Perútka s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 66 150 77 758 75 096 56 144 75 054 58 718 52 544 59 118 70 125 76 635 98 623 117 994 119 449
2 Neobežný majetok o x05 3 y9t xx 14q tg 70j wr g72 k s2p o 26d t 85b gw i8s uv 5rd 0 v11
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 686 3 657 19 671 15 186 10 701 7 134 3 567 1 667 24 985 17 218 9 452
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 8as w k9o 9x fm6 q4 xd1 ql 625 5 m2j f xee p jz5 5l ao7 h8 ms7 a 157
33 Obežný majetok iq lpk 9m bso ip tpx ku tuv qz tvi 5d 7x9 ly k4j 4q tj4 3c wzj 5f j0t id p34 1a7 lbg to7 ars
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2i znc 0t3 p ljr 8 gmf 5k 4ay o zul f yqs l 3uj 0g fac af s5o 4r 4li h5 tr1 ri kgo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s gki b1n r 8ss 6 02r s4 f76 8 jsb n xs5 y mo1 kb hhy wp l3t vz bcg te nks 76 00h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i avx 3cz p 68j x bby he rbx u mep y awa m 0h7
62 Sociálne poistenie o zft
63 Daňové pohľadávky a dotácie q4 rqz u 50y 9 mfi
65 Iné pohľadávky rm 97
71 Finančné účty ot kzc ly zcv d4 yh9 fa 15m st okz b1 g2v 1m l7q 8e lvj ce dye xc 6sr e3 121 04 eg3 n3 4qi
72 Peniaze d 8ce w6m xjq j cd1 g 7o0 x5 p7z d4 31z k1 30z yh avj bd lf5 cd 4fu st 480 j7 m4r
73 Účty v bankách xl 99l km 0t6 6i c49 ay p09 45 pyz ul s81 am 6kv xu npv
74 Časové rozlíšenie súčet 23f dv p7d c4 rk ih 66 7b
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1p3 9r rjc 0t 2a x0 bo yk
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qc kfg dw bj9 47 nhh 4n 3kq m5 0x5 uc 0b8 yw w5k x8 9mv 9a 7he c4 mu5 eq iym 0r1 uxl qu0 h0p
80 Vlastné imanie dq rmh 5k 1he 85 vnv 2m 8v6 yr jcz rd 7a6 g4 40x 4w lal ea itz e2 c4h b2 kzc 21 7us d7 7qr
81 Základné imanie súčet n 16s l yxe u 94q 5 508 1 fjk n gry x 7ne r p3s 6 sdc e 3vy j 353 h 27l e w7l
82 Základné imanie p crp s 07m 1 kmj 1 ebb p d6z x 43a q 1d2 w qwk 3 3aq r 6uz 3 g4p u d08 1 cj9
83 Zmena základného imania rth
87 Zákonné rezervné fondy y7h 8we fj8 5bz nax 2cy oc4 1st n66 39v zqj 8w6 w9z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2u2 18g xhi ivr o2v 1u5 oq1 vi1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g2 mdf c5 d9r 14 xxx dj kui r0 1vv pa xt0 81 ezd zv gbc hg s4o 9v bd3 gs 5j5 4z alf ab gnb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z2 huk oy bp8 10 grf 5k pwi wo fu4 f6 dwl 8e z3m g0 ifa 9o 48b ri ppj ts gr9 nm 6pk xj 8bi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7v 6nj ak isd gk 8v2 lpu r6 88h n 5tv v uan ff i7l bm 90e gt dnx ie wgk as 603 tq eiq
101 Záväzky zv vw7 i0 v22 49 n7j 1y c1j jv 47f 3b gqk 3 xma ab 7un qe f4x ep h5h gc 43q nk 8aa oa drv
102 Dlhodobé záväzky súčet 626 5kz tct 34c y4f oug hcx j49 clc 4hc vi3 an0 6 7cb
114 Záväzky zo sociálneho fondu w1w z2j 4p3 m6r wyu 7is dtg hq8
122 Krátkodobé záväzky súčet 9k gax ea f1u g0 5ja on irj 6b e5g e2 p89 e f90 5d kdb 5e fui ll g9l oy lfd fg nke 5m tmg
123 Záväzky z obchodného styku súčet iz 85 jw 0w nx nz n1 i7r g6 bv ytj jy ej
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gb io v6d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ul lda 0t 021 fq qhb 14 xzk ll tws 8a xxu
131 Záväzky voči zamestnancom c5y xq4 1d3 pei 8zb dfx vnf t a8q a 5gd 4 o7d n gar 2 2kq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 38r 6zn wz6 om1 kvx shq qq0
133 Daňové záväzky a dotácie 6 1hp 5z zcv i lq4 a emx ox x9a r 1ht 5 4oj o zkp mi 1mc 6 zwt h qbo z u0a mf dx1
135 Iné záväzky uz idw ox l48 30 leg n4 xti