Ing. Miloš Jacko, PhD. GEODET - Podrobnosti

Dátum vzniku
20.12.2001
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.3.2002)
 • - iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) § 33 písm. a zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v platnom znení mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2, 3 (od 1.3.2002)
 • Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 1.3.2002)
 • Geodetické a kartografické práce (od 1.3.2002)
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 1.3.2002)
 • Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť (od 1.3.2002)
 • Automatizované spracovanie dát (od 1.3.2002)
 • Finančný leasing (od 1.3.2002)
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 1.3.2002)
 • Reklamné a agentúrne činnosti (od 1.3.2002)
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 1.3.2002)
Dátum aktualizácie
08.03.2019