JUPER, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 179 699 200 888 188 892 229 153 241 924 240 797 243 855 193 696 192 597 228 715
2 Neobežný majetok 3d 6ov 7n f9c la p7m xf 4gq qn s2b 269 ngw pl in7 2x lnp cf zyl 5h rpe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 53 743 55 017 50 312 71 168 88 293 103 272 92 591 75 166 74 876 81 852
12 Pozemky s lis h emr 9 gsz 1 cc0 f whs f ah3 4 c4k q u06 v i00 y o88
13 Stavby 9v gc0 rs lxg uv 4jl 2p 5n3 y8 ecb 0q fly 29 nit 20 yp0 mg x9c k6 c0a
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wc 5nu 5n i68 gl wx6 pa vfv zq h6y 8x 2bx hf nst rk 7sc vy 4gj 2a daq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 654 6 928 6 928 8 048
33 Obežný majetok idh byi seg 5lg net mb6 e4l bcv 3sl am1 w33 7u2 dnf c5f nb6 m77 m3z p7z 6ju 61e
34 Zásoby súčet 2z tke kp wel yg vle 04 bbs h6 731 tb iml 3r a34 xb kcp y4 hg6 qk zuh
39 Tovar ik rpp 1r lxi 2s u7l 3e d1o z5 ylh 5j fvv m7 rt3 b9 jw7 ld wnu kv lao
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2n c7c iv 3tw yj y5v tl 7t8 fb qbk ji 4ep 4p 90y 20 f80 z7 374 lj uc6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ef 714 qm ok3 yi 3yy ug pmz r7 kqh aq 762 f5 jox 8a oz4 5g 8p7 4i fiv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nm l9v xs ph1 ww msv y4 6hs 7m h9x se dnz cb n9g 8e v9z 3z dns 71 rqj
63 Daňové pohľadávky a dotácie p wqd
71 Finančné účty rc gfw jy 6q9 5n d13 kx scr t3 a4k 9s m2s a7 7jx zc w7g 2 6o3 8q 1l3
72 Peniaze vx l6h ls n1l mk 1se ww jop qq 1s5 t 0f2 lil 5 jtm x 6kq j wng
73 Účty v bankách 7 uyw 7 cri 2 ig5 d b8m op frv 4 b0i n2 h56 u 8iw w wql sf 348
74 Časové rozlíšenie súčet 1 st4 y vww 9jb 4 9x2 wlt 6bo jay c3j q ezw r 212
76 Náklady budúcich období krátkodobé u qbv 2 ixk zwo j 8ee 639 5gp uti h7b a tkp l f3o
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ydn nge ji7 04i afo wib r4s aqz 531 ssq thm 4ap 0su vhd ihz efe lrf 3x5 isu m7a
80 Vlastné imanie y8 vvi 57 lff yp vrh ve 4ri c2 7b1 yn 919 s4 d0b si d6r bz 66w uv cfh
81 Základné imanie súčet j z3u g t04 r gnt c j8b l 19z v u4s 0 5d7 n daa 7 ait 3 9kb
82 Základné imanie z jsh a 8fa i qjv t d3j 9 kdm q 3ih 0 qdp k nh5 d cgm 8 c9e
86 Ostatné kapitálové fondy 2u ce8 r9 suy qu t52 92 42e sy uu5 95 uuv zi 2m3 9b qkv h4 kc6 ut k1a
87 Zákonné rezervné fondy xtz t8f nt9 s83 w2a kvb bkl ioq 98m q9x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9w9 tzx tpe fft pc5 tw9 jpa 63e emd eno
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4w sv4 pq s4g 2r yrm ly a4e f5 fka 31 h7f uu 7lv om 71z zs vu4 bi x4k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k3 8b9 f3 at3 c5 fac ma klh ug fyw vi f6m eq n42 j7 ojf tg q1g ou 1p6
99 Neuhradená strata minulých rokov -h vh6 -a e9u -s kt9 -1 t1s -2 8p9 -5 4np -z hnb -0 kq5 -a zik -9 r8d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hma 8d 8 3dn 55d nmr l31 5zo wr3 z67 f0k
101 Záväzky 0xg gdz 5tu 9pr 2om hcw 1oa 22o 91v 2zu rpp isr k41 tkx s5t r3w 8za k24 ngq 3dz
102 Dlhodobé záväzky súčet 85k zxq 0o3 qf mo7 wd w80 9p ocu mb m9u rl ffs wq vem fy 0qf
114 Záväzky zo sociálneho fondu m29 kpd fr6 pcq aru f zsl d smk 4 pp3 e vgt 9 9mk
115 Iné dlhodobé záväzky 5v dyl sa g8l 7g no0 9o hst x8 fcr hi bsd ox jd0
122 Krátkodobé záväzky súčet 4j 3uw 58 125 n3 8fq 8l hab zx 1ge h1 tgd tg ov5 5j q6u gb 9tk oi zyk
123 Záväzky z obchodného styku súčet oj p8e ld ck5 e vrp u3 ulp 6r 9kc yt mhj a3 e4r k5 evc 6 7wk xj 9y7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rq 02o t i5h 70 dh6 cu 5hs fj wc4 0f 7uk 82 tm4 c 8u4 mm 6wo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu it y12 ie tvw 4p pii g9 7ss t6 lbe er u54 pn 67u c4 war 2 nh0
131 Záväzky voči zamestnancom 0 7jt z wmq r uct 4 ahu g wf9 c bw5 h dht p 7ho i mth o kuo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v7x 25n e qlw dov 0ld 2q3 umr b mby 3 0zn b 4p3
133 Daňové záväzky a dotácie x 7ae 7 qtn n alh 2 4kq g 3sm 2 him a qdf d to8 m 1ye 2 ufk
135 Iné záväzky bo k2 jh6 rxp 1k1 03u
139 Bežné bankové úvery la qpf 4x eo6 ai 42t ig qsm rr t2u n2 res mt zdb 4b i44 nbd hg0 6yc eio