VAŠA Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 18 364 757 16 076 154 17 099 180 21 814 997 22 730 068 22 664 792 24 337 385 28 326 876 26 509 860
2 Neobežný majetok vg8 wfq r9n 3mc g5v ato t 0ta wqu o nrg 5z4 t bvg 8vm o 2h9 0ma e z20 crn 4f3 ztv
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s0d wls 809 xuk 3k jhq p1 1ik z9 9g9 zo 6bu 7x 7ka 0q or6 r59 y7o
5 Softvér 74 377 103 594 76 241 49 634 13 744 2 334 718 75 557 184 362
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok lr n8v kf2 0x bz3 5g kwo
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok ds nj4 1t 2x1 z hyw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 294 151 157 278 580 202 959 263 607 251 231 203 897 164 406 172 564
13 Stavby 0 962 e 1gq c ky9 i mnj v 9l3 l3 7uq jv bre ma d3w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i0 pos wmi ar4 d6c 5oo 7nr 9aw 5mn ci8 npo 2vy sk7 gbi ixa nr9 pb2 6cu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 431 28 344 10 817
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok cs rbu a6 q4e sd 2ik tw ijg 77 hqo
21 Dlhodobý finančný majetok súčet y3c ge2 0 f26 x5s 0 3x5 jh8 1 fux huz x hjh dm2 0 fnd t1g
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely mdf aln c3l xt9 4yh 37f vk4 dz3 se 6tn fl v25
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám l ab8 5f7 q wpj wq0 e dzj gld 4 giv 5vm
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok hu4 04i
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok z w65 ydn
33 Obežný majetok 16 cc3 ur9 iv kpi 9aq 1e hfc thr k6 vpe yhm 4u kdw hj6 ih pxh ae2 8b v6t rx3 zp 2az p25 xi s7r 7q8
34 Zásoby súčet af zmu g8 ci7 zy zd1 sj lv9 ak 9bo el sa6 o8 22f id p0f 3w gp1
35 Materiál r2 rs6 qm pud dz sxk 5p dfj 80 ck9 uf xoz l9 ywa 39 2jv fu mc8
39 Tovar u z67 4 j34 7 5n0 l7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet kl 81q pc yii zi 0ep d5 ygk dy p89 3r izd qt 65l 1q jwr 899 ycu
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 4sl v e26 w p73 m avx
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b qq1 m o7l f 6q2 b tpe
51 Iné pohľadávky e k9t ef
52 Odložená daňová pohľadávka 1y sz5 ql 0m4 ac p0z ek 8pl my 5l0 8t 9gx rp ggj xm axu e9y xlg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z sph 042 z idr mrg 1 eg7 k0h u j2l 2hu 7 mwp 3hi c dw0 n85 8 jf1 zfg n m5y 017 w svk agy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 527 mxd m u3l gqp g j95 41z o szv 8ym p nqr e9u 8 ija hsv i mct ucr 6 agp 54o u 4zt 5fr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cyt r3n y boc 14o m y4p o1s p dhx bjp z l6x nmt b l6d c7n d b0i g2e h plv 8oq 2 4hm etd
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám s7 9p3 mz q74 ur th0 k4 33z
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 4 0nn
63 Daňové pohľadávky a dotácie y t9k pwn vxl m f93 e 0tq llm t
65 Iné pohľadávky isx tqk axf r65 t2 upp a5 odm ebn vpk gfh 1op c raa 3d vul
66 Krátkodobý finančný majetok súčet t 7pq zp8 f kyr 2pa u oqj zr8 h sdw tr8 2 6k6 p31 4 mfl jmp b mjz s5n h jd3 2wf
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách m a0h 5ql c 7lt e1p n 1sf 8th 1 6oa qb4 z i3g brl 4 qc3 wxe a w43 5la w x6r jwu
71 Finančné účty v3 8kn woh 47 0zy rn9 k8 gs1 6lo bn 8h1 uiu gj 2pn qfe mo 54e kbw ds ute sa7 18 jt5 1j5 ne sf3 u5b
72 Peniaze m zvp z 1fw z 3bo h 3rv c 6hu w 20y x sai e jrf
73 Účty v bankách z 7ed 3pd t9 f9x td7 bo d1l tsk gs hl0 dbo yu y3a oeb jx v9d t3d 1x x13 g1j nq a08 d7e ls 2j0 zib
74 Časové rozlíšenie súčet tj bgu 6i m72 fr kw9 42 z0d 59 omp me tzo 27 x2m tc 1me kf ogu
75 Náklady budúcich období dlhodobé oj jqs h6 k2l qp 9ph 7y ps2 ee tgm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0a pdp hi a4i 3t uxl lr svu
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 40 ms
78 Príjmy budúcich období krátkodobé m qy1 xl a 4iw s f5o c 08o
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 95t dbt cs yl3 9yf uh a0e hw9 db 7o7 ot6 2k tgf y5c vy 0bd 4kr uo ctk 94f 2a bca zp4 ny erk lt8
80 Vlastné imanie w q2x q8l u irq qks s yxm tgi 3 rgi 99j f oo5 rl1 g 5mo 1cx a 88o yur m ino czh 6 j28 xgy
81 Základné imanie súčet zfg 0ee 8ts 0cc jti 1ts 7hm pe9 p8x gix odn v9e o52 pab wl0 b1m hho o4s
82 Základné imanie 0c0 548 qxd y88 nf3 s40 beg 5qq hpt unn 73a txu a3q cyq 1po bnb rmj x9j
87 Zákonné rezervné fondy 5b rw8 a9 vif zg zbi f5 b0o f5 vz2 rh trk uc d6h ps w45 hx 0h0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 86 znp 7n zk8 1t fsk c8 prr c4 lfg 36 4je ha 0cd b9 ntd 0e evp
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet se8 j4w
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sye r2t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x hy3 hsn -1i8 cc9 -lf6 bmz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 y19 6q0
99 Neuhradená strata minulých rokov -wyb y7q -js8 x97
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d 4lm yze t sb6 ieq 2 56a avr 4 owt 9qc a 45x b2a 6 9qd 6bq 5 q5p wh3 3 jmn q7g 5 vcl km6
101 Záväzky cb 4j4 h5a i6 2hp im4 ry ip3 1fr is qqj ohj xo 6yp f6q qr wc8 73i 94 3t8 259 gb 41w 22l ix evw 9w9
102 Dlhodobé záväzky súčet lo6 4j o5v u00 gmk ymy j 43h 6j0 81h
114 Záväzky zo sociálneho fondu ryn 0u efe 0th 00f 7n3 1 nwb km6 kgb
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 g9k 1e5 jfi vw2 gez pcx w4v x3g ks9 dn0 c6k r7e 3k 5du v0 ccb
120 Ostatné rezervy 43t yfa 01n w8c grb 59h uo5 odr f06 c9p t82 yr4 1e nhk 94 pft
122 Krátkodobé záväzky súčet kz jdy x2j oh kfy s7j sq e90 doe nv jmw atu s0 d33 i89 xf txp qp5 9p f6r l6u vr iti ef0 8j 4sq u3j
123 Záväzky z obchodného styku súčet ev 5jf 790 3o m57 p6s gl 7ic a5l v6 wa4 71a os j47 yjw hr uew qih 2v xb5 1cp xc qa7 971 05 hh0 84g
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám km elj bk zgj m0 l2t 0s d7u 3 ste
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wd ua5 8ju ox 2qg 9nc er clv chk jc w37 vr1 h7 d2q 6ov
131 Záväzky voči zamestnancom i8 z6g wi faw r8 84i lr fpd rxi z0p lad xn1 6m bm3 oh 4t4 7x okf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia go 351 qk jm4 91 xcy bq t2w bf 90h da n48 yo hmh zk jyb pe ouh
133 Daňové záväzky a dotácie ak nte g8 68h 39z e4d ser joh 2w wgb 4hd 1cb 5z9 hro td5 s0c 1i0 h3t
135 Iné záväzky c 5hr s t0h q k87 j75 f0o vii
136 Krátkodobé rezervy mea hjc qf 6zg yc rp7 2y oaa eow gxs 49h yan dsu 6uh lg ui3 fif xsw
137 Zákonné rezervy dt znj 89 xz5 ci ywx qx y1m t5 0yc mx 5nt sb 6hq
138 Ostatné rezervy mdv n9e ny rfa m2 suq jx 4vq rj 256 zyx 72w 83 d7w 6ax kh5
139 Bežné bankové úvery w
141 Časové rozlíšenie súčet 8ay mm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé v0h
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1u