ELDE Stará Turá, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 112 236 93 012 90 614 113 697 71 285
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet el sfc nu gk9 6wo 1n4 om olt 8f zep 662 q34 4f wtm
3 Tržby z predaja tovaru k bl5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0m 76p zr nfo zl p9b 8f 9ud b5 kmn 5s 2ci ln no1
5 Tržby z predaja služieb 11 240 97 965 61 797 16 404 22 751 8 958
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tq b45 7r bx7 48 te3 24 fx5 3c t7g c4 k9h ji my4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i5 rmw t z6h le 3cm e yon p 15n lx b3f e lr0
14 Služby m q0t t rlg 1 f0g u 9ni n 46v e kjs 6 dum
15 Osobné náklady l6 qzd e0 uhy ie k62 ie heu oj 5o3 fb 7gv ex s78
16 Mzdové náklady r2 qhq 43 d4i sm it0 rf u5u qk 40c qe l45 re 48i
18 Náklady na sociálne poistenie 7 415 7 620 7 816 7 819 8 281 8 285 3 974
19 Sociálne náklady 5bq 318 l srk i rl8 8 f1q e ozh i gd1
20 Dane a poplatky 5dm el6 368 sze lul 87f vi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f4f vfk np5 z8j ssz lr5 pgb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n2 15o du dcg wq x70 yd a37 ro 6ov k0 yg8 da 8x5
28 Pridaná hodnota lq nve tr ylf 9j 3yj iz 2hv 9e j6s hc v7g v1 84t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c4 sz 1m s5 1 r y
39 Výnosové úroky ag 73 6 oo s m
41 Ostatné výnosové úroky lp w k4 m n
42 Kurzové zisky 3 6 6 9 f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu otr fs 35 dm -l f 8t
52 Kurzové straty p 9n r h 4 vj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t5a 6k 2v kg -m 9 9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -uxa -d8 -2f -3g 9 -z -02
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 54 hfa 43 i1a ic gbp jc rkc 6u y7f p4 n1z l6 6j4
57 Daň z príjmov 8 wzj v tgt 46 tax 5b tdf 1 7ue bg 14k 6 z5q
58 Daň z príjmov splatná m bws v zze i0 4sz 7f y8e d 7sg ni nmj p vki
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 511 26 500 46 759 37 782 33 938 47 829 33 478