EKOFLUID, s.r.o. - Účtovné závierky

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2020 - 30.11.2021
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.XLS

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2019 - 30.11.2020
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.XLS

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.12.2018 - 30.11.2019
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.XLS

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha