EUROBET s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12861/N
Dátum vzniku
16.05.1995
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
50 000,00 €
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 3.7.2009)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 3.7.2009)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.7.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 3.7.2009)
 • čistiace a upratovacie služby (od 3.7.2009)
 • výroba stavebných prvkov z betónu (od 16.5.1995)
 • staviteľ (od 16.5.1995)
 • výroba transportného betónu (od 16.5.1995)
 • výroba iných produktov z betónu a cementu (od 16.5.1995)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 16.5.1995)
 • činnosť účtovných poradcov (od 16.5.1995)
 • vedenie účtovníctva (od 16.5.1995)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 16.5.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 16.5.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 16.5.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Pavol Šlosár
  Bizetova 462/16
  94911 Nitra - Klokočina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.02.2009
 • Ing. Peter Mácsay
  Okružná 1675/18
  95201 Vráble
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.02.2009
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 zo dňa 25.11.2002 k spoločenskej zmluve.
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 24.08.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 07.09.2000. Zmena sídla spoločnosti zo Sereď, Mierova 5 na Vráble, Štúrova 1284/106.
 • Zmena konateľa v súlade s § 127 ods. 3 Obch. zák., na základe uznesenia VZ č. 7/98, č. 8/98 zo dňa 14.11.1998.
 • Dodatkom č. 1 zo dňa 29.09.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.03.1995 v súlade s ustanovením § 24 ods.l, §§ 56-75, § lO5 a nasl. Obchodného zákonníka č. 5l3/9l Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3698
Uložené listiny
 • Dodatok č.5
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • SZ - úplné znenie
 • Dodatok č. 6
 • Účtovná závierka za r. 2006, výročná správa, zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2007, výročná správa, zápisnicaa
 • Účtovná závierka za r. 2008, výročná správa, zápisnica
 • ŽL
 • Účtovná závierka za r. 2009,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2010,zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor Igor Eliáš
 • Výročná správa za rok 2001
 • Podpisový vzor Ing.Jozefa Matušku
 • Výročná správa za r.2004
 • Dodatok č.1
 • Dodatok č.2
 • Dodatok č.3
 • Dodatok č.4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
Dátum aktualizácie
21.01.2020