ISTER-PACK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 265 842 254 551 6 257 6 266 6 745 7 111 7 113 7 110 7 112 7 112
2 Neobežný majetok raz 267 3b3 fso
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 256 495 248 707
12 Pozemky b gip 0 xtt
13 Stavby wph 0z5 1qr 9bl
33 Obežný majetok w ppa u g6g r v94 z iy7 h ocg q j5v t dm2 b jhh s nrr e s8m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 5k7 g y4z f rou n iw3 j nfc p ysw p mj6 e ckr w 20j g 9s3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 qn7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b iwg
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 344 1 344 1 344
63 Daňové pohľadávky a dotácie t cii a ghd a g6h w utz r nkz u 4rn 2 82w j ih3 m 66z f s7n
71 Finančné účty 2k5 n m qk 9 s 7 8 i 1
72 Peniaze o29 h x 0v i f q c p l
74 Časové rozlíšenie súčet 0yq or 0y
75 Náklady budúcich období dlhodobé nxg ca yo
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gyn mea 3yb vsl v ots j 30u 6 11j e m0n m y4y 4 chy 3 sj4 n ye4
80 Vlastné imanie axy 26o dud tw2 -tg vzz -5s jdk -dq npm -41 hce -rz 7hp -sp n0u -1t km4 -xj ack
81 Základné imanie súčet 6si mav eit gu4 cp6 25e 3va 8v0 wmb b19 57f zfa jr6 keh 3tg if8 olr omf ikw g9g
82 Základné imanie k51 vm4 rax 11t c4c 4my 4no 9x4 hdz by0 khg o23 kvj 0dj yje zw7 ltc ik2 n36 c5n
87 Zákonné rezervné fondy bp mh rp rx ib vc 7h ta yj ts
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gx fe ab hh qb ko t1 r8 1k iu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l4c gkl -oq6 edg -39f 8jb -vv6 o9m -06u m2w -uvg c1g -jtx gnc -wuk r92 -89r hi2 -uio iow
99 Neuhradená strata minulých rokov -ha5 st9 -k4q zlw -gib bff -7wt bun -zak hml -j3q q43 -i7s oqg -353 9mt -st9 y7q -17y 8ch
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u 67b -tf 5xf -nww oma -5 wxw -8 w6t -s yfb -prr -sqs -kmx -tnh
101 Záväzky rk zbj k4 wo9 r3 aj8 hs uyl 3s z2n iw 4cc 2a zkh 7t uqd kj z2k lk tht
102 Dlhodobé záväzky súčet ucz lux
114 Záväzky zo sociálneho fondu meu t6j
122 Krátkodobé záväzky súčet nn d0m s9 7h9 9f ott vx o6l 7g uqm i5 eu7 je ini 6q r7w wq ch3 fa bvv
123 Záväzky z obchodného styku súčet 07 e1y 77 vmz rj 4lq 2e 3gh bu rdf bd db6 1y 9j5 52 nuf 49 z19 bh 6iy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7u 8kc pc b87 3v ixs 7g j7c pd 4ue am typ
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d twx k q66 i hid 4r kzl s8 rp9 op f0b 2p d1x nu 188 hh byz 2a 0ym
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yoo qpr
133 Daňové záväzky a dotácie 770 yr8 a en5 8 7f7 9 2v3 c mhx
135 Iné záväzky 28c pqf 6sx
136 Krátkodobé rezervy ap dia e8n
138 Ostatné rezervy er zre o56
139 Bežné bankové úvery tv