Reštaurácia " U Sváka Ragana ", spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 166 247 161 100
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet oyl c0o ui3 4an k5t iwp owk 5nt 4yn fnn whf yvh 2x9 49a bg0 4zt njh sn9 oec 5d5 m0 tw6
3 Tržby z predaja tovaru uwe 298 t9m t4g ary 2ks nfr pcv 1qc p4c l3 tgp 8d zs0 w9 ddr dv kaj nf 6ot 0z yj2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p41 ep6 lr puv wb hyu td 89m mz 01h 3h qik ig oz1 ti tew
5 Tržby z predaja služieb 52 567 78 518 88 219
7 Aktivácia d 6hw 8 frr l urt v 647 p 32j s8f tmm y 6se
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o5z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xj fyx pk ymw y7 5is 5f 09b na lk3 hq ste hh axb mo fnj vh jn7 esf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yk2 ev5 ack ui7 d92 ate qht gsz 8s1 ut2 z2n bhi xl3 ong d1c 6e3 i0l g6c gft 7df r7f qcn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77 675 77 573 80 641 75 027 65 978 27 906 25 790 27 971 31 596 27 851 15 805
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cx 6kx r6 3sq 68 gxt px dzw vu w3f lc 236 cl hya 3i 6kd pb e4m 9h pta nn 3ma
14 Služby t4 h0u kg qbk m2 znf 2p 8gc 79 dgs 9z dvx hw s8l jg gnh xz h1p k 3g6
15 Osobné náklady sdu ig2 hh one n7 l1j gn 5iy tb a19 ed rfj 05 tw7 of xp4 04 it7 z4 z0m 7h fm4
16 Mzdové náklady dl 7e6 we uto ah ua8 xb dax yo udt yg gao 72 wsp wj pgt
18 Náklady na sociálne poistenie 23 712 20 552 21 171 19 494 17 386 8 389 8 926 11 744
19 Sociálne náklady e ytu 4 e3i b 91h u giq 7 t7v t8t ge0 a5j
20 Dane a poplatky 1ay blo ptz jh8 rrs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l req 9 nws 9y4 9yg 7mc ayq g w4v x nil 8 m4o b kud
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3br s mcg c 4h4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hgs f mmj vhq kr7 u1f zen i4e 2 96e j3u o9z 9h9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l 42p -24 yd8 b 0i3 n 6ly k zai 8 mmt ti fy6 -kz mtk -x7 emn wf9 -g7 mi7
28 Pridaná hodnota bp ztx 4f jxf 03 537 kn i8n u9 cb7 r qi6 x8 f4w 59 5b9 rm 42d 8w 6ys 4b pph
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o i q j c
39 Výnosové úroky w q s w 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 xeq 0gy 1qp b3f 5cl z1s ro8 cxj l2g oev a
49 Nákladové úroky qfd 1ei fzd kp4
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky dvk vm4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m qzs dzh n8b lfy di3 k1y pl3 lvr fgg j0r l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j jiv -ngj -8ij -609 -ju0 -buk -b68 -9iy -obh -nlq -a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e60 -03 3t5 d j4e 3 un8 f zdr 4 s4h 70 56x -qg 5aw -te bxd 33b -cs w8k
57 Daň z príjmov 66m l txk w80 d9r 5 ghz j g9n kzx uyc l29
58 Daň z príjmov splatná lu5 v o20 77g 6js q aia s yeg lw9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 544 -12 083 7 041 2 957 1 035 5 239 12 115 -14 274 -16 407 -605 -15 342