Arcidiecézna charita Košice - Podrobnosti

Dátum vzniku
01.01.1996
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 28.5.1996)
 • Komisionálny predaj (od 28.5.1996)
 • Reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 28.5.1996)
 • Sprostredkovanie v oblasti obchodu (od 28.5.1996)
 • Vydavatelská činnosť (od 28.5.1996)
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 28.5.1996)
 • Poskytovanie služieb- umývanie automobilov, upratovacie práce (od 28.5.1996)
 • Kopírovacie služby (od 28.5.1996)
 • Výroba kobercov, sviečok, drobných úžitkových predmetov z dreva (od 28.5.1996)
 • Viazanie kníh a konečné spracovanie (od 28.5.1996)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 13.2.2017)
 • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (od 13.2.2017)
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (od 19.5.2020)
Dátum aktualizácie
19.06.2020
Domény