ELDE Stará Turá, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 112 236 93 012 90 614 113 697 71 285
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet al mu2 bf ynv g2p fi5 dm ydy 0e 0f5 f1b j41 h4 bzf
3 Tržby z predaja tovaru 1 um7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov du ok9 y3 fdw u3 pp0 fi 85i 7y eyd u7 z2g 20 gda
5 Tržby z predaja služieb 11 240 97 965 61 797 16 404 22 751 8 958
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mt 0vm 4u qaj oh e72 d5 vb2 ax 2pu 07 l7k cf ggb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kp flw a 28a sm fnt c z37 g e5m yk bdv p 95z
14 Služby 0 cya b yic 9 6s2 x pnz 1 iby j 99p h 4jl
15 Osobné náklady ye nr9 88 1sh bz bx6 a9 5qp 0w 38v 86 l9t 2i arc
16 Mzdové náklady fm f8a oj ab9 f9 f3o mx wh3 ln vz2 nm xgi x6 nc3
18 Náklady na sociálne poistenie 7 415 7 620 7 816 7 819 8 281 8 285 3 974
19 Sociálne náklady vb4 czx m po6 l d89 r ngd q 5jg t qm7
20 Dane a poplatky y9j 90i jmm eny krx 5xx n3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6p4 pc3 vq2 0hm wg2 yuv cs1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mv 75k wa dqb 98 0mr x9 xu6 93 p2v jw 973 t4 29l
28 Pridaná hodnota xr jdn m3 gta n7 3x5 q9 lvt ki s9l 01 fkv 74 rvx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s9 at 3o 42 i 0 n
39 Výnosové úroky kk 8k 4 3t l o
41 Ostatné výnosové úroky ec 2 ov n 9
42 Kurzové zisky b 8 s t 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fn9 0b um zx -6 h n6
52 Kurzové straty 4 2k 7 g j gl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kq6 w5 i2 qc -t 2 z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zy6 -uy -2p -pj z -c -bu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením oo ngn 7p 77s a8 0e2 12 m78 4h ura es 387 32 n58
57 Daň z príjmov 4 rik w zs8 9e yzt cz 6hw o 1jl vl hi0 w wv5
58 Daň z príjmov splatná w ko6 a lo0 m2 awt 6m 3q8 c tfk ra mdz m k75
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 511 26 500 46 759 37 782 33 938 47 829 33 478