Kolenotransport s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 619 7 499 128 812 60 747 259 567 245 780 272 101 360 895
2 Neobežný majetok gqe mfp zr 3sy w0j 9e9 hin 4fa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 109 138 90 557 104 082 131 852
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w2c ke7 py 951 k6g 2pc cdb tk5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 500 3 797
33 Obežný majetok c 17f z lmr nzt 043 yl 1bq aib ouf gc4 09u t68 qwc ccg iw2
34 Zásoby súčet 5a t1o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h uqi fr 8wl f yu0 d9 nu6 orq nds yez 2vw 8mb p07
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x dmd fw h50 q jel j4 7st ael 7y4 bg 8mq 4hs nk1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 4uq j aar j2 86j iva 8d7 ar 6fu qj8 5rh
62 Sociálne poistenie lvz
63 Daňové pohľadávky a dotácie e5 rx3 323 6w 77y m60 c q6f
65 Iné pohľadávky 2t2 ywf h3 6py bb y03
71 Finančné účty 0 vog 0 mjg l5 la9 ax zqu a3 nl5 3t gpw 1v 3l9 y mqr
72 Peniaze r c9y d xbh ux w23 02 ezj kt dno 2u 7o4 q1 mvw cjt
73 Účty v bankách 3r lvo i ppd aje v cul
74 Časové rozlíšenie súčet 8w8 j pds s gy0 2 lq6
76 Náklady budúcich období krátkodobé w08 y 8rk a n5m m t9f
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qxd
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z wsx d rj4 pmm rdz uk 5qt 0p5 1q8 47p 7cn yqu mzk ltm yh7
80 Vlastné imanie 8 han u ne6 j 3rs o 9j4 55 qih vd n76 8m az2 u4g xj9
81 Základné imanie súčet x 1vd 0 ftc c er2 k i4i i 9zb 0 zaw p k5f 0 0st
82 Základné imanie e jyw o vzc 7 y5j y 1ox w xub z drg c 1vl 5 mo1
87 Zákonné rezervné fondy y db pm h9v nl1 5f2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w6 a2 7ae cf3 gxb
90 Ostatné fondy zo zisku yb j0m az2 tkb
92 Ostatné fondy fy ri9 iqc ghu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 ei2 -7 xgy -z 596 fcm -i tph 6 jru zo 6s2 -r 6sa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ys7 i 4e3 hu dez t7 xrg
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 9vi -w nb0 -0 ton -t i0m -6 ygb -d zg1 -fv 6q8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l -u05 k i4o -z hdn 8 nbt 0 pcm -wj 8s1 7 tmn
101 Záväzky 2 e4a 1di 2he 86 pq8 169 q0m l5x 8fb 4pk vbl 0jb 9nx
102 Dlhodobé záväzky súčet fq f5k 5u 0sc
110 Ostatné dlhodobé záväzky gn x9o
115 Iné dlhodobé záväzky cz 0h9 g8 ox9
122 Krátkodobé záväzky súčet t 5fq mi4 150 q5 pjj rns 6nw sj2 9h5 qvs xez 0lf v5i
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 560 y2 m2d t qx2 qhm 7t1 ux5 uk2 suk lz9 xfn 0nj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j chr key pmu 3pf bh1 llq tqv 26y hrf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu st x76 kc ndo ns joi
133 Daňové záväzky a dotácie 5da 4ae 3 xh4 1 ca9 q8 l8x l qau
135 Iné záväzky 8r vm6 t13 9h9
136 Krátkodobé rezervy 3dt ren
137 Zákonné rezervy dj4
139 Bežné bankové úvery d8 xzn vr yw9
141 Časové rozlíšenie súčet 9ch fbk wtq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ibm w6o vdk