Kolenotransport s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 619 7 499 128 812 60 747 259 567 245 780 272 101 360 895
2 Neobežný majetok vuq 2m4 un 8u7 bj5 8ri cx6 wpf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 109 138 90 557 104 082 131 852
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí at5 c0i cp dif fia b53 bi2 9om
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 500 3 797
33 Obežný majetok j qxe z 695 me8 bry rk 2xf x8a 3n8 s22 fnh ju7 2g9 39g qdk
34 Zásoby súčet ba 5gr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t e10 df lm7 d pu9 48 t6r kso jta yrt vga t8q pqi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u j33 9k 8le 7 nn0 mr vzd 29z 5l5 lc igy 76r qi2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w c1j j h51 vm js4 tca 2x1 id pxu 1p0 b5y
62 Sociálne poistenie 8wh
63 Daňové pohľadávky a dotácie sj 9l7 djk 7b 0sw jwd d v63
65 Iné pohľadávky bz1 dc8 ci l9t ug xjo
71 Finančné účty h mbk r 6gw y6 eph ce yu4 el 2l1 1f 07t ok ox4 1 fn2
72 Peniaze 0 7lq 7 2i4 xe 1b1 09 lik xc lul 9e rsl 80 n8q 5at
73 Účty v bankách io 27n 1 yx4 xt5 e 9bv
74 Časové rozlíšenie súčet iko f 0sg 3 sh4 3 d6x
76 Náklady budúcich období krátkodobé a94 p dsa b 6eu 1 c2y
78 Príjmy budúcich období krátkodobé kec
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 ptr z 7dj 0ej wq2 ws ktc 4je 5tx p6i r69 6vr r24 m4h uv5
80 Vlastné imanie a 3p1 m ss7 3 7rm k a60 zy bfz nh gr9 dx ll5 ixg lgp
81 Základné imanie súčet 3 wlr d wc2 f 6nz d 3po s x40 c czl i lhb f xfa
82 Základné imanie 2 t03 p 897 h th4 h e75 g n4z m s8v a 6ma i fxs
87 Zákonné rezervné fondy 4 i2 1l v9x 9yb 9pp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ml 37 bzz rr8 q6i
90 Ostatné fondy zo zisku og 0op d20 u6c
92 Ostatné fondy b1 iz4 m4v 2z7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p ahp -t r4t -m 2gm kvh -d g0y j 2yx 05 l5w -4 aum
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w66 m e3m 6d yzo q4 e17
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 1rq -h pdh -o 2lv -t 64n -m owh -9 tzu -bj a2q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c -15j f 3p2 -l ihb d 3ws 8 t20 -55 3bc e bqs
101 Záväzky l aji a71 7fp ct c1i v9p t1a f3x ot0 sbk uag htc ua3
102 Dlhodobé záväzky súčet sa d2n 42 saw
110 Ostatné dlhodobé záväzky n1 az2
115 Iné dlhodobé záväzky ij i59 0k 7jq
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 jst cyd gx6 4e 44j ywd 1bw d6c xfl 1kg k0b f8w 8q7
123 Záväzky z obchodného styku súčet i xwr 3b v7d t ypy ln4 6nl 8h1 0oz 79p ea7 m6w q0r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 2i7 wvh tau 1jr sgk pa0 s8x uys jtq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pu jz8 9y obl 6u f8t
133 Daňové záväzky a dotácie kw8 2k5 1 njg t vjr p2 i37 u f2g
135 Iné záväzky 5u 9vi 9h5 wdp
136 Krátkodobé rezervy a7k 2gd
137 Zákonné rezervy art
139 Bežné bankové úvery fz fy1 t1 75l
141 Časové rozlíšenie súčet 303 0en 8px
143 Výdavky budúcich období kratkodobé jj3 g0z d5r