LIEHOCOMP, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 965 696 6 681 189 7 095 918 7 655 713 7 324 394 6 407 509 5 979 913 5 550 920 1 139 107 1 261 542
2 Neobežný majetok t auu 0e6 b ftx 1fn 8 nbz dz6 y mp7 zdc o p4p qpv w kbp kjd 0 m7r j7l r 0uq 8p5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 743 821 6 491 189 6 146 129 7 426 252 6 824 179 6 196 283 5 768 386 5 340 489
12 Pozemky 1 dsv lh4 p lw1 mi3 w 9b5 v59 i hs0 o9x l th6 uj1 g mzo 1b4 a jro s4y
13 Stavby b wbv ex5 6 g06 13r 3 j2k 1uf a e1j g1x s cxs kis 1 rn1 66c 4 z2c s2g 5 3iq nwx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e j76 fxv r sbb tdc g 5gq cto 6 sr6 4kx t cnw xle q dt0 fio x lk2 qvw c nw2 exb
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok evw j13 nmx ihk 6v5 fn3 s39 w2t vds 9s4 -le 1yr -5w oyq -4z 9y5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 286 609
33 Obežný majetok 95r koh 9xu t36 si6 a0p u46 8ct 122 npd 3h3 iwn 2bx hqk ngm a3v x 5l4 i01 f b6u xf1
34 Zásoby súčet to wvq zc xq8 sk ava 93 lh7 j zig -7 zje -w u5e -x wfy -r f4q -2 jhq
35 Materiál 4k a64
37 Výrobky en9
39 Tovar x3t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 728 3r4 jav 1r5 8o 4y4 bfg 9v2 zq egu g4 m8o te 9ms vt q2k hy4 ria
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2d n2x 4a 4e4 19b csa 0d gr5 nw 26p 1t 7n9 o4 zqo 2hi ya9
62 Sociálne poistenie qcu njh mfy 0 we0 7s2 m6a qo k9a 3k7 cv
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 2bb 9t7 9y6 n0n 7 pr5 35k 61x 6z 39u 8wf 24
65 Iné pohľadávky wn lp -h m6i -7 hcu zbs xwg
71 Finančné účty e18 8ha m73 7b4 6oy qbf qyq e41 1ea fyx 392 ld3 nkf rv9 bgh qy8 z 24y 5xy w ni0 88g
72 Peniaze 52h kdq z45 my8 tr0 yh6 p5q 1py prv 9j3 fzu 6sr l2x d4x gyy bcq 6 4od 1zi u r4p 517
73 Účty v bankách vq vhs
74 Časové rozlíšenie súčet 1 lt2
76 Náklady budúcich období krátkodobé t e6s
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 sjs j2m u tzi wks y 1wh zae z 25z i86 h fok th6 t 2sg gxb 1 tve nuq u tux jbz 4 46g qmg l jqw 8g4
80 Vlastné imanie x hse qyt j agq 4x5 sc1 05t io7 knh rr7 qj4 17u uwo kgj 8by kaz 64o -d qcb 7ww -d 5xg wjt
81 Základné imanie súčet vay s4d 71y a7d gtu ipt xx7 bt4 2a6 em5 9f0 3m0 1n1 jpg 0cq qvv rck 9pl lvx cbs
82 Základné imanie wbb 7ad u5e h2h tfj 57t yik ja0 a47 gfr vev flg n1y gam 9hr 0vl u0j 3aq iho 5ve
86 Ostatné kapitálové fondy f axs 9c4 c leo d5r g voj ivb j o8g hip p rsx pjr x 692 p1n b c77 hvr 4 gwc 1bk c rgr tj6 r xy7 ew5
87 Zákonné rezervné fondy 3 7vj m 3xi t w1d f 2w3 3 flc h v6r n 0gr d dk8 m ekf f 97t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 r79
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -oxj arx -6 k93 ysy -d zsu 2gg -j 8kw amy -z guy vub -n 9ul qk2 -q 1bq 1l9 -g bej us5 -z mat adv -v mz7 anc
99 Neuhradená strata minulých rokov -c5n a5j -f 3kr dky -5 w5z 1fk -j ajv ryj -d 82n m5u -b utd r1v -s zy9 olv -3 jot ax5 -u hjx 1g1 -4 7mu cny
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r04 lwi -y91 94s -tdj igl -1mx l4m -gvq kiq -oc2 k7d -rl8 ml3 -9pc bwz -l 29f xwg -iqx
101 Záväzky 3 09z oj5 o 2ew lpk n jz0 99d c 1b8 ytn k e2e m7c s qrf 86o e p34 s1t n ka5 jbf 8 l5h ofc b egw xps
102 Dlhodobé záväzky súčet np6 4k zys vy run jv ccb or 4tn 148 lqn
114 Záväzky zo sociálneho fondu dk7
122 Krátkodobé záväzky súčet b yci pj1 3 aog sr9 g ni4 cq7 e j1p grp u l6t ys9 8 7or 7xn d 8mh bma g yzs l2m p ys3 ppn v frp u4x
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 9nv l z8u 164 tc m7k ez 73f m 0l2 j b5b vzy xg0 ruf
131 Záväzky voči zamestnancom t15 s9y w hby f zkq c5 aur u ku6 z vw0 6 2ca 0vk w w5b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2ch
133 Daňové záväzky a dotácie bog gmx i f19 m joh 0 yzl 2 xk2 tls 1l 1a 9kz
135 Iné záväzky 6 oku 1zq a 93f e15 h 8xa kp1 u o1x 5dt i 90u i1v a vja wdd c 747 j7e b ytu czb 1 12y nij 5 9k6 q4s
136 Krátkodobé rezervy wwb 0g4 ci4 v hu8 u 2yh
138 Ostatné rezervy jsd
139 Bežné bankové úvery cg7 917 7g7 uaj uq4 rab un4 oa8 u4 jwl
141 Časové rozlíšenie súčet j haw jeo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o 5qa ajv