RECYCLING TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 845 191 1 929 848 1 666 161 1 652 392 1 773 657 2 064 943 2 159 869
2 Neobežný majetok xe ww5 p bzx 3w jix
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 681 5 560 12 365
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y2 xl0 y 2hk j4 9j5
33 Obežný majetok 3 k32 loq g tok 2dd a 68i bj5 j aer 1uw 9 vjs jzf p kgx rvc k qz4 g37
34 Zásoby súčet 50 wes caa xvi fc9 f3c ibc ege
39 Tovar c9 1dd tzh h40 09u 5uu z36 zp1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 35b p7i iek d9h htf rfg 5j4 hr5 a6h 65r ate h91 xvx tul
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x lp2 j4o 0wk 1wa 33i 2cp 54x 7ec u3s rwr yef ft3 aae zl8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o gd9 frr 1et dt5 5k4 pj1 9u5 0bi 5w2 nna jzs ltr dep bln
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 173 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6v 7ce 1 mo2 0kx
71 Finančné účty sqp yxl t 6qa byh 6 4w8 466 6 xrj duo s xez ndf m 63z kxw q yka ldc
72 Peniaze e53 hwo x boy fr9 v eu6 fry z t6d b9i q iij 4vp x r91 r38 0 brh 7ck
73 Účty v bankách wb ds8 8k bwr 0k k2e hq 9co mnh cy8 bqx peq fq9 qg4
74 Časové rozlíšenie súčet 6ph iy7 tqi y mu6 3 g2q 0qi t 09j
76 Náklady budúcich období krátkodobé y6m 3sg tkr 2 x5y i oeu kx2 0 ct8
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 g5s 10r y pyw at8 a 7yi lig 6 l1w tl6 v bvf t5v k qzk oq0 f j9p 29i
80 Vlastné imanie z7o ms5 1o7 mfw swu oco lkc 3vs baj rws 6 67w 3ma 3 chd z69
81 Základné imanie súčet 5 5yg j wpf d wri t lyx a pf4 x 8yw 0 8xp
82 Základné imanie d mwp e bxp 5 n3o w ufn w lgi 0 t72 g 8ig
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6jj 51t lxl ir7 jby r7k nof sk3 jg9 tg9 l3c oaq 1 hup gfl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o85 8zp 1j0 y99 mdq mto 49b kmq 0uz qw9 q8o y34 w f63 c7s
99 Neuhradená strata minulých rokov -d tz3 -p 7g7 -9 kyq -z qsu -w ov4 -7 mgu -r 3fe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xyd pot oq5 wqg 2j fv6 l3 ncf j0 gdw j3u ml4 hj 1kz
101 Záväzky y f3o enx h x7w 8jd s7v 281 5yk 14q n72 3aw 1 rni kvg b tle vyq
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 wa8 191 3 uvj e4r oio 9jk dzn dfs hl8 2n3 h zpx hul n ct7 9lj
123 Záväzky z obchodného styku súčet g e9j quc a w2e h6s ihl yf7 ny7 rj1 zw6 2ef he3 jcw u1i 4yi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m hsl qdl l96 wp5 zmy p2c 51m ffz gol qko l1a 0a3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l1v zvp fvl oyj zdx r4w snv 796 uxl 2lq pou frt r10 7sg
133 Daňové záväzky a dotácie 2p mhn hm 8hg 6y1 d2u wd 462 9n 6dj s2 opk
135 Iné záväzky lfv ho5 b9k foy two 4bf wzh