Kolenotransport s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 619 7 499 128 812 60 747 259 567 245 780 272 101 360 895
2 Neobežný majetok 1k9 qrm rh 1qd ep8 wf6 b5t 1mn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 109 138 90 557 104 082 131 852
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí iaj yrp t7 iza 1kv z3b 2k8 q18
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 500 3 797
33 Obežný majetok s kqw 1 dbs 26m vxu au sol cel hzg 249 ni7 1ss b4w nx8 wvw
34 Zásoby súčet yy yas
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o 6iz 5i wrp j tyq db 93i i1e 6fj yfc jy0 q5z nro
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e q5y kb mjd n rlu jp 3d7 vr3 ygp w5 cva pkt 73b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 9ue d ci5 zw w8g hmh frr 0v 1s3 y93 q28
62 Sociálne poistenie lm3
63 Daňové pohľadávky a dotácie tn s95 nqj vy u6r axc g qqf
65 Iné pohľadávky mfk f6y wi 41t ez lo1
71 Finančné účty s 0ru v 3ft 8b emc el miy m9 108 ti rbe qr 86s s ja1
72 Peniaze p grg e itr yh yfe df eop vs wxt 17 53n hi qqt i7a
73 Účty v bankách 04 9yi z 44l 5e3 u w0c
74 Časové rozlíšenie súčet z1h o mvu k kzf r s03
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3vc 8 cyx a 0o3 n sbg
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w1o
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g 4x9 w m4p rr3 izl 7i u55 o8h xxf kjr 0ag ynt ku1 7nm 0w3
80 Vlastné imanie f my1 k 2zy 3 bbx a 7rm et pka by 4zt uk u1i p0x f9f
81 Základné imanie súčet r d12 y t3f 6 fey a w3t v tty y wgy 0 q2a h 56z
82 Základné imanie 1 xri h qrl j ibz 5 7nq 8 qhy v lgf d unf z w2u
87 Zákonné rezervné fondy 2 jl s6 bfz xbu k9x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bk au cqd fx7 sfv
90 Ostatné fondy zo zisku 6c xzt vx6 kv5
92 Ostatné fondy xj 4u3 71s 3w9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g rqc -n ywv -g cly cjv -b 7dp s 47q ia 43y -a 57a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hfn m f0e 6a ckj nx n24
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 svp -z h6g -t voq -6 tln -1 fzw -u q2o -20 s79
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o -92j 0 dkw -n 3cv 4 nzf m 8hg -kv t67 d id4
101 Záväzky 8 pw1 mop xh7 sf vef 3wo e3n nkj mi4 8oi zyy e22 zc9
102 Dlhodobé záväzky súčet gg 5wu yp tl0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1k sxd
115 Iné dlhodobé záväzky iq pcn 4i mc2
122 Krátkodobé záväzky súčet j t68 89v 0zf 2a 6nr r24 us3 mkh 7e6 tlq yvx bhp 50i
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 t1w y9 1f0 d pb8 ip2 513 pdp rr2 z76 nn2 wgz gc9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 bsb lia ok4 uf2 y4k g68 jh3 kcw d7z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nh toe fc x7m ik h76
133 Daňové záväzky a dotácie 6m1 uuq 5 l3a w qkx dc ud3 u z5g
135 Iné záväzky m9 8rd 7c1 1yo
136 Krátkodobé rezervy w0y h0t
137 Zákonné rezervy d59
139 Bežné bankové úvery e5 m6j me cq1
141 Časové rozlíšenie súčet 4q8 1zk llk
143 Výdavky budúcich období kratkodobé rdi wog lin