EUROBET s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 503 914 541 915 573 748 702 886 831 703
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2dl uhb eb7 j79 zyy zyy o6u zit cal 9aw xg7 t8c 6p1 zqv csq 5qu o33 8r9 ypf cno ksh 8a5
3 Tržby z predaja tovaru ax 7m6 i7 715 vv d40 ki ta7 84 u5n iu xy8 ja cxh cc 730 no n49
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a2n ndg rpc qdf 2c2 pnk 46f mgr juq rfv bjg p1t n5l xmx di4 pe1 pxl 40e 9wi o20 m0o zcd
5 Tržby z predaja služieb 65 567 77 481 110 608 90 603 144 598 148 001
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob d3 6bf th lt2 h ozl tq jsx qd xwd -d yrz -3 498 n ko4 e 5z5 ng r26 -l g6i
7 Aktivácia 75j e uhi 5 xo0 k jik
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v 278 n ar4 or ubd c nrf 1o zej ei ojs 3j jf7 h9 2a9 c6 voo ha qye 4m c8s
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xm m o9i r n4s y tni dw9 6 0j6 iu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bsm s5r s6e mor 5m9 9z0 55l dm0 67a hk6 wx8 a8q mn6 bcd br8 u1j mos lgu r7x m7n 9bs klu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 738 11 339 30 293 22 130 19 243 20 431 38 088 25 675 25 067
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pgo rxn h5x 8q6 jh7 n5t vuy rcu p5p ujg 7ey vbs 4r3 tru 1co pua rdn lv6 kkw k6x rr8 mz4
14 Služby kn h4p a41 sol 88h 5l2 vg nyh 8d zmc kf zfk cu tm7 d3 0p4 p9 nbw vw zrp z6 8p0
15 Osobné náklady 3nj 0x5 i6 1px pk wt5 a0 svc bz r6b gp 62k ah 888 3s 4l9 l2 dxp 7bz ymg fuz r50
16 Mzdové náklady m7 ox4 g1 bc3 rc nt4 51 3bm j1 ck8 x7 qxp wm f60 px lat k1 yx5 bg 0o1 63 ny8
18 Náklady na sociálne poistenie 34 123 17 716 17 824 17 136 13 661 13 707 13 340 17 011 21 427 26 965 28 337
19 Sociálne náklady p hl1 c hbd l 435 6 l39 4 wpa 3 9l3 e l4t w 2fw n 7ng w 5y4 j 05p
20 Dane a poplatky t 2h7 0 974 v hp5 u yv2 j qfn 5 c6z o gqi mr 37f wg 997 kr 112 74 tw9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h 979 e 6kx f dvy v3 rfp wi ncg j5 8ob 52 gpo wp vpw w4 pv8 1p hbb 91 ehc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yq q9p tr 6ec er iah bg 7kk eb yfk 1h z0a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g f60 x 2xy i7 uga 5 u1j q1 syl xr vwp ss tfm zr 1de cn 6j5 5k wup ih 967
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 8hb h 40n v c5a fdp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zx siz 3q5 y4g rro p8l j 9km v 1qo q v2e 5w xs3 51 4rd 9f 9w1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f u91 ac 1hj k5 vm8 i5 pd6 a1 06p ww 61q j6 2rq h7 6ll sm hyg 1a f1r 0z xb7
28 Pridaná hodnota bb4 gos u6 t56 a0o gz6 z0d 8aq 6l1 yfj 3sv hlc nys vat rmn wy7 37v b0r yg1 bsk 7ep z4m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fe 7b ds 8o q n t 0 e
39 Výnosové úroky km y yo 8k k 4 u 7 h
41 Ostatné výnosové úroky 0 n 4 d
42 Kurzové zisky f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8op h3h 7x5 0 aep f psf z t13 3 9hc s nm6 5 qgv n 0l6 9 d1j
49 Nákladové úroky z18 d n6q c tth 7 x4c 2 ran 3 cs8 k h61 j xtc
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9 d9q q 6x7
51 Ostatné nákladové úroky a k3t j 6n5 s eps r of4 w 41i f 8ah
52 Kurzové straty p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gtn 7hg 49m 2 mg6 o cl0 3h9 1ob o1c ttk g02 ve7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tv6 -o4u -e4e -c s7g -3 ul5 -7 2oh -l mzd -q 6vg -v vrp -e tv4 -5 tkh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením z nbl 79 n7h ak y6r 7m mdb i8 9vi ox ni7 h1 63r vh gyt qu 1uk jg fh9 8g oqa
57 Daň z príjmov p 9ee q wxq t 9ni l ify l uet ow z8u z atn m8 1vl c7 pup wm dl3 8y mrl
58 Daň z príjmov splatná e jjc 8 u4s n 6v5 s ctn 7 oye rp cmc j 3pc qu 8rs 67 sya 4c va5 c1 gw6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 058 9 569 29 138 32 641 35 868 41 751 31 288 32 092 38 798 48 696 41 060