RECYCLING TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 845 191 1 929 848 1 666 161 1 652 392 1 773 657 2 064 943 2 159 869
2 Neobežný majetok 0c 6xa 0 z5b 9s ehl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 681 5 560 12 365
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ro lqp j nsl zg 4f3
33 Obežný majetok o yug 9de c ulc sbw r ldc amr x wn3 2vy 7 xnf pnv f 1hh 1k8 p w6s 03o
34 Zásoby súčet o3 29i uvj lo0 gky 1vm 3du e0e
39 Tovar ww vsy tf8 heg 7h2 9gf tx0 y0i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a cca 3e1 tr9 cxm hw7 olj 1hd ktu oga u4v 99v dri gvs 9cw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u paw sum msh z1q d38 rqq d2s abi jnh eqs 9f8 s6z cmq 9sw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 i0f fsb sgc 5io zwu wth tet c8m h8p 8gm reu f1u 4ky dyw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 173 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451
63 Daňové pohľadávky a dotácie nh inw 2 gbr ybt
71 Finančné účty o93 2od z xux 8tk o 5ct tl8 j o61 be1 u xkb kze a t1l 6jp p uyc rxv
72 Peniaze rhv sz7 s adz 6q9 r rdx 2q7 s 1wb he7 p kkr rkm 6 pqk 3qk d cdq e5v
73 Účty v bankách 5v do9 jc on4 0q vcn le 2lr tn6 u56 u1k bfb ja6 5vu
74 Časové rozlíšenie súčet lpa gua krx y cj6 v xqn 6hs j 0l5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3bo c7n wmk w ypj 5 0yk 1os h b8w
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 jnv nnk s gp2 197 0 3hx kbu f 2hn 7tm u 4ad 4cu q s2e 38x e 0z4 1rn
80 Vlastné imanie amh asa w51 nac gp9 2wh m5r wkg oco u51 d 5wb bw6 x usb d2e
81 Základné imanie súčet 2 k9b g wb1 2 9dc y 9eg r m3t j o5l j 3er
82 Základné imanie q 31y 9 prp b 0kt h 7g9 b gxa 4 nlf 5 wpx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oxk ea0 88m jyj t73 kuu zzc oo3 w44 0ev sfm 2hf b sbg far
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sxy z1b fz7 shv mel ua4 4vm nkg k3a fmn ilt mnc a utk bg3
99 Neuhradená strata minulých rokov -h opi -z bpw -l fz6 -9 zvw -a gv0 -6 0ht -q s9q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení aa0 28l 1qp xti pr 0zm 87 unk ot 2x8 zhm ohb 8z h0i
101 Záväzky 3 xob 97o f nte tmg 1vd egh swt e34 e1t j0t d jd9 r1s 7 ifg k0l
122 Krátkodobé záväzky súčet j 9o6 avf b qpd b6u nat hci x1s bo7 adr kh2 2 7oj yb2 v j0b u5a
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 wkd a65 c 2yp 6tt usv e8x wuq rus rnl 0ij n3h 9g2 iby lxx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku p h0d wf3 vr2 pw1 v43 jus 0v6 7j3 rab vpp pfw fu8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0sv d9j dmf 2za wza eg0 sd8 92l 5pk 9n1 g5h qwg k7u tdh
133 Daňové záväzky a dotácie ud vl8 mb fhv lri 51s v9 zaf i2 stl b4 wcu
135 Iné záväzky y9e k80 jg1 a7i a3o 4zk r0b