Tectra s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1896/N
Dátum vzniku
04.01.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 707,00 €
Predmety činnosti
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 8.12.2020)
 • Reklamné a marketingové služby , prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.12.2020)
 • Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (od 8.12.2020)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 28.8.2009)
 • sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 4.1.1996)
 • opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov (od 4.1.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 23.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 8.9.1995, v znení dodatku č.1 zo dňa 27.11.1995 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 5254
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva k 15.11.2019
 • Spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za r.2008,zápisnica z VZ
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2003
 • účtovná závierka za r. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007, zápisnica
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • zápisnica z val. zhromaždenia
 • Prezenčná listina
 • zapisnica.zep
 • prezencna listina.zep
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Prezenčná listina k MVZ
 • SZ
 • Osvedčenie
 • ŽL
Dátum aktualizácie
29.11.2022
Domény