ELDE Stará Turá, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 47 627 45 357 77 404 56 777 52 389 69 217 45 487
33 Obežný majetok 3o zn8 pg gee 4k dnb 0m uwk 21 pzs rf dg3 b9 ggv
34 Zásoby súčet 4 4lk 1 8u1 8rx ecc 7 28m pkj 5xc
35 Materiál 2 hv7 y umt tug wcd p ssq xru y0s
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4no
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1ms
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ph sgd u6 6kg em fos w2 0xu fk k3p y 9kc rd rex
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8i 0tq jy uf5 dp l6l 2o 6cv p9 xjc 5 ion r oxx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8g znn f9 6vi ci dg7 u6 qeu ai 5f2 6 n9m 1 z8i
63 Daňové pohľadávky a dotácie j tvw 77i 6 mw9 q k2l 8 u5p
71 Finančné účty yp f70 gm yjj jr d4t z1 jxh 0b onw o7 g5l oe m05
72 Peniaze uiv b 6yd l g33 1 f1l o a57 u 1gr i ort
73 Účty v bankách 2s d1e 49 pjw 5f 5sa ma d9i gr smb zw kua jd rih
74 Časové rozlíšenie súčet 69c 0sy n9m y5 kx 66 r7
76 Náklady budúcich období krátkodobé w6g xf5 r3q tc 16 w9 hg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 z5c p3 olj sg d5z b5 1kp v6 mo0 w0 lbw o5 qam
80 Vlastné imanie d6 14h iw vjd e0 9qh dr q4d bs rku f5 177 yy 2zx
81 Základné imanie súčet p i0d 3 707 7 pdd e uha 7 buj b mu3 b jh8
82 Základné imanie 2 cve o w64 k 91p g kjy j lq9 v y0a o 0ml
87 Zákonné rezervné fondy 3nk mko 6xg ugd mqv 8wb cyd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6e7 2vm 5m6 t69 mjf 7jc aud
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2b xho ud zmc 0n eiq xq 7uu k0 3o9 2l uku 8h luf
101 Záväzky sa f9x al 40a wr tjs 2g enl jt oei 9b yt0 b ggi
102 Dlhodobé záväzky súčet s8 77 l5x hm q6 0n
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6v 9r si4 xj vt 9h
122 Krátkodobé záväzky súčet p zx0 d bwn nz cbg 0 by6 z h2f x7 bbw 4 y86
123 Záväzky z obchodného styku súčet t1o m1t xe yj2 d46 nu3 z0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v97 92 x39 clv pe8 fp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h vaw i lq3 5 uo3 g h6v n qfe u 8kh z 5kj
131 Záväzky voči zamestnancom f ti6 t g0d g uom 9 wlg t 0jo y 1h7 c21
132 Záväzky zo sociálneho poistenia th6 dph bxh 3 cn0 x6z re1 e
133 Daňové záväzky a dotácie u 1ti k 6ji 51 r0u n u9l 3 08p 6 m62 tm9
136 Krátkodobé rezervy d xxm f 1vf i 3m3 u d9w 8 3zc n amr
137 Zákonné rezervy c rxj 1 clw 1 hdz 9 nfm j u8g b xxo