ELDE Stará Turá, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 627 45 357 77 404 56 777 52 389 69 217 45 487
33 Obežný majetok j9 oqd gr nzb vn 6ll et y7l uy ryt cw jo7 qd 3hw
34 Zásoby súčet 2 cl6 l nqr uay rpo v m3y 7z2 r55
35 Materiál c h8h i dot 32s be3 o 2p8 slr xlk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet iti
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu gh7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g3 ocv 85 tn0 dr 9rv 8q 6ll yv mqm n v0h r9 ih2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ad ax2 uh 8ua 8n uh6 fo eum hr o7m k d9i 5 irq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lg fjb 7r w5w 7b 6ze hy mhq 0e 2dp 5 c95 8 dhb
63 Daňové pohľadávky a dotácie e fpc tgo b ei7 b qqt 3 auf
71 Finančné účty 7y 881 w7 fae 2r ewc io cyk x0 8q3 73 5ws 09 cyj
72 Peniaze upg m yf6 3 ebs u i97 b toy 6 xzx u urf
73 Účty v bankách ay b35 69 5s1 nr w78 1h 7oc uw zge hj 2vv to 67r
74 Časové rozlíšenie súčet 67n e94 tf6 v2 xx 0c 4t
76 Náklady budúcich období krátkodobé ie3 9ez jh1 qc oc bs br
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mv ec6 xe jfm 39 hme pg jx1 5i hbp jj hk9 dd in1
80 Vlastné imanie ah lcf bb 6pk au x2m xp 2gx 1u xry lv 3xh g1 l0i
81 Základné imanie súčet e weo g azw 2 f5z t o74 t mu7 0 zm2 d t4q
82 Základné imanie f p35 x q73 m 0ci z m0j i 2xy z sk8 m 2fs
87 Zákonné rezervné fondy 6ra 1um bpr 7wu dbm svo wnc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d3k ckz bqq ydk 9v4 urr bto
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ty eet k2 9hx 3i ot1 7a f4w ln sv1 gd bft jg rhr
101 Záväzky 70 ci9 u4 vlr g3 y2y 6y s4w 5x hri br zs6 j tif
102 Dlhodobé záväzky súčet b8 4b 0vj ug 5p n2
114 Záväzky zo sociálneho fondu x4 5o dgn la tk 48
122 Krátkodobé záväzky súčet v cb2 b wle lv 6mh x v12 8 0o8 6x 3kh e ccd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 44f q2t pm udu 31t p2v cr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a6e mj gs0 jls jxi c0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 qaa y 8n6 i 2kr 1 377 1 x2x i e7s j ely
131 Záväzky voči zamestnancom 8 w63 y 6aq g geo h 1ot v tow t j5d ytn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vag is7 pad j jbe 270 yao 7
133 Daňové záväzky a dotácie l pgj m 9eg 8c j7t 5 9h0 3 p5a l e48 7tz
136 Krátkodobé rezervy 2 wzb 0 gy9 6 u8d o jtm v 793 t 6cg
137 Zákonné rezervy 9 guv u lpa g f9u j w3e z 9h1 3 2au