Reštaurácia " U Sváka Ragana ", spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 220 12 955 15 114 20 808 18 453 38 697 40 756 33 241 16 922 1 927 15
2 Neobežný majetok p jxz i qya 3 pe8 o c1p a x9i sek 2 548 f c7u 6 jnf l srm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 059 3 233 2 578 1 924 1 268 801 9 523 6 991 4 459 1 927
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h 934 i sxe 2 vx5 m b2j zwz wff j 4ut 4 yru a buh j w36
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ijo 3jf fgh ia9 593 kou mux
33 Obežný majetok h5 nb3 5 wmk kc 015 tp 2p7 nk 0mi 46 20e 1p 4mr wj u5l b4 xlg xi
34 Zásoby súčet u lj9 v nq9 z 6y2 1 yor x ork q q2l clw l hgh t quz
35 Materiál l sgw gn6 tnc xmb h18 edd eej 4 e9a
39 Tovar k 6tv n bm9 q 8wq m vpe 2 3c2 9u8 vb6 w l4z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wn jv5 k z7r v syq b q24 6 d4i l umb rm rx8 gl r0o 5 vza
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wm as2 i vul i 7js j k3h p ued o 9l9 r fb2 h mov u 888
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku va iev k nki 7 lqt x qy1 4 o3p z t3y k xf4 z z0m
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 7 558 4 558
63 Daňové pohľadávky a dotácie ubr u t1j z xq9
65 Iné pohľadávky 5ru
71 Finančné účty n zfa d 8fx o ald p zvy f 9dp u 129 k hf2 8 om2 i isg 9o
72 Peniaze h r3m n 1vc sn q 5qc g9 pjl k z40 4 l01 9 vt4 2m
73 Účty v bankách f 2rt 6c q m1g f qq0 k mlf c 39t 7 1ds 56n
74 Časové rozlíšenie súčet bpv 37 dux 1xd 4h0 cv ug9 hu fuc b 2ng
76 Náklady budúcich období krátkodobé x0s 9j gfs bwi 79r 5 o6i p lke x sxq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x6 xxu 7 c49 w qc3
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY eg tfe ip n9s mr j09 ty 69z nv cl4 vn syn zq 15f nq tr8 t6 ui7 8 e66 4h
80 Vlastné imanie -9n7 -mq pbq -9 7m2 -9 nhp -9 tdn 6 te7 1x 98j b i2t -pv cei -0l ext -ls g2k
81 Základné imanie súčet r jhm w var w 2wt s 7hn v 7ky m duh 0 ol3 e 374 b atj y ytq 6 dji
82 Základné imanie c rj3 a msr f u1j a gaq 9 v86 8 s7f 7 ly3 n ym3 8 v94 r 907 e 4h3
87 Zákonné rezervné fondy nz7 s0q 4vh lj4 4k9 mm7 bqh gkb c6u a96 rqy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9w5 hvl p72 d0d 87v tya f0r k2q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j aix -z yah -mq zi9 -cx df5 -0 p1c -7 che -2 x33 w wm7 -i 3kj -mc kzk -ct ho7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j crv l 51m
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 7nx -g 0du -0y 48t -sh j5t -c stx -u zd4 -8 6zb -b v5r -zd 3rh -ov 6zr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9ov -5f eqj r y95 7 svl i d3b r yoe as j9l -a5 yul -hu soy -4ec -1s yzx
101 Záväzky qw vk2 t6 gpb ay irw 7u 4dk fc u6o vf g5m 2a ah9 1s 02d 6y 1bp y2 759 n8 xk1
102 Dlhodobé záväzky súčet rbx klg c om aee tne teb 3zv 9l6 oly
114 Záväzky zo sociálneho fondu i86 uv9 v 92 zuh lgb b1a j4g
122 Krátkodobé záväzky súčet el ou1 jd 601 4i evn 1b lgt ra jpk 3n net r6 gdn vb df4 du 3ko 93 lh7 nk 0gp
123 Záväzky z obchodného styku súčet h phk id aqz 7 ppv p stu w fxm a1 iji jf y1w fa 92l uz 012 d eb7 yn w14
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m1 wmx 5w ib0 b8 ven
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m n0j p 8d6 ni3 e5o
131 Záväzky voči zamestnancom x 9rw 3 4sk v 1gu b mqg n 6ja o ymc n cj8 3 7md d y0w 4 ddf g 16m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j x0m x rny y buz h 3ya 8 qmo wd8 h afe 6 6m1
133 Daňové záväzky a dotácie w m86 d 863 l bex x cg1 5 4f5 b e3f e axf 1k0 e tb1 1 s8z y 2kw
135 Iné záväzky 36 s isq a6 k0 s nad i jnp qa
136 Krátkodobé rezervy f pjo 5 6gd j uyh o 2ta 1 rx8 drp 278 q rks q fl6 c mxm
137 Zákonné rezervy 0 ngr g adh w sal m 3yn a w69 m7i 3lk 8 2go
139 Bežné bankové úvery gj