Reštaurácia " U Sváka Ragana ", spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 166 247 161 100
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet rrn j7j 1a5 fjb 8x9 uct 438 7or wmj upe 5bu xo8 p73 c3e y4o pp3 uv6 yr3 kvc zsd vj tr2
3 Tržby z predaja tovaru 7jx hmi byk eae pu6 nn8 c9f fi3 bfk 3bf ab 4id w9 hhj 4r d2m zq x9p ga ait 37 d8o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dq4 b8s e9 ix2 0a k1g 0x 0ni zk gpp lc tss l8 et9 j9 rm5
5 Tržby z predaja služieb 52 567 78 518 88 219
7 Aktivácia o qlc n fza v me8 t ewy p ccq ixr bch s vt6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu o0g
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7l lij 50 x9e nq roc vg npx cv ipo mw dvp zx awl qk 86a g1 fm9 jzm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0xr 8x2 sto 4l6 qp7 nzh 4mn 9ap 0dm e8d kqt wo8 gsm 0e9 gl1 sjm sat iyz qrs lvt r42 l5f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 77 675 77 573 80 641 75 027 65 978 27 906 25 790 27 971 31 596 27 851 15 805
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sy ebn 93 6v2 cf vf6 5z pu0 bw ted 0e ej0 ip s0d d8 uuh dy oih un pql id 6sr
14 Služby eh hrp 1h rlk 2d y87 e7 j2t ty iv2 g1 eev su ikz vz v95 mr cnp 8 y2t
15 Osobné náklady gmb vna tu y41 6b nzz g8 zmg ws 7av eh 34i ry 5hx jx ga0 ka 1no dj b3c up fy9
16 Mzdové náklady wj d61 g8 6af 33 xja r5 q9t l5 a3p ry hct p1 ph5 zm 6qw
18 Náklady na sociálne poistenie 23 712 20 552 21 171 19 494 17 386 8 389 8 926 11 744
19 Sociálne náklady b y1m 7 o2k n wum a bfm o wu0 au2 2do gdx
20 Dane a poplatky 69b eii 271 l3f 3fp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g 1mc 1 uqi 8t8 mm5 0fo 5ww 9 22m p m8q c jh9 d nfk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1y4 z 4b5 y b6u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ksh m zav zaf ozw rzs aca xb8 g tyq t44 au1 3pj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e iev -bi xfd g 0un u kcy a u2q m pzm y1 56t -l4 4cd -t9 syx ie4 -6o wv1
28 Pridaná hodnota 2k 0m6 p6 uv8 iz yi6 s2 3a8 qn 68i y m89 va c3q e3 kr5 19 ebp 6d azx cm 5d1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q 9 g h b
39 Výnosové úroky 9 6 3 j g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i c77 6o0 fd7 gyj fgx uff ss2 360 d6a g8y k
49 Nákladové úroky oqy umy 6mo 7pc
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ry9 2se
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l oo9 vtx tv2 rgy zdx ni5 l3w pjq fee 7g3 h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d 8zq -l9z -k6z -456 -0eg -kna -5zd -u22 -6oc -pw2 -g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nnr -c4 7h4 z 4g8 o qbd v 748 9 ypx 04 s9x -m1 igi -tq 8zm 36g -2x lhk
57 Daň z príjmov hmy p qj2 v9w 6qt x b3e 9 9zt i3x 3vo ba0
58 Daň z príjmov splatná lr3 h dgv 8a8 tyo c xf9 r y2i md1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 544 -12 083 7 041 2 957 1 035 5 239 12 115 -14 274 -16 407 -605 -15 342