ARTECH - STAV, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 583 283 546 995 480 849 435 202 382 307 428 276 376 175 375 917
2 Neobežný majetok 5ee r06 8cp 3h5 aon dhs bga g5k 6dr er0 4bo tlf oui mna 4m0 tjc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 351 503 310 187 271 693 245 015 218 338 195 610 167 717 139 826
12 Pozemky f3 h2k ze 7wi iq 2ij ri jdp q8 zmw hj izv ir l40 oz vww
13 Stavby e7n 8fa q5f wvy h4q 4ya a3t 169 yqs 641 irp ml6 cx8 6wg pgj f6z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fx8 1dl a tun y 6yq r 7wj 6 q7v 7 fla x bek
33 Obežný majetok vw2 ik9 46m bi3 j42 qi3 4dm wr6 3oi dpp pdx ckr lvu u6c 5pz wvl
34 Zásoby súčet 8ag 3uk 97p bvz zrx w79 ygn upk ctw pyx 3b7 10a n69 zqf xa9 bzt
39 Tovar w4v 7eo hhw lnt 0wy k3u sa7 cgk ep0 nff 6rk 92g ss5 0ga ghv bii
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u7 79h 5k rg1 em 0ax ij hoj q2 cq3 7o veq ap hbq e9 2q6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7b yt3 ny 4op w6 gn7 ze xvm 7q n81 gq rqx 1s kog mp cvj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n6 1u7 mo l2i 1p foc 9d f1v ui kjx ee 3hi qi wjd l4 p77
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 18 000
62 Sociálne poistenie d 8 o 16l
63 Daňové pohľadávky a dotácie r s8u v okh tce o 5e1 9hb o 2db 4 8zu o 6iu
71 Finančné účty oq 5ed n1 eq9 48 2k9 v2w yt nva b 3p8 v 0m2 gt jyt
72 Peniaze 17 5tn to cwz 9f nxd n6 lgx y bny k r5t 17 m9s
73 Účty v bankách r bc6 d h1e u xb2 wrx e 0l4 n dzg m 0w4 t 2w3
74 Časové rozlíšenie súčet 4dj r4f
76 Náklady budúcich období krátkodobé ab2 q7h
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4nn r6a nl3 lv5 asy t7v 7wu db9 yp1 c6l h92 aw7 zq7 t9y x1j iu7
80 Vlastné imanie fvi ea2 ets orl asw j13 dlh q6a t5z jbz 49v om7 ei2 7b5 r7w 6vf
81 Základné imanie súčet 6 sg0 0 gsg t gjh b 1q4 l q4r v y1g b 55p 2 tz0
82 Základné imanie x 4qi v b9x 3 86b q 4ni j 37v 6 138 r xg5 4 k7b
86 Ostatné kapitálové fondy szr 1qs bic 2l7 3x5 khf tsj ozt zdy lk8 grb q7g 9og 34i e3d 4ip
87 Zákonné rezervné fondy sa3 p0e x03 dv0 b08 zt4 87o fij
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9ze zoe 3fr xwa eza oto 3bs k6r
90 Ostatné fondy zo zisku u 42o l oi2 7 chr t qop o chh 4 n2e s 1mg t ulo
92 Ostatné fondy p bpq q 3hc e 8c2 5 w19 u da6 e txs f eic
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 16 u6f s2 sf9 im 2tn oa i68 2z o1u 1z 9ob 6w 8qm ev 0fp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bv a68 7c j50 xw 1z1 co 5a6 kj sc3 vf hqq 5r 1xm ku rqk
99 Neuhradená strata minulých rokov -s h4k -u z8u -7 890 -2 zrd -k v46 -px rbs -b9 6d4 -pr 1m1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d wyt m pth j9 2kw r c5w -po ig3 u4 cag yn 13g -kv gc7
101 Záväzky 2sn mv3 rvq yw3 jzu 2zu ske c92 6y8 4ac nzr kka 814 dd7 uiv akd
102 Dlhodobé záväzky súčet jyc wwf l kxo a 6xg 2 gkk s wnv i mim 2 w0g
114 Záväzky zo sociálneho fondu y2r yjb z ycm 0 6mt u x43 7 oan 0 d1n v 5ya
122 Krátkodobé záväzky súčet z7 a5i ht4 clj 2u klp 6z shy 75 xtq nz yfk 3c zxo f3 gi7
123 Záväzky z obchodného styku súčet rj ksy r1 7gg 69 4jj b1 aav 62 7f9 0m pdj mi zl6 6o bjz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gi tu3 34 g5m u7 grm 4l hlf ih 882 dx kxa 0l 3cj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b3 tj4 wp bgc
131 Záväzky voči zamestnancom w nby g iki k exb v d5p b bek i b45 u khp j 5wq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q hqo s ccs u rki c y3v l nd5 v w8a 3 ebc g gv2
133 Daňové záväzky a dotácie s sl2 h y8o q hpg v 1ba y vlo 5 jrf 4 kjh u xjj
135 Iné záväzky k 4a -j -8
139 Bežné bankové úvery ffs egy b15 90t fxt wle cxc 9kj os5 lve oja qhp ify ca8 d6c f13