thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. - Účtovné závierky

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2016 - 30.09.2017
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2015 - 30.09.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2014 - 01.09.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2013 - 01.09.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2009 - 01.09.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha