Reštaurácia " U Sváka Ragana ", spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18715/R
Dátum vzniku
19.06.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 22.8.2000)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.8.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 22.8.2000)
 • predaj na trhoch (od 22.8.2000)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 22.8.2000)
 • upratovacie práce (od 22.8.2000)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov (od 22.8.2000)
 • maloobchod mimo predajne (od 22.8.2000)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 22.8.2000)
 • reklamné činnosti (od 22.8.2000)
 • poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav a diskozábav pre verejnosť (od 22.8.2000)
 • konzultačná a poradenská činnosť s výnimkou činnosti organizačných a ekonomických poradcov (od 22.8.2000)
 • prevádzkovanie biliardu a šípiek (od 22.8.2000)
 • prenájom motorových vozidiel (od 22.8.2000)
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 22.8.2000)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 22.8.2000)
 • čistenie textílii praním, vrátane konečnej úpravy (od 22.8.2000)
 • verejné stravovanie (od 19.6.1996)
 • stravovanie závodné (od 19.6.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Risto Petkovský
  Hoštáky 757/3
  90613 Brezová pod Bradlom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.10.2016
 • Mgr. Lada Petkovská
  Horný rad 570/45
  90613 Brezová pod Bradlom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.02.2013
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Riadne valné zhromaždenie , ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 7.5.2003 schválilo zmenu člena dozornej rady spoločnosti (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 240/2003, Nz 44060/2003 zo dňa 4.6.2003).
 • Riadne valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 27.05.2002 schválilo zmenu členov dozornej rady a Dodatok č.2 k stanovám spoločnosti (notárska zápisnica N 292/2002, Nz 270/2002 zo dňa 28.05.2002).
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.3.2000 (notárska zápisnica N 98/2000, NZ 82/2000 zo dňa 23.3.2000, N 332/2000, NZ 300/2000 zo dňa 27.7.2000) rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny.
 • III. valné zhromaždenie dňa 24.5.1999 (notárska zápisnica N 278/99, Nz 248/99 zo dňa 30.6.1999 - osvedčenie, N 497/99, NZ 449/99 zo dňa 23.11.1999 - dodatok k osvedčeniu) rozhodlo menovalo konateľov a rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny (dodatok č. 1)
 • Notárskou zápisnicou N 307/98, NZ 279/98 zo dňa 13.7.1998 bol prijatý Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine a rozhodnuté o vydaní stanov spoločnosti upravujúcich vnútornú organizáciu spoločnosti.
 • Notárskou zápisnicou N 2/96, NZ 4/96 zo dňa 23.1.1996 bol prijatý dodatok č.1 k zakladateľskej listine. Notárskou zápisnicou N 249/96, NZ 202/96 zo dňa bol prijatý dodatok č.2 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 2/96, Nz 1/96 zo dňa 11.01.1996 a jej dodatkom č.1 N 2/96, Nz 4/96 zo dňa 23.01.1996 podľa § 56-75 a § 1405-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6491
Uložené listiny
 • Not. zápisnica N292/02 Nz 270/02
 • STANOVY
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor čl. Dozornej rady
 • Not. zápisnica N 240/03 NZ 44060/03
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2003
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Úplné znenie stanov
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Janka Nosková, Brezová pod Bradlom
 • Podpisový vzor konateľa Mgr. Jana Dekánková, Brezová pod Bradlom
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Stanovy - úplné znenie
 • Podpisový vzor konateľa - Lada Harasníková
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor - Bc. Lada Petkovská
 • Úplne znenie zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Úplne znenie stanov
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Dodatok k ZL
 • Zlápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Miroslav Stacho
 • Podpisový vzor konateľa - Darina Stachová
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor - Mgr. Lada Petkovská
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zakladateľská listina
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
23.01.2020