Ing. Miloš Jacko, PhD. GEODET - Podrobnosti

Dátum vzniku
20.12.2001
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • - iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) § 33 písm. a zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v platnom znení mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2, 3
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
 • Geodetické a kartografické práce
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
 • Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť
 • Automatizované spracovanie dát
 • Finančný leasing
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
 • Reklamné a agentúrne činnosti
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Dátum aktualizácie