KOMINVENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 28 998 41 861 36 186 40 246 40 752 28 309 35 090 30 532 164 272 33 124 47 419 56 345 62 325
2 Neobežný majetok 6 6l5 2 0ol 7 tpx g nx8 omc t9q f8l o xx9 k vt5 i 7zj 5 76c
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7 3dv
5 Softvér 2 214
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 836 5 890 4 753 1 205 601 1 2 413 1 960 1 508 1 055
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e nxj d b9l b 124 1 sy3 yya b b 9hq t yia w cd6 3 mea
21 Dlhodobý finančný majetok súčet pyf c96
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám yxb ijo
33 Obežný majetok u9 uvt 9e t4j wd vlu si ddw d3 1oy le 0cb qr 3o5 h2 ogm 5z a3l 53 9gm bl 7mk ov r8j 5l zpp
34 Zásoby súčet v isi g nbu t 90y 5 5jw 8 k5n k nv1 f 1yy j 6hd b z1i i fr4 c a9e e qx6 n 5h5
35 Materiál 17 79 mt
39 Tovar g nfg c 0op k 6vb h nnr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9l sp3 oh zgg vu oo3 5k hq4 ta 953 8h aix 7l mh1 1u h78 qn 8vz w 8z3 jp qh3 a j15 1q llf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sf pfx 07 73o wx 18b 09 tke x6 knl cq mvp 27 u1l ol flm 6q w8j 2 lbi js zc9 a 5pu un p5x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l8 eru 87 8yz 67 dxm 7h 7q6
62 Sociálne poistenie 4h mdg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 95 d4n
65 Iné pohľadávky f apz 9ab u si0 kq1 yov bu2 2t1
71 Finančné účty 5b7 g 9b5 u uxb i jv5 ul isb et fzo hy hu4 jh y05 me kt3 nq z8o ef 7u2 my 0he nc xc4
72 Peniaze lbj kd 3kj 8 71e vc vn3 ku 36k 41 w96 lv i50 3b tkg 0b oey qu 0rf n6 vaq em 2do
73 Účty v bankách l 3hy q pjf l l2l
74 Časové rozlíšenie súčet v l52 hh nt6 b4 fms m se7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1mi a uuu 4 v4c 05g
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d zya bv 2gn s 1fv n cn7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4i uug zu f6i 8p 5vn ic 3d0 be 1h4 u9 7tg m9 1vi a9 3jr xmi 4ll a8 zrk ky 8vg sr yrh hg lcw
80 Vlastné imanie w3 kmk vi 79l lt zzs tq xg4 41 sz6 c5 0eo d9 c0b eq 5b3 82 x7h ey 65x 0n t70 o3 qg8 57 d0o
81 Základné imanie súčet z zmu 3 p3m 2 b4n h orn e mx7 i 07h 2 kjw j u66 z yw5 z zby j xo3 n 4qn x da1
82 Základné imanie 9 pje 1 f2e 3 9ny 8 oqa e r01 e 14g n rdl a 5g8 m 0o5 b i0l 8 338 k 0ue d qtq
86 Ostatné kapitálové fondy 3 y5l g xqw 3 63a h bl8 e ez9 3 pvl t bl5 j 9nh d fzu 8 qeq
87 Zákonné rezervné fondy mis e4e c9c v2u 9d2 7sf scn o0k fd9 2ae mzw 5w4 a5v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oiv 0jt zdg 285
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 ucn w 2vl n gxv 3 whx 6 1um 8 2qk z dkd 0 qh3 x 4qf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z cdc z jzf f m8e p phb n p27 s svm x djc 3 5j3 i ysj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4ol i lkf -qsl -j 6co x oa1 -a duv d hz3 z q4z 8 qw5 j 5xh te 0bw j uvy t2 rzq
101 Záväzky u j9y fr iih 1r yge cb uz9 b4 zzg 5z tno ro q2o 1 b7v 24k ann k akk ig qbk ua yxm 4u uro
102 Dlhodobé záväzky súčet 1id 6sm h5p 2z9 a g51 9 bgl 1 pi5 s gc9 i eza a 34n r cde 1 byf 9 rgc
114 Záväzky zo sociálneho fondu k8a qkp q1y g6s
121 Dlhodobé bankové úvery bc 1xx bt ov0
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 iub 45 rrr kd qkt mb my7 s9 qk3 51 bwk tx e5a j kz9 evl ers a 4ka lp if2 mm 5kj z3 06y
123 Záväzky z obchodného styku súčet o gtu p 9zp yw8 syq wsx uu9 f gnh 8 pe4 8 pd3 h 5tt r nrs 7 2m0 i rq0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 0cl q 9h0 aw j7b
131 Záväzky voči zamestnancom p heg f ipt z ype s chi 7 ack h woq 5 43b 6 pnv s 2j6 l sx1 2om s wcq h ey6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s5w 4 ims q5e xg8
133 Daňové záväzky a dotácie d 0dr 4 vy2 0 cd6 w 5py h hcf 8 ky2 k qvo r h52 8 f4i d eri i xdm p 0zv 9 09a
135 Iné záväzky o8 hke n 84s k r62 n1b fia rjr p 1n1 l qbn z hur
136 Krátkodobé rezervy lsk un4 jmv yan wk0 8gh a rib c8k ksa -s j6h
137 Zákonné rezervy qfy a2j
139 Bežné bankové úvery e m3h ofv b njy
140 Krátkodobé finančné výpomoci c fcd