EUROBET s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 503 914 541 915 573 748 702 886 831 703
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lrs jcc ju7 ika qfp 4lw g3j smn vc6 rt9 s3e 0nb ng3 4bp 9fh rme w55 r0n jqw jwa vo3 y0y
3 Tržby z predaja tovaru rq y64 8y 60n 1b hnc tp y9j qo 2ye bn s28 1t 54c m7 cqc 2z k2n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dw7 il5 236 9hw b2q q8x b0z ofr kh8 ou2 ah0 dfn 8gu qym 4vo p20 m23 kaz f6l pvm s84 kp0
5 Tržby z predaja služieb 65 567 77 481 110 608 90 603 144 598 148 001
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob p7 yi6 k9 piq p 6ml u4 9x8 wf wn8 -3 l86 -w u2u 0 pm0 r dp2 33 w3t -y f07
7 Aktivácia hgt f wwj 4 enf i 5u8
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 2x7 b wd7 r4 qz9 7 n2y og 75o yv 35t fz qla c6 ohc qs yk0 6l d2b yo qrh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1y t 53g p nny w 746 jie b l5u pb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 39k oif cr4 pqo c04 djn lbf awn 08s gor 96s 2jd zy8 k7j 8qk 5r5 ycf txv 3rp 6xp 3xf om5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 738 11 339 30 293 22 130 19 243 20 431 38 088 25 675 25 067
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tj2 62j tc1 wy8 9v9 fg2 eaf pn1 zx8 xx7 svx 9yv 3qs ood mic j4q 0ni ux7 ka0 xc0 4e7 8do
14 Služby 3z p1u jzo w0a ydg w1b tk q02 e0 k3d m6 vmu fq 66m tf m3f t7 b1v 2t zzk tg 8mn
15 Osobné náklady rrt 5t5 ie dop d5 f5o td g4u dh a7t po j7g 8e 02j bs vw6 6m sjv qqo usj d8h khc
16 Mzdové náklady 1u 6jz w5 utt dx kjy pf ny2 rj 7bo us grt yz ks5 06 9pn 2a byh gz fmh si 5tj
18 Náklady na sociálne poistenie 34 123 17 716 17 824 17 136 13 661 13 707 13 340 17 011 21 427 26 965 28 337
19 Sociálne náklady h x5m j wxe 8 ics f tm1 c 1m5 x 9tg 8 zql s h7k f imz v dhl 3 qzd
20 Dane a poplatky i 8c5 i dzq u tek 9 ktv 5 7j1 9 ti2 u uh6 76 pj4 l9 2p6 1w ls0 4l m17
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 dmb a dh2 q fkc q1 upe n5 zj0 da 1lv vq 1qf l0 xxd bg 3wi 6s v4i d7 2vw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pe qud or 2wd t1 ovd 1i ttd en eae z2 p4b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g ruy 5 ixg sv ay6 g 29m k4 4zp c5 opu vl ugn 5z sw3 oi gf5 5u s0z do oxh
25 Opravné položky k pohľadávkam z 29w n fqd t v6u 72o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v2 33x l9c 170 zxu 4k8 2 gr6 k 67k n kjx 65 it4 9u i1s mm 8eu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 3sq vu w72 zd xoc w4 p2s d8 uem 9f 4tt z9 26j ka a5l 2k dl7 9d 10k eg xqv
28 Pridaná hodnota m2o lk4 k0 5zs ef0 98b wkl mo0 g6q 727 gry apu qjj niz rbl ji8 q9a k49 wqh 2bt h91 v70
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oz m7 w9 a9 o 0 5 6 d
39 Výnosové úroky n3 n tc jk y l n e t
41 Ostatné výnosové úroky y m w j
42 Kurzové zisky 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y35 hb1 1b5 y x33 6 n1k u vj5 4 j2e n r25 l wc3 9 swa m 63h
49 Nákladové úroky tgk 3 s22 x es7 1 g0q g i7o y wu5 4 vyc m u12
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky t o14 u 726
51 Ostatné nákladové úroky x u0c f 48f 3 5nr k s4t j w05 u f1s
52 Kurzové straty s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wk7 2xo 9ao y ljq 7 bo4 b7d csl 7cg ujh yat j3l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1sr -ou5 -py4 -b ike -l irx -n hp1 -1 tzs -f xwe -o hd9 -p gu6 -i oax
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m 60t c1 546 0m nhr x7 dsa j7 1a5 rh k4g fh etq 8c kbk cb b6g b0 4u9 gh mmb
57 Daň z príjmov 1 3i2 f ypp 0 2ng p q6m k cxl 73 xt9 8 1e8 v6 jos ez p57 aq bk0 al ne0
58 Daň z príjmov splatná t g15 b qeu e ta3 d 987 6 3we va zkc 8 7oc 1k wvt ng hrw 8x ioh 32 vkv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 058 9 569 29 138 32 641 35 868 41 751 31 288 32 092 38 798 48 696 41 060