Slovnaft Retail, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10146/B
Dátum vzniku
19.12.1995
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • plnenie nádrží motorových vozidiel plynom (od 15.6.2004 do 4.7.2023)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od 28.1.2003 do 4.7.2023)
 • prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov a garáží s poskytovaním doplnkových služieb (od 28.1.2003 do 4.7.2023)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 28.1.2003 do 4.7.2023)
 • poskytovanie služieb autoumyvárky (od 28.1.2003 do 4.7.2023)
 • kopírovacie služby (od 19.1.2001 do 4.7.2023)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 19.1.2001 do 4.7.2023)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 19.1.2001 do 4.7.2023)
 • predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako á miest (od 19.1.2001 do 4.7.2023)
 • prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt (od 19.1.2001 do 4.7.2023)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj najmä výrobkov chemického priemyslu, agrochemikálií a strojných zariadení týkajúcich sa chemického priemyslu / okrem jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov / (od 9.9.1997 do 4.7.2023)
 • nákup a predaj výrobkov, strojného zariadenia týkajúceho sa ropného priemyslu v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.1995 do 4.7.2023)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Návrh Zmluvy o zluceni Slovnaft - Slovnaft Retail
 • Plnomocentvo zo dňa 7.12.2022
 • návrh zmluvy o zlúčení medzi Slovnaft Retail,sro.a Slovnaft a.s.
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • plnomocenstvo.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 2
 • spoločenská zmluva.zep
 • valné zhromaždenie.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva zo dňa 26.11.2015
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Podpisový vzor - Jana Gáliková
 • Podpisový vzor - Jeno Horváth-Dori
 • Zápisnica z VZ zo dňa 20.11.2014
 • Zápisnica z VZ zo dňa 03.12.2014
 • Spoločenská zmluva zo dňa 14.11.2014
 • Zápisnica z VZ zo dňa 12.11.2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • zápisnica z Valného zhromaždenia 22.11.2013
 • podpisový vzor konateľa.zep
 • zápisnica z Valného zhromaždenia 7.2.2014
 • zápisnica z VZ.zep
 • Výročná správa za rok 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • zápisnica z VZ
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • podpisový vzor konateľa
 • spoločenská zmluva LUKOIL - úplné znenie
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica o valnom zhromaždení
 • listina prítomných
 • plná moc od spoločníka 1
 • plná moc od spoločníka 2
 • zapisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva
 • Výročná správa za rok 2011, Správa audítora o overení účt. závierky za rok 2011, Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011
 • Výročná správa 2010
 • Správa o overení súhlasu výročnej správy zo dňa 21.4.2011
 • Výročná správa za rok 2009
 • Plná moc - Mgr. Zuzana Sláviková
 • Plná moc - JUDr. Ľuboš Frolkov
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2010
 • Výročná správa za rok 2008 spolu s účtovnou závierkou 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2009
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.02.2009
 • Rozhodnutie o premene na euro zo dňa 26.02.2009
 • audit výročnej správy 7.7.2008, výročná správa 2007
 • Notárska zápisnica N 184/2007, Nz 28407/2007, NCRls 28331/2007 zo dňa 19.07.2007, zmluva o zlúčení
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 01.08.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2007
 • výročná správa 2006, správa audítora, účtovná závierka za rok 2006, rozdelenie hospodárskeho výsledku
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.06.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2007
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.05.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2007
 • Výročná správa za rok 2005 a správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa audítora
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.1.2006
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 24.1.2006
 • Podpisový vzor - Róbert Molnár
 • Účtovná závierka, Výročná správa, Výrok audítora za rok 2004
 • zakladateľská listina
 • Výročná správa za rok 2003 a účtovná závierka za rok 2003
 • Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2004
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • správa audítora, účtovná závierka a výročná správa za rok 2002
 • notárska zápisnica N 171/2003, Nz 18536/2003 zo dňa 13.3.2003
 • notárska zápisnica Nz 305/02 zo dňa 14.8.2002
 • uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 29.8.2002
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.10.2002
 • podpisový vzor Renáta Gladišová
Dátum aktualizácie
23.09.2023
Domény