thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2424/N
Dátum vzniku
22.07.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom.
Základné imanie
1 492 134,00 €
Predmety činnosti
 • podnikanie v činnosti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečné (od 4.9.2008)
 • mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie) (od 21.2.2008)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.2.2008)
 • výroba a spracovanie betonárskej ocele (od 21.2.2008)
 • leasingová činnosť (od 20.3.2003)
 • nákladná cestná doprava (od 20.3.2003)
 • nájom a prenájom nebytových priestorov bez doplnkových služieb (od 27.11.2001)
 • kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.7.1996)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 22.7.1996)
 • podnikateľské poradenstvo (od 22.7.1996)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie v oblasti dopravy - špedičná činnosť (od 20.3.2003 do 25.5.2017)
 • zámočníctvo (od 27.11.2001 do 25.5.2017)
 • kovoobrábanie (od 27.11.2001 do 25.5.2017)
 • výroba nástrojov (od 27.11.2001 do 25.5.2017)
 • armovacie práce (od 21.2.2008 do 2.7.2015)
 • prenájom motorových vozidiel (od 20.3.2003 do 2.7.2015)
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 20.3.2003 do 2.7.2015)
 • prenájom nehnuteľností /s poskytovaním iných než základných služieb/ (od 20.3.2003 do 2.7.2015)
 • klampiarstvo a pokrývačské práce (od 20.3.2003 do 2.7.2015)
 • činnosť verejných knižníc a archívov (od 20.3.2003 do 2.7.2015)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 22.7.1996 do 2.7.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.8.2003 (zmena obchodného mena z: FEROSTAV - FEMAT, spol. s r.o. na: FEROSTAV, spol. s r.o.).
 • So spoločnosťou sa zlúčila obchodná spoločnosť FEMAT, spol. s r.o. so sídlom Nám. 1. mája 14, Bratislava, IČO: 35 684 186, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro 10436/B. Na spoločnosť prešli dňom 20.03.2003 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti FEMAT, spol. s r.o.. Zmluva o zlúčení spoločností zo dňa 17.12.2002. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 17.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z FEROSTAV spol. s.r.o. na FEROSTAV - FEMAT, spol. s r.o..
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 23.03.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Krajná 56 na Nové Zámky, Bešeňovská cesta 17.
 • Dodatok zo dňa 11.2.1999 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Krajná 88, Nové Zámky, na: Krajná 56, Nové Zámky, Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.6.1999. Dodatok zo dňa 15.6.1999 k spoločenskej zmluve, Dodatok zo dňa 15.6.1999 k spoločenskej zmluve /not. záp. č. N 194/99, NZ 180/99/.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 27.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Janka Kráľa 8, Nové Zámky na Krajná 88, Nové Zámky.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 21.6.1996, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 6702
Uložené listiny
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva
 • SZ
 • SZ - úplné znenie
 • Úplné znenie SZ
 • Súhlas s ustanovením za člena DR - Dr.phil.Uwe Sehlbach
 • Udelenie prokúry
 • Súhlas s ustanovením za člena DR - Klaus Schmittmann a Gerd Krasshöfer
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena DR - Ing.Vladimír Hodás
 • Rozhodnutie o odňatí prokúry
 • Súhlas s vymenovaní za člena dozornej rady
 • Podpisový vzor konateľa - Hereby Martin Stillger
 • Rozhodnutie o udelení prokúry a vymenovaní prokuristov
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - András Verseghi-Nagy
 • Podpisový vzor konateľa
 • Podpisový vzor A. Verseghi - Nagy
 • Podpisový vzor E. Skokanová
 • Podpisový vzor K. Lukács
 • rozhodnutie konateľa č.02/2018
 • rozhodnutie konateľa č.01/2018.zep
 • Podpisový vzor - Ing. Štefan Bujňák, Ing. Tomáš Bujňák, Ján Bujňák, Ing. Andrej Londarev
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Hodás
 • Podpisový vzor
 • Prehlásenie konateľa Ing.Tomáša Bujňáka
 • Účtovná závierka k 30.9.2010
 • Výročná správa za r. 2008, správa audítora
 • Účtovná závierka k 30.9.2008,správa audítora
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa za obdobie 10/2018 - 09/2019
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Správa audítora 1
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003
 • konsolidovaná účtovná závierka r. 2004, správa audítora
 • účtovná závierka r. 2004, správa audítora
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 09/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2019 - 09/2020
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2020 - 09/2021
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.03.2003
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2018 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 4
 • Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa + účtovná závierka k 30.09.2012
 • Výročná správa + účtovná závierka k 30.09.2013
 • Účtovná závierka k 30.09.2011, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2009, správa audítora
 • Výročná správa za r.2009
 • Účtovná závierka r.2007
 • Správa audítora, účtovná závierka za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006, výročná správa
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2006
 • Zmluva o zlúčení spoločnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z valného zhromaždenia + prezenčná listina
 • Uznesenie VZ
 • Rozhodnutie konateľa
 • Výpis zo zasadnutia VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Rozhodnutie spoločnosti
 • Rozhodnutie o premene
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Podpisový vzor konataeľov - Ľubomír Róža, Ing. Norbert Csutora, Ing. Atila Válent
 • Uznesenie z valného zhromaždenia
 • Rozhodnutie konateľov
 • Úradný záznam- zmena v ŽL
 • ŽL
Dátum aktualizácie
24.01.2023
Domény
 • ,