Kolenotransport s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 57 500 123 428 766 958 831 922 903 522
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d e4l ubn 9cf wp 276 xz2 ig1 ota a5z 9so 7w4 qrb dit
3 Tržby z predaja tovaru jp our
5 Tržby z predaja služieb 2 300 239 444 123 428 766 958 831 922 903 488
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n wz6 5p oz3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 m 1uu 1se q7z t2 08m 3b7 afw orp iup g7o kjk 6n7 alj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok caf v3 t erb o rsy q 8gr 9 4c5 w 2w4
14 Služby h j olz qot ku8 t kbi jz 936 1qx hcr w8o qkr ybi w9l
20 Dane a poplatky t c9q 61 lnn fg ao9 1o c6u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l8 km8 2a 7zv dy h2s 26 16t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku dn cr5 x6 pnw nh 02x at v1a
25 Opravné položky k pohľadávkam dgy 6gh lxo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k2 k 3w4 e brq pa y0y ac upv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 -fzd t 2wf -k0h cz cwu 0l 7f6 -d2 r56 nw 871
28 Pridaná hodnota -m -img x 5n7 zi8 rv 5pc of u9b d9 uuo y7 f6d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qw
39 Výnosové úroky l9
41 Ostatné výnosové úroky gf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p6 w4 zz peb djb t 18n 2 wsc
49 Nákladové úroky ri r46 m8k 2 to5
51 Ostatné nákladové úroky eq ldl ts5 l m2v
52 Kurzové straty x1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q3 2e 4p 1tw 39z 2 pru wp7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xh -fl -32 -yxz -q39 -o rx3 -x ysh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q -8qk e 6lp -oca ln cgc 0t 499 -ww 2rh l ozm
57 Daň z príjmov trw 95i g m1c a yic y 5p2 qoe
58 Daň z príjmov splatná 2gm a mcl h guk u 98p e3k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 -343 1 678 -1 526 8 799 7 917 -21 015 8 116