S.T.S.Krškany, s.r.o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 356 797 337 623 338 303 317 175 257 576 220 281 218 781 143 783
2 Neobežný majetok e u07 3x 7mb bs 9i9 5d 8ns 52 0qx 4g g5n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -5 212 21 964 60 595 86 204 83 061 80 115
12 Pozemky ak v9c 6l wrl vd 305 ut 5rg 3l 1q4 z1 qc7
13 Stavby wb oa9 u vcu c srs o mzk ck rfo rm pk0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 xsg 7 ktb h nwz f fa1 u qy4
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku -qs crn -4p rb0 -0u qxy
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 1k n6r pq fu2 z9 jvw m7 htp
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely rj zwe 0a 12s 47 fat wl nr5
33 Obežný majetok i1t 4vr at3 6nd r7a 3z5 l1e o5t vtg zmh rrs hj7 7m5 9p5 uyg gwu
34 Zásoby súčet 8 iyd uz 4ir qu n6m h per w k3f m slf
35 Materiál e 7uv 9 9kc v h1u q rtd
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby r ubj 7h ew1 42 d14 e 89r
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wl6
51 Iné pohľadávky xe2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ia 4ju bw pic 6y b7p m zt5 t e3j h yau fq l66 1 gab
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7p zjg 3z 7wa cp a2b k 66x b qmy q o2q mm s19 yvr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q6 ejk mn 2rx 7m t8z 6 fss
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 94 c8b
62 Sociálne poistenie wjn z3k q83
63 Daňové pohľadávky a dotácie s len x pnx rj 9cv shh jhl xt4 u9d
65 Iné pohľadávky 10x ip8 vps b3y r7k tjn zr
71 Finančné účty jb2 vb4 q4v xt8 asm xx3 gcb d9y 1jo 50q qq0 amz qzc rdx 0ak 3hj
72 Peniaze wn4 6vf mo c jv8 ucr 0b2 w6e adb mf3 j1p a2n 2ed
73 Účty v bankách puk 4ml r24 m6p lzt ts3 vpc 3w8
74 Časové rozlíšenie súčet xh1 y69 x0a fcu
75 Náklady budúcich období dlhodobé l22 h0d
76 Náklady budúcich období krátkodobé pvh pj4
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k3j 551 ilx q2b 61t gwm n7o ehw 1x9 z8z rl5 lkh fq0 im3 n69 qjv
80 Vlastné imanie bum zqb 26k awr tr2 pz1 vxm 69w vix g7g 6f1 6ha 72v tuj 9xy feh
81 Základné imanie súčet t f9q 9 xo7 i v6r p xdu 6 n3d c d7p q q3r l 31q
82 Základné imanie s us3 k qts d tvb f glg 1 gzf r vb4 d gl3 6 0zh
87 Zákonné rezervné fondy h aci 3 m83 4 mk0 r l4t 4 gqd h c0k 5 m9j 0 rtp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l l4j 4 ngs 4 3n0 c yjl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0m6 4ok q68 hfs jen g09 x5x x53 wbg pfl b67 5fz u3r ffe a73 z1m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kv8 5c7 rh7 rel 0oz fle eat hma 67y 8vj qjm mva 6pu g36 8qz xmo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení q5 a0w ix epa 2n 7oz 7 6yn -p8 t2q -kr y3f ht o3m -0g vwu
101 Záväzky 57 n91 cy s3y xt 9jz 66 zfv x6 160 34 nmc b6 u35 rl 6lx
102 Dlhodobé záväzky súčet a e9f 6 21i 9 4tm l rl2
114 Záväzky zo sociálneho fondu p frg 6 4nj w 8fd i yzu
122 Krátkodobé záväzky súčet fs xa0 kw 7au 1y wkf 05 9zv kl d4q a6 gaf oo tc3 jt pgz
123 Záväzky z obchodného styku súčet my 6nl d frn h xno 2 oha 9 zh1 b twd y 316 -jz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 53 v3v 4c nlb e1 vut
131 Záväzky voči zamestnancom 0 mfy 9 zlp q o78 2 gds i 9nd s 3z6 5 f76 -4k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s 3te u 7m7 t o67 0gq
133 Daňové záväzky a dotácie u l9k c z2v 9 n1k z tku p md6 u aci f bjh
135 Iné záväzky 6mk 4i 3x 1n 8t 3lm 0h cw0 rt f0h n7 7ns
136 Krátkodobé rezervy m 02x b q7l s b1y f tec a h7x
137 Zákonné rezervy x 5g0 u 6n9 q cb5