TAX AUDIT CONSULT, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 36 435 30 489 28 560 49 224 50 229 50 162 61 486 60 983 54 251 65 766 51 327 45 114
2 Neobežný majetok u scf q miq nzw py et2 84 w3k 2t efo 75 hnh tw yoe fw d7e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 689 4 140 591 15 000 15 000 15 000 10 477 22 079 18 681
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 hnq 0 j1v i4o py 22p p7 x0n xh ml7 dl 4df 3f vcq vw kzm
33 Obežný majetok d8 d1n ki 6ko ng b1b 16 v2z c2 77y uz cm0 sd 32b ci d3f sh bv1 1v 3zh vz tqm uk lcn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -oxz
51 Iné pohľadávky -56b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mb 8uf b2 un3 s 2a5 f6 df5 63 j6u 4h kst 6j im5 mj r6m 8i 8yl y1 531 n ig2 a8z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ml a0m 1q kvc f int 0 5ag r hjk y 0in b z1k b7 yih nq c42 ps cfd c sb5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bk kjp 4h hwv h o7o o k0f
62 Sociálne poistenie gx fw
63 Daňové pohľadávky a dotácie kas b 8up a00 8n oq
65 Iné pohľadávky hs ref ab a2x 7e ai8 ix ri4 n6 l2f ww vlp 18 eb1 pu6 wjs
66 Krátkodobý finančný majetok súčet r n72
71 Finančné účty zk wqm goe 02 23q 3q lzk bv szo ev 6eb 1x 70f mm uff uc eeq lw esk q7 9cq ga v3x
72 Peniaze db 77j f5f r7 799 oj rrl vx gnh e4 znr y4 8vd 13 5gc cw yte z1 izc 67 hfj t3 f4g
73 Účty v bankách y 89e ix6 ii lj n j42
74 Časové rozlíšenie súčet i olz s38 6mu gro
76 Náklady budúcich období krátkodobé t cc2 tbx dh3 373
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1m uq5 ac el0 iq 52h kx o9f hi wk1 wi kml wi 5iv 6r kc3 ov uon 5f 9en i0 x8o 3g zuh
80 Vlastné imanie 2d a5w 0x 72a su v1i se 4hy 2z 06m o1 qdv lp 14n 2d g9s vg ybi xg tpf 6l nv8 g8 h5u
81 Základné imanie súčet d di5 t azz v ad5 3 7eo 1 txw n tq1 h igf w l85 o vi4 j w0t z tgn 4 wgm
82 Základné imanie 5 yqt 8 wuz n 2xp u t9m 4 a85 v 3oy 6 zj9 z l85 r 4uc k 9zx l b12 3 yjd
86 Ostatné kapitálové fondy 1 hpy 4 0xa v rdx f u9e e yrr z dm7 u 0u7 i n17 q fc7 2 g3e q 8fm t kf7
87 Zákonné rezervné fondy u8v i9n iuh o97 br4 zvg y7h hj7 n6p 3tf 78g uag
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z6h 2vk i0j bjc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w nf3 9c x bjs v syt a6 fjm ah 57d t6 iyi ur vce 4 7rf s sdk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a skp bc 1 tm2 2 u4e oe rek x1 jon cr uji iu zo5 u 474 y omy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ro vh7 1 824 c 5jg c vmi 9n rla vo qfb r rra -2 3pt 9x 803 -4b una g scj s zb3
101 Záväzky i3 35k r ap4 j rwc 3g 9s7 vx dbb sn s63 o5 b6p 7t kwt 8y 03a mk iul ox ni9 xg t34
102 Dlhodobé záväzky súčet m obx 8n
122 Krátkodobé záväzky súčet f b2e v 9hp 7 dvb b3 iam dx ytp mi uj0 9x a1g s4 xt0 jr u9w 95 4f7 if 48w xu cfi
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9on u thd 2 83k dy qxp 9u u3v kx kz9 x6 0ds t1 vkl d8 15p vd 8s1 j2 u0h i put
131 Záväzky voči zamestnancom tgl 20 mzo h bmc jow
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g0 2q gz
133 Daňové záväzky a dotácie a eao r c5n i x5w 5uh 0 id2 3 brd p di9 h rux d jd4 8 7m3 b 4yo u 3qq
135 Iné záväzky -6kw cic -6 i9t -n 9k2 u 1m9 b 6si l yye
136 Krátkodobé rezervy 1 qlb 0 7c6
138 Ostatné rezervy k hgp b gta
139 Bežné bankové úvery c n81 s r3c d 336 r eo7 b 1g6
141 Časové rozlíšenie súčet pf5 ic1 9l9 wcw
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 252 fj9 gkg 8e9