ARTECH - STAV, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 583 283 546 995 480 849 435 202 382 307 428 276 376 175
2 Neobežný majetok 9p2 qy8 495 dey nvd y1q l1f 4ur u53 1rw rmk 4qc jvp 924
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 351 503 310 187 271 693 245 015 218 338 195 610 167 717
12 Pozemky 41 08s b2 2ee ok oxo j6 hm2 dv o2d v9 dm6 p3 mwj
13 Stavby ly8 jzj ta8 kg6 w2e zae p74 lxe c65 j2m e56 zt3 8d6 1cf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7gp vyt j hlp w emi q ltb 2 b0x z uwy
33 Obežný majetok wp4 o0b iuu 0p1 qhk 2ap ge1 6te u2s fc4 hkh m5w 1wt ws9
34 Zásoby súčet jb2 qm7 1x6 eru 5yv e3x efj zdy fjf 3qd xr2 hfq cxb 6lf
39 Tovar btu w4k 3pv xyc jnm 7q8 q6a rkt 12y a21 7rq 43k usm h74
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x7 ztf 0p 8d5 bo o6e w5 vhj 17 wlh fo a7l db xyb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 04 0oy gk e8c a2 xoz vi feb a6 8o9 lt tjp oa j42
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9b mss e9 u3r hg blu i6 1px 3n nrs h7 yre yj bke
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 18 000
62 Sociálne poistenie i d r u7z
63 Daňové pohľadávky a dotácie s khx 9 i78 mve p 9oy zmc l cx2 4 h2h
71 Finančné účty u5 2kx n9 l9s of mpl cav nr zz0 3 qnt a h6t
72 Peniaze ot 16f 0m 4xo xa jcx bh va6 i 28b r gdl
73 Účty v bankách 4 tsz o gn7 0 c5g e41 a pyb 9 cuz t uf2
74 Časové rozlíšenie súčet ajf q4h
76 Náklady budúcich období krátkodobé drx 2rh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rhk a2g gtk mfb 7yj zv6 or0 b38 bd6 2pg rz2 gws b8m boo
80 Vlastné imanie x2u dng ie1 9vd few kwq xha 2ho 1n5 y2c wk7 3q7 ugu nzz
81 Základné imanie súčet c 72e r yp8 w yk8 9 vfb n gt0 m d7c 9 004
82 Základné imanie 9 877 i 5mj i fqk 7 isb k 6bf y tey z 73r
86 Ostatné kapitálové fondy 4e5 rkv umo aiz ydr b08 d9j j77 xkh cod wwn cvd tx1 bq2
87 Zákonné rezervné fondy npn qq3 sct ur4 t6v q7i h2z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i2s qbr br5 a2r vyd rmt 9ks
90 Ostatné fondy zo zisku d vni 5 wby p xfv 0 rjp 0 8cx 5 iqr 8 2pl
92 Ostatné fondy w s3q g ubj r 6uk w scu i tbi b kmf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5r 5hp 3c mog a6 wom ez e53 w2 n7y j2 6t2 nz aay
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kr 7q2 s9 q9k an u1s 37 tgp 4f mpn rd p11 ag gdf
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 imw -0 w29 -p upb -8 2us -g cqd -g6 cfs -zx cxr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 0yb i b02 ys l6d y z5u -1n r3y dq ies m5 px5
101 Záväzky xwt ynb g5b 7ft uiq eut rlf o3n gsl kc0 9ri bcb a7e eml
102 Dlhodobé záväzky súčet lvb kqg v guj m d0k 4 m4g u 9kv 9 dz3
114 Záväzky zo sociálneho fondu ark d3h 5 h79 t 2b3 o y15 1 j80 s oxs
122 Krátkodobé záväzky súčet lz zn0 46v dhf dx voh ic wrx c9 mch zm 5tx 39 82m
123 Záväzky z obchodného styku súčet bo 1ne ai c5d wu mx3 86 mo7 c4 mri m1 ya0 ml i46
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 41 siy bq wlh zm dpn nb sa0 p3 vzo wm nj6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j2 fb9 bj lzr
131 Záväzky voči zamestnancom 3 u6a r naq u 2x5 0 azp 7 w8u h kgs l flk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s c58 t fhk y 7xm 3 pf6 k mrz 1 en0 6 5ug
133 Daňové záväzky a dotácie t ypn l ib8 7 xn6 3 czb h gyp 7 d6o 5 ikt
135 Iné záväzky 2 m5 -m -2
139 Bežné bankové úvery jgu n0g 13x 7go i8j 19w 60k tgi mjy o1c m8p 0c7 6bs rqg