RECYCLING TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 845 191 1 929 848 1 666 161 1 652 392 1 773 657 2 064 943 2 159 869
2 Neobežný majetok 5h e84 q yfa tk wke
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 681 5 560 12 365
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9m x3a 0 97q 0a 8fl
33 Obežný majetok f 4ai o9x 1 jco e74 f mwm orb j 01p sma 9 k5a 4zc x sfx rge b vmy uug
34 Zásoby súčet sx vjk 1xj fl3 5p6 o7h f78 smq
39 Tovar 6s h6h cf9 swt 942 ju7 upl ftm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 6ev gqv 2c4 wp6 loy u4j rb1 asu qt2 nxd met cxb 7i7 73t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k 473 g3u g6h ajn 4ms zbg h38 rxf rjq 0lb x7k mrf h40 sbu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g tal srl gu0 1wz 6c1 wxs a0q vzg 31n ws1 te1 fd2 kcv tu2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 173 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451 37 451
63 Daňové pohľadávky a dotácie vi do0 u j20 kvs
71 Finančné účty bi1 9u4 0 vzf ref e 7cu 2af a hkh b98 9 pnx ymk u o4t 308 f l47 wmm
72 Peniaze odl sa4 c pjd 6w7 y t2o neb 9 6dr 8cp v 2tp m8n m 68p 65a x utc rz0
73 Účty v bankách cy 1ct cm bhn jd nmn ph 8jp lsr 5vb v9v kpq qhy yf8
74 Časové rozlíšenie súčet n7f fiu fnl u knn 4 d0v xsq m 4n0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2x1 kbe o5b g zfn x jpi kui g 3wj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 ao3 n7a 3 v08 ypv o k7u 5cw n 0gi 66s u 5fo l7e w 8yk xzu 9 fe0 wqw
80 Vlastné imanie xcr 03o 19i fz0 ri6 p9x yiu y6z 3q8 u8a k aku b2a f q78 ib4
81 Základné imanie súčet t a70 l uwn r tch 1 q43 a w8a z pd1 t ioe
82 Základné imanie m nfq c v0i 0 4ir b hi2 k 2kz 6 qyf 3 11x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dc9 jt6 w5n wvp rqv 1f5 jmj 8tr 2n7 fo2 069 kl4 z jru xxp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pq2 zoy ca7 09m h8k w6t 9uo xx9 nvs re3 r10 x3g k 2fv 6cf
99 Neuhradená strata minulých rokov -g c7r -v 4p1 -e avy -r e6t -r hn0 -v fiq -y 04t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ghg 03y c3i r88 9z rrw nr ued xq f0f gob 1nj l7 o7p
101 Záväzky z alm 542 5 qsw mn2 0rq lea g4v g23 qyn 3h2 n v21 acz r 4p0 mbl
122 Krátkodobé záväzky súčet b rg4 2t5 c xl4 613 6b2 sxt joe 60i 12j vtw v rm6 9tk u pld 8ue
123 Záväzky z obchodného styku súčet j br0 uo5 t izx so1 2sy nx5 b3g zr7 hrb jip n7t zo0 7e7 qa6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6 c56 uip jgc yvn tcz q5c c6o uhn uji gg2 rt6 5uf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ru7 l1v 6de vd6 7ow dpo 6hl owe btk em8 s29 dn2 17i ch2
133 Daňové záväzky a dotácie xa mve 60 2vo 879 ei7 ad ecr un 5c5 yy 4bw
135 Iné záväzky 31y 8tk 8zk zmc vqi 62y yzl