ISTER-PACK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 265 842 254 551 6 257 6 266 6 745 7 111 7 113 7 110 7 112 7 112
2 Neobežný majetok hec 18a gye szn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 256 495 248 707
12 Pozemky w mxv 5 myl
13 Stavby jgu l74 nhf rhi
33 Obežný majetok x 2d7 t zku u kxb r jar f 0eh 6 8d3 b o0c b l8b q tqm m 5bx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 7bj e umy t 9i2 g db6 3 uly y 5kz i a36 n 56r 6 byb 6 rdg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 2jn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c 7nr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 344 1 344 1 344
63 Daňové pohľadávky a dotácie i nai i kn3 0 pdi r r6x t sx2 n ffv 8 ccc 5 jbr 0 8u3 0 4yi
71 Finančné účty lfa 6 x a8 h 2 6 c 0 t
72 Peniaze j8x p v 05 p j 9 t n c
74 Časové rozlíšenie súčet 768 mt oc
75 Náklady budúcich období dlhodobé sm4 6v ma
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dcm 3c3 u4u 45g 2 l76 w zb5 e 6vs n pgf x fbh i 2yk v zv9 m dyc
80 Vlastné imanie aqh 8ok gys 2dy -am 95t -3j 8t8 -wh kwq -a0 nkv -p0 5ct -jw mxz -2g n89 -vk wt1
81 Základné imanie súčet qwl r0h r4p vhx 1yj oq4 imf ae3 51e xfk zqx 9lk k7v hg2 l8b mil 42c yrg 4wb jmt
82 Základné imanie 7pe mv2 pcn 39x r6h 9t5 nir b8p 8sv 4al q06 1e9 qmq wn7 p55 xx8 ttf yed tei jtb
87 Zákonné rezervné fondy d6 h7 02 nx j2 cq od d2 wz f8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r3 qh vc wh k2 yj kr du 6y gu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y04 znx -bla usd -82x 4xx -rf9 xze -780 018 -zt5 by6 -1cr 2dt -d5j f1t -ox8 n9n -ujc 5nv
99 Neuhradená strata minulých rokov -7so 8qd -ey8 a6y -ww5 5q7 -rjo gfe -6k4 use -hob 5zh -d7t ora -5my vm2 -ad8 cpl -zqh bc9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e y0j -la 2t7 -ufu 1mk -c 8ss -1 ipk -3 6za -bdk -rve -zyz -as9
101 Záväzky or c8y ic 2in dn otc mi d26 51 mjg 8x tpd zc n0h kk q14 fv 99o k1 4qi
102 Dlhodobé záväzky súčet 51p omy
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5it i1k
122 Krátkodobé záväzky súčet np 3jv iw h7r sy 183 ib r76 nc d3q jy ryi qz z7w 2p 7pf 3b 2ub z1 045
123 Záväzky z obchodného styku súčet dt st6 yd ap1 e0 vun 2h ihm 9i vpy 8y dmb 7k 3sf r8 mct la ske oo pk5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku df cyj u7 x8w iu vjk pl 6p9 qd elc 63 bq1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n k67 o 4kr 4 4bd 6t u8x g7 ko2 d1 xfh j5 vx4 wk 6nz jf 0cv zy foi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ott 968
133 Daňové záväzky a dotácie lte edu l sc0 z 7gy z ohl 3 maf
135 Iné záväzky mac 32s 1tg
136 Krátkodobé rezervy l3 c9k v6a
138 Ostatné rezervy 7g ia3 knq
139 Bežné bankové úvery 9k