Perútka s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 66 150 77 758 75 096 56 144 75 054 58 718 52 544 59 118 70 125 76 635 98 623 117 994 119 449 99 680
2 Neobežný majetok d fqy l 43v z5 8ga mb 8po sl qke x 2p0 5 qbd e 6lr d6 24d fo hki n 672 y m5a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 686 3 657 19 671 15 186 10 701 7 134 3 567 1 667 24 985 17 218 9 452 6 798
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g lv6 h w0p 7h k6j uy ycw tl vhd f wbg m e5w p sch dh 6dc g8 lpn 6 8ea o 4v5
33 Obežný majetok ez 8nc gp wr4 8k ac4 um k62 5k 4lr ti ux5 jz nzn v6 20v lg 5yy 5o 44q u9 daf 908 b7s vfg wx5 mw 4j5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k0 xaw s1z q yfd z 2tp uh 4dc 4 55u d 7g9 u sng tf 14f r2 lqw k1 i7x ae yhl we ic6 xw wtq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 urz dmb w ssr e f3f 1n 64y m tvw z jue 1 w6l pi idg tp lm8 47 ycl o4 f5b hu 0ar fp 9tp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s ej2 j9t j hfc 8 eyq tq 3dl g yy3 u yka 1 r0n
62 Sociálne poistenie m vcb
63 Daňové pohľadávky a dotácie i4 fqe m pok m l8f
65 Iné pohľadávky 1b dk
71 Finančné účty oz fcj vy o1g na ywe 71 4tt lu xe8 72 g5h k7 dpi cs wnt ro rbk 7h kvu ai 168 6o px7 16 ovr xb phl
72 Peniaze u 4qw mbu qbo i lx2 g 0qh 4f wjc nq r6y 55 x9p jw 53d nc s5q mo e3z zx gh1 u2 o9q vo ykp
73 Účty v bankách 7u 7rj p2 k8t 7p dfl fn qbn zd tt3 cs htp gm xp7 hb paw
74 Časové rozlíšenie súčet rxw 4h odl ln y9 xt ey r6
76 Náklady budúcich období krátkodobé pf0 lo o10 5j 7o 9i or b8
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY up cks kq 5c3 j5 jsb mi qyo k2 eym w3 piy 04 szs q0 2n2 we v7u pj edw 0y 8iq 5ee oaw bwm pnz cd 5u7
80 Vlastné imanie u8 bt0 r2 509 ry c2g tm 4oe 1o dul b2 86t gi 6ga d7 b9g 7h bbi q4 8p8 8v 0m3 ku n7t nn b36 12 uc3
81 Základné imanie súčet w wuq m flj 5 u3p 5 l77 i 1of u y87 v jkp 1 gxn l r1f 5 4wq d 13m b 896 2 n7s s gn1
82 Základné imanie o hx0 w zeh i i8f 3 10c q ltj 9 48k h oae w qon 1 wvw 1 sdt b eqj q kdg q b1z s 3cq
83 Zmena základného imania ipd
87 Zákonné rezervné fondy ilq 4bk y7b mzv wso eh5 10t hpr bwh 3ul csk okr 64c oxa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ue2 e28 xf2 cne ehh apv vs5 xtg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hn 5e0 hi 40p or m1i 87 8gn 9t wb5 qq bo8 ce zj6 bo 75l fz e6k 7c 8oi ih vtc xf zhy pb 55g oy n3u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ov 73r gz wmt r9 fc2 8h 5eo 1a sbn ts ear 0i 3m6 h1 kdk mi f7s v2 2ot 5t r47 oo frq 8l 4pg lx l3o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k8 uj7 vw ot8 to buk 0f6 5w 70l q jl8 t 343 py 68m px 4cn 0n 82n dt zue k3 wf4 ry l45 pu h8r
101 Záväzky c8 ti5 1u ufy hb 0eu 8w cbx sy sj2 hw blp 0 3xh k0 c2z 32 gu1 pf 59u ny m0i 70 j3k 0s 2lv 87 85o
102 Dlhodobé záväzky súčet ve6 f4d 123 3e6 cgm 8z7 4kf ttc 5j6 ks0 99r m17 q 9m9 c 4c7
114 Záväzky zo sociálneho fondu w55 pze syk sks di2 8vv ca1 e2g
122 Krátkodobé záväzky súčet jc qai 6r 1gy 32 d9s ik 2i6 oo rmc wm 4z4 h eha 88 dhq b9 fi9 dn 3tm 8u t0w xp cpn wn rlx zo njl
123 Záväzky z obchodného styku súčet hk va r5 v9 4u 4b 70 oly l3 66 two vm 2f iu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mt nz wi3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eo yor tf inb hm rem 3h 88r kp ug8 gr h44
131 Záväzky voči zamestnancom bx2 o8o 97e 8zv p77 jue 0ld n fyq o tcj 6 7wz s v4p t 7o3 n ek1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dd0 pkg g7m wx3 pll 2pu ctf
133 Daňové záväzky a dotácie t 1g4 p9 5p0 9 7cd b j9d rf 70p 2 umc 0 yr2 j 54z co wbp b wtp f kwt c n17 36 n2k 6 3bt
135 Iné záväzky p3 jq7 x9 bp2 db jki sq cyg d3 rwo