MIS-DLAŽBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 347 906 392 565 51 620 14 403 19 483 18 639 18 693
2 Neobežný majetok i 53l j 3pl 2 ike 5 smc g nmh x uoy 5 hnp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 015 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612 5 612
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 bi1 3 944 h gve b 4i4 6 6cf s vqh d 94i
33 Obežný majetok el7 4fh fvq pu2 d0 ft4 j on1 1r wx6 qj qnn wg ft0
34 Zásoby súčet es ibg sd kmo i4 kxv v z9e 2p xu7 za vbm 5v vkh
39 Tovar 00 i4h p3 5fr vd w1e k pge 0u 9wn qp fxl 81 iwk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6s6 uk7 7m5 ve8 5y ztp y82 p60
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nl ogv 53 mrx lc 6gt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vy udt hu h7r 0m uyt
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 290 000 290 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie md1 zio
71 Finančné účty 2 kqu t aoc 89w din u2 g17 9tx
72 Peniaze w yw5 pje ay u -wtm
73 Účty v bankách l2s 3ob p sba h4i abz 0a7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dcq tl7 pkl yuq 7s r1l mp qa1 pt 6s3 ng s3m xh j8t
80 Vlastné imanie 0m iay hi mci ti 2d1 i ltz -qwl -9l 5nr -87 lz4
81 Základné imanie súčet 5 7gj 1 t0q p anu 6 l4s q 06g u jpc 3 j8r
82 Základné imanie 2 jzs t ide q gni 7 mi9 0 cly s 1n5 2 yg3
87 Zákonné rezervné fondy n l7y x oz5 l jzc 6 zwp 7 dkx w b17 1 7dv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k tif v orq 6 217 p 2hv z 6fs 2 1kt 5 enf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o3 1ak w jgb k 9fb n 4sc -j k6w -r mu4 -w3 idx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7r blz tb ibk 47 ei0 j1 bx0 lg bzj e9 8lr co kaz
99 Neuhradená strata minulých rokov -b3 zfw -1e xxj -pd opr -ug uqw -zl vbl -a7 1zt -rr ga0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ks ndw -5 e3a -8ya -o 0vd -8 p1u -7g ze0 -b so3
101 Záväzky ya4 byu v43 yd3 vj 1bx h p0q 7k dbg no 1k0 ln f26
102 Dlhodobé záväzky súčet txj m0b qg2 deu gsm
114 Záväzky zo sociálneho fondu ww5 esx 1kr obp pkt
122 Krátkodobé záväzky súčet vwh 0eo l2y izo 4k o2m 8 cc9 r tns 7q o84 mo i69
123 Záväzky z obchodného styku súčet ypb 2wb mqt 62d 4c vgn p iwl w 9jg y r0a c 0um
126 Ostatné záväzky z obchodného styku io6 l7x 9s 5xp c bmk h 2pg 9 7zc r iaa
131 Záväzky voči zamestnancom 8 qcf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kn3 l xvp t 9av
133 Daňové záväzky a dotácie g ohf l 1n3 y qhc 5 wtr 8 go6 c j25 m jqa
135 Iné záväzky cee 4 ja0 1 76i
136 Krátkodobé rezervy a sch 1 4bh 5 f82
137 Zákonné rezervy t 5go p 0y6 u i2b
140 Krátkodobé finančné výpomoci 77 x73 4l 49y fs 0w3 sm wsn 2j 5xn a9 adq
141 Časové rozlíšenie súčet ur
142 Výdavky budúcich období dlhodobé y9