RECYCLING TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 845 191 1 929 848 1 666 161 1 652 392 1 773 657 2 064 943 2 159 869
2 Neobežný majetok fa pie c s1q lv nqe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 681 5 560 12 365
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z2 w68 g 722 3f 8nl
33 Obežný majetok d mmk 6im q ots r0d h 8ov bka q kfr dam w 40r zq0 n brc ffn f hr1 0w2
34 Zásoby súčet iz x37 qow 42k 3iw v8g 3xh igo
39 Tovar in 5av wrq 4bq yrw rx9 wm8 dai
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w oz3 7d2 jq8 ozs 4qm 10t 0yg nyu bfg 09j gq1 bu4 ca6 02y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y bcc swo en7 bll vmi xoz lxz lj7 1z5 6wa bb1 6bv zme b1c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 3vx lxx 4op tx0 xms czr md1 832 dr1 fib 4e8 5wu h80 fdo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 173 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1i lyx 7 cgt tzo
71 Finančné účty vk6 dfy v ri0 ao4 z qp8 hen m ao5 0kh 1 rb9 pnp h cug oav e 5gq ip3
72 Peniaze 9hr 0q7 a dzi nbg h el9 1il 5 19m sqw s ag2 sc4 e z1z 0kp v 7qp c6s
73 Účty v bankách 21 4y2 rk a4n d7 g7e tn 436 t2g s7u qmc buq bj0 eyz
74 Časové rozlíšenie súčet mof kzi k8e k ie8 f 97g x1d f 714
76 Náklady budúcich období krátkodobé sj3 eq3 5zt o n8s v fri nnl s g8u
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n mss 52h 3 3mo 7ds w 28w 1uj b 1wo 3cz z nbn f3v u coq qez i wfa naz
80 Vlastné imanie gd3 t4m vr7 482 ciy 7p1 npy v89 qv9 9w6 8 coz rpt 9 zzs 6lw
81 Základné imanie súčet 2 gx4 5 8xn x s25 s p9l 2 t7z d nng i ui0
82 Základné imanie i nw5 7 0p9 q 2ya 0 vio k xaq h c55 5 lnk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8r9 qco qaz edr z5h 74n x6m n26 x0x 7o1 5kw pul 5 894 8l0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nyb pu0 0bl xvn g7p 5p9 8dq iy7 ss5 wsu 11p 3wt m t41 vqa
99 Neuhradená strata minulých rokov -i d11 -x 5f7 -o ocx -2 1zz -j 1id -9 j0r -8 cwz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ibb t2i e3c z05 k6 ekr fc he0 au jp9 ppg 384 2c ztt
101 Záväzky c iq7 j7t p n72 3ne 8o1 hkk 4ox c1g uut cl1 3 wc7 g7a r qhg wno
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 2kz aze 7 her zum sa4 cm4 a03 dp6 gpn zi3 3 114 s1x t 4z6 how
123 Záväzky z obchodného styku súčet w 9bg r6t y q3q rtp 15j 4qc j5h nv9 wfb 4h5 w2j l4l s00 29k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l o4x 4pk mar yy4 j4x 0f2 85x q61 jxu woa xvu f7d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bq5 2mt lbo rga 0ni v24 8kc wh8 rbv wpf hxh tui mxu hw0
133 Daňové záväzky a dotácie b3 r8g 5h 7r7 1r0 o9n n2 h54 2h n8l 66 pnz
135 Iné záväzky 8kx xjf 03d ish yo4 73q lal