LIEHOCOMP, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13496/B
Dátum vzniku
27.11.1996
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
663 879,00 €
Predmety činnosti
 • Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny (od 1.1.2014)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 19.8.2010)
 • prenájom a požičiavanie motorových vozidiel (od 20.10.2006)
 • prenájom lietadiel (od 5.3.2001)
 • sprostredkovanie leteckej prepravy (od 5.3.2001)
 • prenájom športových potrieb (od 12.11.1999)
 • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu (od 3.11.1997)
 • výroba surového liehu (od 3.11.1997)
 • refinovanie liehu (od 3.11.1997)
 • denaturovanie liehu (od 3.11.1997)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 27.11.1996)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.11.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 27.11.1996)
Spoločníci
 • Miroslav Cibuľa
  Martinengova 4782/20
  81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Miroslav Cibuľa
  Martinengova 4782/20
  81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.03.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.11.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.07.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.10.2006.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.2.2002. Notárska zápisnica č. Nz 1078/2002 zo dňa 18.12.2002.
 • Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 39/2001, Nz 38/2001 dňa 8.2.2001.
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve spísaný dňa 16.4.1999 vo forme notárskej zápisnice č. N 113/99, Nz 110/99.
 • Zakladateľská listina bola prispôsobená zák.č. 11/1998 Z.z.
 • Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 15.1.1998. Stary spis: S.r.o. 20483
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.7.1997. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1997. Stary spis: S.r.o. 20483
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.11.1996 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.11.1996 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7487 Stary spis: S.r.o. 20483
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Splnomocnenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka 2009
 • Podpisový vzor - Ľubomír Brunovský
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka a príloha k účt. závierke za rok 2001
 • účtovná závierka a príloha k účtovnej závierke za rok 2002
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 30.6.2005
 • podpisový vzor- Martina Húšková
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.03.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Čestné vyhlásenie.asice
 • Podpisový vzor.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Plnomocenstvo.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
23.09.2022