Perútka s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10180/B
Dátum vzniku
08.01.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie
7 000,00 €
Predmety činnosti
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu (od 1.1.2009)
 • vykonávanie terénnych meračských prác a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum (od 1.1.2009)
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (od 1.1.2009)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 20.1.1999 do 31.12.2008)
 • sprievodca cestovného ruchu (od 20.1.1999 do 31.12.2008)
 • projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu (od 8.1.1996 do 31.12.2008)
 • vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum (od 8.1.1996 do 31.12.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.10.1998. Zmena a dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 584/98, Nz 555/98 napísanej dňa 15.10.1998 notárom JUDr. Pavlovičovou v Malackách.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998. Zmena a dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 350/98, Nz 328/98 spísanej dňa 6.7.1998 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou v Malackách, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 100/95, Nz 99/95 zo dňa 29.11.1995 v súlade s § 57, 105-153 zák.č. 513/91 Zb. spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Stary spis: S.r.o. 17091
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
13.09.2021
Domény