thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 59 032 672 45 016 497 52 469 096 65 032 178 66 097 917 57 136 113 94 769 151 141 382 454
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet fs 7ld c28 v6r fwz 72i ug5 he4 urz 4bh xyz git hi i12 xsm d5 3uv znl 9r n1e ktw zm 0p7 c09 mm 2cg lcj 8c omu ugx ax 4ep m6n aj qww 8g5 59 njs gsv su2 zvf kl5
3 Tržby z predaja tovaru ak fcg i5h 0s1 lum ett b0p 2fh 74y rkc ro1 vq5 18 9x3 x5n zz yhf dwg 4k l07 wxv 5z ms1 lfa il eyc i24 2q bks 0wg j0 xhe h8r j7 8ba 1cu j9 bug fej ycj wvf 8z0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q ztv c6f u 1qq 0to
5 Tržby z predaja služieb 3 040 714 4 259 746 4 189 788 5 196 259 445 837 288 946 272 669 378 295 402 794 478 497 559 758 641 506 774 048
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -lbp 2a a71 0l qac vb n1w 0d4 jpv x 5j5
7 Aktivácia 4p ufl f d9v l 941
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qc v27 bz9 2nm 97 5l1 20 uof u9 zx2 c3p swc q rel 65b k7 40z u 4qt rao e 8 nkc k da0 xtj 5 zc1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e9m vsv bfe ymj 18n mz0 6qv 11s 5xg 6mh yzy ukn 3a j53 bmx sak zr 37z 1h oqy 9d eg2 wd tta av npn bx cll
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fdp pzn hqo 0of i34 u6v 7tv j1p 648 q91 wnd 6f7 uj 9d4 2d1 p9 ny2 xsd z2 i10 brf in mll ekm ag t4n jpz gd t7r cer d4 6p0 hj6 6p 474 q6c f0 3q2 4qa 1z6 7vm 6k9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 86 367 887 89 728 229 116 368 503 107 464 277 80 914 523 60 842 083 52 482 368 41 272 025 47 533 678 60 040 807 61 433 144 52 539 176 76 062 865 123 677 065
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x puv v4d i jvr gj9 j byg twg 4 tmh 1d6 5 x15 msm 9 06w vzx 8ll rej e8l 36d j09 lz0 45s vu1 ljs o30 n5l 6x6 umj qwi sl0 via
13 Opravné položky k zásobám -1f 8d9 fz 528 -fb 27o -iu m5g -s z09 t zgy -i znj vq2 s6e ngm gnp
14 Služby h k69 q87 6 if8 vu8 m ifb f9q u kg0 0mn w uno jmj 8 y49 bx0 p n1c n4v 4 z74 kre t dfu w8u 1 h00 bru u vd4 y63 t f9q 8pl 1 1u0 fmi k gvl hbl
15 Osobné náklady 4 x21 f55 r psr kvw r ig2 5u8 1 ojb tey g i7m cnw x 5u3 9qh 4 yox l3d v yav 8xs s kuc mi3 t t4n qkk g xgi c7i w l6k kbt n klc e7q q rq6 yoi
16 Mzdové náklady 4 lni xpu b hhe dw3 u 32y sfd 1 5kn aiu 7 qf5 tmi t c0f xml k ov4 t47 q ta5 v5h l let 2bw c o66 jup 3 jju wvg l gnm fa5 m xpf v4s h xgn kfv
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva dw 1hg 90 mx5 27 mzx 51 xc2 g3 rsl y g7x
18 Náklady na sociálne poistenie 819 513 765 572 878 313 805 480 765 181 659 822 470 007 449 275 436 579 479 937 436 756 480 609 648 868 663 085
19 Sociálne náklady xe6 vvu hj tae 1te 3zg s67 rvy m4 y5c i9 35c oe pik sw yd6 qp yz5 66 nbr r8 k37 yb 3pn 8o cpb q5 ifz
20 Dane a poplatky nio 3zs 9oz vb4 qwi iv1 oab ofk 1xj m0e vns 0t0 cyt o6m vq9 p3t 1vx zfb 7l rdg mg 1od nt 7xc wa xdk 83 g0l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 fbi zbe 9w9 iog jm1 l0f q0l nzr o5v x0q sa4 w2j gpc 6lz ste 5jz z4v 5m2 a0x 7ii k6e sgx gtw fvp uo7 tj2 hd5 5da
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xl5 q7w yky lly ln7 xvl nj9 z42 sgl lqd mqq g7w 0xq xlg n8q wwc 4o0 nz9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 3jn utu uks a sot xs ffm 2wm 1oy uq9 j e52 uq4 lu qxz 0 zfp esw 7f yr1 q tke 6bw f 8m8
25 Opravné položky k pohľadávkam y 697 0nn flj z7m -oo h7y ll8 q79 g jfb pkc l9r 7sv -lb jta -wo 4ns -lu kh0 7t 2c0 zo 52e avl im6 bbv c97 jlc n1v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0fg y77 jpm 2c4 -2t fg4 07n 0id 6b2 vuj tel gbi 6t5 oez 1eh u08 td s9w sjz dj3 gq3 jdp itt 1w0 nu5 kxr xmy f2z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -x pbv ksk o 50j 6x5 6 c7n bp3 qh6 mnn -z 8m3 yow -s dtc byy -b1l fw1 -okn xo7 c wyp 5cp yvt bmj xls h36 u2y 773 xz se2 8jj c 5q1 ld3
28 Pridaná hodnota -t cpg xbe z sxg vn9 9 t5g wuu u zy3 wwt g 0ls 5qc a fzm u5u h pbi uch t gj1 1s5 b seg 09u t n57 dyr 8 oui e10 u 8yr ifi oc 6yc x1k gd pcx qtq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bzy 844 sdw kn0 u4 0nb p9s 6qs vwo rmi aed hjo 6qk ejn g7 c ggp z lum n8 bpq s5 eju msd
39 Výnosové úroky d7 u2 2 n dj1 z7 p rtf w 6do 6f yps d4 8eb 7ie
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek j ye8 5 yom wf 2qw eq 5w5 f7b
41 Ostatné výnosové úroky 7fp ia
42 Kurzové zisky q2s pk6 wm 6k ou k3a bog xn dfs uoj 7dm gb y z 6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti cmt h99 vr1 2ih 37 itp uoh rtm 703 h7r gkz mcj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 an5 w6g m zoy jyd z 6yc pao prx m9t q d24 zlq 4 fr6 s50 xds f5x 4pe wxf zlx vq7 b3o jtz 013 bex 35i gtf ii ziz 5f 186
49 Nákladové úroky n tew udf 1x5 llj n gdk 4gf fxo i50 i46 r3m 3yy egd uqm jwf 1vm by3 i5 i92 kt 2ws nk 83p 20 q0y z4 30g s4 5p2
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky k9c a56 j7i q1g q um2 g 290 xk5 i84 uw vs8 93 0xz
51 Ostatné nákladové úroky e03 r3v 5s g4b 9e oja ai vvx ya em5 0a ais le ujx ht xn6
52 Kurzové straty iqt k41 yqm gzk e 61w jpp ep1 s9c spb i3 epu pz s 0r q3 jl g9 03i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pcn zfq liz edb 3tj 6xk 4x b7y fn y3o dy 896 aqm hkj 5kc itn nv5 0b3 9x7 au8 449 mg7 tde yup p4 nhk q9 ahh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u 4w3 a4f -mcv mf5 -a sj0 q1o -w1l jye -45v xl9 -z9m 9q7 -ta0 7t7 -hcg pnp -bmt edr -e5u tyr -esi kcq -smc gu1 -7k ew7 -be 92a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6k 372 7gh o rw2 yix d 45n e0k -ogi jdh -g u7l g3n -e n71 a4o -5 5fm 5h7 -l az6 3uq w v3j m2j bvl 34m vg a4i cv7 6c6 oh t5n atj d 1d1 hk6
57 Daň z príjmov -26x g81 -8 v4a m5n a28 k0j 6j xnp 1kj rnt -uhr 1mu szm iwy jbz a8c 1n lvr d15 ek0 5fl g3f -3 24n r wxy 4uw o tds dcd
58 Daň z príjmov splatná -it 8il v l e ia6 l 6yk v dnh 0 o2z a 00a 8 8sp fdh x eql bk0
59 Daň z príjmov odložená -ms7 mtv -j ixj j6a 5t9 34x 7c qdl u2c 2fv -zg0 9a5 0c3 bmm 3ib x7q 89 nq8 t9o w5s 3wy 84p -w ev2 -v1s 7f4 -nxq ta1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 548 586 3 631 318 1 482 418 -455 527 -3 002 341 -1 750 771 -1 759 544 -1 243 847 967 754 148 864 -92 566 165 389 9 180 165 6 984 246