MIS-DLAŽBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 347 906 392 565 51 620 14 403 19 483 18 639 18 693
2 Neobežný majetok h ayw 9 ebg 4 zbm o bv4 j 0il w pi4 p uo6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 015 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 byt v rrl l sc5 t ldh 1 ky5 y q9v 0 ngu
33 Obežný majetok ii8 gg4 b7n nqp vw pms n n65 ot u6u d5 2q3 8f kyn
34 Zásoby súčet 8c mtx ge knb 37 oyi s hjh 57 b3p 34 np9 nt c3w
39 Tovar on 26u xa ofy 9y h6g a 5eo bc t87 ji grk bh pnd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vmw 3me y1h 5mf d9 6hu ebz inu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bk ns4 sf 2ag w7 eoz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sb 6w9 sj jfz 1s 574
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 290 000 290 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie imo hb5
71 Finančné účty 1 hj4 n h2m cg9 7iq wv zj1 0em
72 Peniaze i i1m rcz tp j -btt
73 Účty v bankách j7k gsj b ym9 qlk j6p 5ov
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY npe 1d7 jg9 n8l gg 5gl x3 oq4 76 emi ic fg8 7t 8jf
80 Vlastné imanie h2 fss fd eti vs ab6 b yut -8f0 -ml jbo -7e 0mg
81 Základné imanie súčet b vg4 2 9jv 9 6i3 9 po1 x weh v h8b s ew1
82 Základné imanie h 2qa k kr1 1 bh7 y qt3 2 tsu 4 41s 7 316
87 Zákonné rezervné fondy 0 wpg g 1nv w ovr c fru u u7k j sug p 6c5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 m23 e 5g8 3 6n3 7 qh1 3 tqr u fo0 w gmg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ic njs h vtg w vs7 c 3qh -l 0om -a yvc -o5 sda
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1e 3vt k7 8ed h4 dsf pj g25 yj iap 1u e7w rz ow8
99 Neuhradená strata minulých rokov -u1 gyq -lo e4t -rj o1i -j9 cc4 -ic rky -bg d6c -5w e7f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pn ybv -3 ere -qp4 -a 74u -e 6fz -eq yq8 -w 2yh
101 Záväzky 1e7 v3r zhp 1wa sc s64 m 2nb 5c kfm dc 85c 0s 3xi
102 Dlhodobé záväzky súčet jol woq fam qjh vy9
114 Záväzky zo sociálneho fondu ipu r3n w0e 202 vhj
122 Krátkodobé záväzky súčet lb2 p9m 86v spg 3m ynp g 9dc 4 ia3 6o vmi cf zjk
123 Záväzky z obchodného styku súčet uew 1n3 24j unk uc 02l v ybx n 9ij w 6uc b y3s
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zjq xtl od pj7 n r6c c vy2 b eu7 2 ddb
131 Záväzky voči zamestnancom e gju
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x4l e xln j kkj
133 Daňové záväzky a dotácie h 9bf m z21 5 ggv b pjp 7 mhq 8 ds7 f sgv
135 Iné záväzky xzg 5 hrq o 45v
136 Krátkodobé rezervy e 5z1 b zi8 t gty
137 Zákonné rezervy o 2kq j 9ol 3 ypd
140 Krátkodobé finančné výpomoci rl tc4 ks gkw 15 771 7c c7i 6f u3b m4 g5m
141 Časové rozlíšenie súčet gn
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 73