PROSIGMA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10489/B
Dátum vzniku
22.02.1996
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • opravy a montáž mechanických častí čerpadiel a príslušenstva (od 11.8.1999)
 • opravy a montáž elektrických motorov a prístrojov (od 11.8.1999)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 22.2.1996)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 22.2.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 22.2.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 109/98, Nz 109/98 napísanej dňa 5.5.1998 notárom JUDr. Hunovou v Bratislave - prispôsobené ust. Zák.č. 11/98 Zz., Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme nostárskej zápisnice N 459/98, Nz 459/98 napísanej dňa 9.12.1998 notárom JUDr. Hunovou v Bratislave.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 15/96, Nz 20/96 napísanej dňa 29.1.1996 notárkou JUDr. Janou Hunovou v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 17411
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 15/96, Nz 20/96
 • Notárska zápisnica N 109/98, Nz 109/98
 • Notárska zápisnica N 459/98, Nz 459/98
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.12.2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia z 30.12.2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2011, Zápisnica z VZ
 • Súvaha a výkaz za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účtovná závierka za rok 2013, zápisnica
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
02.12.2019