DESIGN PARTNER SK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10102/B
Dátum vzniku
20.12.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • reklamná a propagačná činnosť (od 16.11.2004)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 16.11.2004)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 16.11.2004)
 • grafické práce na počítači (od 16.11.2004)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 16.11.2004)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva (od 16.11.2004)
 • organizovanie kurzov, školení, seminárov, lektorská činnosť (od 16.11.2004)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 16.11.2004)
 • vykonávanie dekoratérskych prác (od 16.11.2004)
 • technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí (od 16.11.2004)
 • administratívne a sekretárske práce (od 16.11.2004)
 • prenájom motorových vozidiel (od 16.11.2004)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 16.11.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 16.11.2004)
 • prenájom elektrických strojov, prístrojov a zariadení (od 16.11.2004)
 • upratovacie práce (od 16.11.2004)
 • sadovnícke práce (od 16.11.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod (od 20.12.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 20.12.1995)
 • výroba strojov a prístrojov pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia (od 20.12.1995)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 20.12.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Patrik Martišek
  Líščie údolie 2775/59
  84104 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.10.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie konateľa zo dňa 14.05.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2013.
 • Zmena obchodného mena na DESIGN PARTNER SK s.r.o - zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2004. Zvýšenie základného imania - zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2004.
 • Spoločenská zmluva zo dňa 28.11.1995 o založení spoločnosti v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 17010
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva úplné znenie
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Rozhodnutie konateľa o premene
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum aktualizácie
18.11.2022