VAŠA Slovensko, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10393/B
Dátum vzniku
09.02.1996
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
365 200,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prenájom hnuteľných vecí (od 14.3.2017 do 2.1.2018)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.10.2010 do 2.1.2018)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.10.2010 do 2.1.2018)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 1.10.2010 do 2.1.2018)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.10.2010 do 2.1.2018)
 • vydavateľská činnosť (od 1.10.2010 do 2.1.2018)
 • počítačové služby (od 1.10.2010 do 2.1.2018)
 • pohostinská činnosť (od 5.5.2003 do 2.1.2018)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 2.6.2001 do 2.1.2018)
 • zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti zmluvných stravovacích zariadení (od 31.7.1998 do 2.1.2018)
 • poradenská činnosť v oblasti stravovania (od 24.3.1997 do 2.1.2018)
 • sprostredkovanie obchodu (od 24.3.1997 do 2.1.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 9.2.1996 do 2.1.2018)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod) (od 9.2.1996 do 2.1.2018)
 • prevádzkovanie verejného a závodného stravovacieho zariadenia (bez ubytovacích zariadení) (od 24.3.1997 do 4.5.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o zlúčení.
Uložené listiny
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.1.2002
 • spoločenská zmluva zo dňa 30.1.2001
 • dodatok č.5 k SZ zo dňa 30.1.2001
 • notárska zápisnica N 29/02, Nz 29/02 zo dňa 31.2.2002
 • spoločenská zmluva
 • notárska zápisnica N 321/02, Nz 321/02 zo dňa 27.8.2002
 • správa audítora a výročná správa za rok 2001
 • výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2003
 • správa audítora za obdobie od 1.1.2002 do 31.12.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 12.2.2003
 • Notárska zápisnica N 5/2003, Nz 2719/2003
 • Notárska zápisnica N 23/2003, Nz 14994/2003
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 26.2.2003
 • Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.8.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2004
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.8.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.6.2006
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 26.05.2006
 • Výročná správa spoločnosti za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora pre spoločníka spoločnsoti o audite výročnej správy spoločnosti za rok 2005 zo dňa 23.03.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora pre spoločníka spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 23.03.2006
 • Účtovná závierka za rok 2006, Správa audítora
 • Výročná správa za rok 2007, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.04.2008, Informácie o audite výročnej správy zo dňa 02.05.2008, Vyhlásenie konateľa spoločnosti zo dňa 15.04.2008
 • Správa nezávislého audítora, Výročná správa za rok 2006, Účtovná závierka za rok 2006
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 5.6.2009
 • Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 1.6.2009
 • Účtovná závierka za r.2008, Výročná správa, Správa nezávislého audítora a správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
 • Výročná správa za rok 2009, rozhodnutie jediného spoločníka,vyhlásenie
 • Dodatok správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2010
 • Vyhlásenie konateľa zo dňa 29.06,2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2011
 • Audítorská správa zo dňa 31.3.2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie konateľa
 • Výročná správa za rok 2012, účtovná závierka 2012, správa audítora, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Vyhlásenie konateľa zo dňa 4.6.2014
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Spoločenská zmluva zo dňa 22.2.2017
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 3.3.2017
 • Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.2017
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.2.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • rozhodnutie jedinéh spoločníka zo dňa 10.10.2017
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa zo dňa 09.10.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum aktualizácie
09.09.2021
Domény