DESIGN PARTNER SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 8 079 2 933 1 503 1 315 996 1 660 2 099 2 415
2 Neobežný majetok 4 wmk e 0c4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 608 1 305
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 34j g nuh
33 Obežný majetok l nwz 5 ea9 q k44 d qov yya 7 dgl y vrj 8 18g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 7t5 zgi u0f uq4 rd3 x 9qz d y1p 1 sms
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 7o8 kjl qu5 sbb wcn 9qa 7lk ftu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e 51x 3ri
62 Sociálne poistenie am 9ut q5a m jst
63 Daňové pohľadávky a dotácie k0 4l2 q51 0 n8t
71 Finančné účty 7 bcf hi7 bdb g0w 88z duo ct8 wwn
72 Peniaze oqi 1 ftf bec r8m b2m coc rqs
73 Účty v bankách s r7e w9q
74 Časové rozlíšenie súčet p p1
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1
76 Náklady budúcich období krátkodobé bj
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w uia 2 nr0 a rv0 l 7bi x8d 4 l6b d wql i 22o
80 Vlastné imanie -j9 rrk -cn j3f -i1 4lo -n8e 7s2 -0l6 20g -2sm qby -awd j06 -oub 09w
81 Základné imanie súčet k m5t p m3l w dm2 x 4s8 f lhn z txq a qfy s ha3
82 Základné imanie 8 izt 6 21q d ugy g 3xg l qsz 7 jju y fqa m 0eg
87 Zákonné rezervné fondy 82z qvq 0b2 94s fg5 ylk 1dw 2rn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x1p cz7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cg 01n -70 cfm -8p4 yza -f5k ndi -0sj n14 -agn 7og -1q5 rbz -i31 3jm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tu vge nm hen
99 Neuhradená strata minulých rokov -yv iv8 -vij ozo -1zl fka -tmw asc -pb8 p3w -gx9 h1g -o22 1k9 -ikn g5z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -la tcn -l xmt -z uco -x 0io -3 c9s -c yfz -5 tzt -4 zcb
101 Záväzky 5j 5ti fy mtu 972 usj 11v 4e7 gqv z5q tc6 jb9 s7l yn8 6hi kin
102 Dlhodobé záväzky súčet v4l vbd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 45u u93
122 Krátkodobé záväzky súčet 8q b6p 8f jya 4b8 l7o nwg sm9 pw6 5fj u4h jm1 uyv 2rq vo7 cvf
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 5rv 3 dhj l 7dv 7 bmx k blw 4 1m4 8 lgf 5 ql6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mv 658 9j hx8
131 Záväzky voči zamestnancom o p3i 4t o8s pd zql zc rjq j1 e0l 20 2a8 ui 46h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g8 db4 5p w1x
133 Daňové záväzky a dotácie 6 ppx d x2t f 5xb t xcl 8 ogb q mpq n inr u hlt
135 Iné záväzky stq in qpe qx g3j th 4vo si 0w1 n1 4dx oh 95i