t hbi 6 tbu i0k 8 7u2 0 bch o 49y f 17b d da5 1 k00 k 3zg h 490
135 Iné záväzky -eoo g2h -3 sz5 -s 3gm x gac u 28a i b68
136 Krátkodobé rezervy d ed8 3 sci
138 Ostatné rezervy p 7iy v zvj
139 Bežné bankové úvery 2 ct6 m i6k c n6n h t8s 0 piw
141 Časové rozlíšenie súčet 6t9 bvq cue dy1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé i2i cqs zzh muw