Slovnaft Retail, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10146/B
Dátum vzniku
19.12.1995
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je právnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení dvaja alebo viacerí konatelia, žiadny z nich nemôže konať samostatne. Ktoríkoľvek dvaja konatelia konajú menom spoločnosti a zastupujú spoločnosť vo všetkých veciach. Pri podpisovaní za spoločnosť konatelia pripoja svoje podpisy k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
Základné imanie
4 757 156,00 €
Predmety činnosti
 • plnenie nádrží motorových vozidiel plynom (od 15.6.2004)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 28.1.2003)
 • prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov a garáží s poskytovaním doplnkových služieb (od 28.1.2003)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 28.1.2003)
 • poskytovanie služieb autoumyvárky (od 28.1.2003)
 • kopírovacie služby (od 19.1.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 19.1.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 19.1.2001)
 • predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako á miest (od 19.1.2001)
 • prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt (od 19.1.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj najmä výrobkov chemického priemyslu, agrochemikálií a strojných zariadení týkajúcich sa chemického priemyslu / okrem jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov / (od 9.9.1997)
 • nákup a predaj výrobkov, strojného zariadenia týkajúceho sa ropného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
 • SLOVNAFT, a.s.
  Vklad: 4 757 156,00 €
  Splatené: 4 757 156,00 €
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Bulat Subaev
  Marnixlaan 66
  03090 Overijse
  Belgické kráľovstvo
  Vznik funkcie: 11.11.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2015.
 • Zmena obchodného mena LUKOIL Slovakia s.r.o. na Normbenz Slovakia s. r. o.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10. 2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.4.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2007, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti LUKOIL Bratislava s.r.o., so sídlom Slovnaftská 10, 821 07 Bratislava, IČO : 35 681 039 ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťou LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO : 36 702 706 ako zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 19.07.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 184/2007, Nz 28407/2007, NCRls 28331/2007. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného LUKOIL Bratislava s.r.o. na LUKOIL Slovakia s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.5.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.1.2006.
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2004.
 • Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 171/2003, Nz 18356/2003 zo dňa 13.3.2003, zmena obchodném mena z CONOCO Slovakia, s.r.o.
 • Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. Nz 305/02 zo dňa 14.8.2002. Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 30.8.2002. Richard Molnár, deň zániku funkcie: 30.8.2002
 • Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 1105/01, Nz 1046/01 zo dňa 20.12.2001 spísaná notárskym kandidátom JUDr. Ivana Macáka.
 • Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. Nz 41/2001 zo dňa 30.1.2001 o zlúčení spoločnosti CONOCO Slovakia s.r.o. so spoločnosťou CONOCO JET RETAIL DEVELOPMENT spol. s r.o., ktorá sa zrušila bez likvidácie. CONOCO Slovakia s.r.o. preberá celé obchodné imanie zrušovanej spoločnosti, jej práva, záväzky a pohľadávky známe i neznáme, Prechod práv, záväzkov je účinný dňom 28.2.2001.
 • Notárska zápisnica zo dňa 21.6.2000 č. Nz 256/2000 o zmene sídla. Notárska zápisnica zo dňa 8.11.2000 č. Nz 410/2000 o doplnení predmetu činnosti.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.11.1999. Dodatok k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 25.11.1999. Notárska zápisnica č. Nz 435/99 zo dňa 25.11.1999 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
 • Notárska zápisnica zo dňa 10.6.1999 č. N 506/99, Nz 467/99. Zmena obchodného mena pôvodné - CONOCO - JET, s.r.o.
 • Notárska zápisnica N 98/97, Nz 93/97 zo dňa 8. 10. 1997. Starý spis: S.r.o. 17056
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 171/97, Nz 171/97 spísanej dňa 22.7.1997 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Starý spis: S.r.o. 17056
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 245/96, Nz 232/96 napísanej dňa 23.5.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom. Starý spis: S.r.o. 17056
 • Notárska zápisnica N 209/96, Nz 197/96 zo dňa 26.4.1996. Starý spis: S.r.o. 17056
 • Notárska zápisnica N 503/95, Nz 487/95 zo dňa 23.11.1995 o založení spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 17056
Uložené listiny
 • spoločenská zmluva.zep
 • Spoločenská zmluva zo dňa 14.11.2014
 • valné zhromaždenie.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.1.2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2009
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2010
 • zápisnica z VZ.zep
 • Zápisnica z VZ zo dňa 12.11.2014
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2007
 • Rozhodnutie o premene na euro zo dňa 26.02.2009
 • uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 29.8.2002
 • notárska zápisnica N 171/2003, Nz 18536/2003 zo dňa 13.3.2003
 • Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2015
 • Zápisnica o valnom zhromaždení
 • zápisnica z VZ
 • zápisnica z Valného zhromaždenia 7.2.2014
 • zapisnica z VZ
 • listina prítomných
 • Notárska zápisnica N 184/2007, Nz 28407/2007, NCRls 28331/2007 zo dňa 19.07.2007, zmluva o zlúčení
 • zápisnica z Valného zhromaždenia 22.11.2013
 • Zápisnica z VZ zo dňa 20.11.2014
 • Zápisnica z VZ zo dňa 03.12.2014
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Spoločenská zmluva
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • notárska zápisnica Nz 305/02 zo dňa 14.8.2002
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.10.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 01.08.2007
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.02.2009
 • zakladateľská listina
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.06.2007
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 24.1.2006
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.05.2007
 • spoločenská zmluva LUKOIL - úplné znenie
 • Spoločenská zmluva zo dňa 26.11.2015
 • Podpisový vzor - Róbert Molnár
 • podpisový vzor Renáta Gladišová
 • Podpisový vzor - Jana Gáliková
 • Podpisový vzor - Jeno Horváth-Dori
 • podpisový vzor konateľa.zep
 • podpisový vzor konateľa
 • Výročná správa 2010
 • Správa o overení súhlasu výročnej správy zo dňa 21.4.2011
 • Výročná správa za rok 2011, Správa audítora o overení účt. závierky za rok 2011, Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • výročná správa za rok 2001
 • správa audítora, účtovná závierka a výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2003 a účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka, Výročná správa, Výrok audítora za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa audítora
 • Výročná správa za rok 2005 a správa audítora
 • výročná správa 2006, správa audítora, účtovná závierka za rok 2006, rozdelenie hospodárskeho výsledku
 • audit výročnej správy 7.7.2008, výročná správa 2007
 • Výročná správa za rok 2008 spolu s účtovnou závierkou 2008
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Plná moc - Mgr. Zuzana Sláviková
 • Plná moc - JUDr. Ľuboš Frolkov
 • plná moc od spoločníka 1
 • plná moc od spoločníka 2
 • rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum aktualizácie
20.11.2022
Domény