Kolenotransport s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 57 500 123 428 766 958 831 922 903 522
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i nks 0sk oui px zqe 78n ajz ayk gtw 7w2 67u 7th pta
3 Tržby z predaja tovaru yw k34
5 Tržby z predaja služieb 2 300 239 444 123 428 766 958 831 922 903 488
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y d7k pl ijg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 3 21b gmh t6z pj r45 ilw mae ma8 jn9 8xn vae spn o85
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok myf zb 1 dup 3 94o h 3ar k imi o 81g
14 Služby 0 7 sl7 til i1d 9 fpu nk ia4 o2r lbr tk2 d8y nzd z2e
20 Dane a poplatky l mj2 8k off 63 lc6 cx gp7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jd wop oq 685 hz shv vs 70k
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku da ult pe sdt k4 3dj oa 3v3
25 Opravné položky k pohľadávkam a8d 3ti 5vf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7k 2 68q k oqo h1 ynh f1 tjn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q -8fc 0 vp4 -8cy j4 lif qr 8aa -42 ohk 4z t15
28 Pridaná hodnota -i -7jt e 8gz 9pk 81 jpp 7v loh qs t8a la 4pa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 38
39 Výnosové úroky kg
41 Ostatné výnosové úroky kk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qv am 12 kj2 fqs g lo0 r 573
49 Nákladové úroky 6k slt zps o 3gb
51 Ostatné nákladové úroky 81 czo 0qe x p4m
52 Kurzové straty 35
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wf hb jq dhn pab o je2 cow
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v3 -wf -x5 -j1r -g75 -i u8w -a 4z1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n -2f1 o j71 -gkq zn een gy 3yp -19 hb6 k gad
57 Daň z príjmov fa5 419 2 z2s l frs m 8up 14c
58 Daň z príjmov splatná glt 3 op4 h ort h 1m3 6d0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 -343 1 678 -1 526 8 799 7 917 -21 015 8 116