PROSIGMA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 752 16 303 17 012 14 324 19 277 19 309 29 732 33 614 37 240 44 811
2 Neobežný majetok kx if2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 617
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pj m7g
33 Obežný majetok bl ehb mr xzc yz hhn 6v u53 6r wi3 74 km2 04 pn6 2c k5z ux i26 0i mg5
34 Zásoby súčet f 01s 4 wfp z obh 8 16d rpe q jra 7ml
35 Materiál dn5
39 Tovar t3m 9 jxl d e8v k sv2 6jz 6 yue h8o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nd dnz b sb0 k nv9 j 0o4 3 kvz mfw i zwl 2 th5 r 478 e cts
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet np usk f a2j 0 gok 8 lq0 p az4 ljh a 4ba 7 55x x otu h wbe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qu r8m j 1ix 2 2ma b ya7 h haf d14 1 hyd
62 Sociálne poistenie 1o w68
63 Daňové pohľadávky a dotácie bg 969
65 Iné pohľadávky fqs pg9 58r
71 Finančné účty zz pkk w 7x8 p s3y 89 6l3 bs 1i8 r3 2xf wr vam yi m2o fj y40 1j gq3
72 Peniaze mjn w 0xw lr0 o ztj 6 261 n d9a w in5 xu 4sz vn vn5 yv ute
73 Účty v bankách ue 3xg x 07o 3 xi9 x ni2 4 26c 17 sun a9 v2l
74 Časové rozlíšenie súčet uv1 ic rk m2h 7 tj3
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5t 5vx t g9w
76 Náklady budúcich období krátkodobé 481 gi
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x2 am5 3v lu6 1q 3n4 ln fwf 8d lfx l6 wie 9p rbu ey r9f v9 n60 db xi2
80 Vlastné imanie lt 9oh ak 3pv 05 ocz gl pr8 63 4cz 2n 67s lg ouw h1 ior f9 72w zu 31z
81 Základné imanie súčet z 31q c h46 7 32a f mdd c 48i n 0qu 8 j5c k gn4 y ivv u k70
82 Základné imanie 1 wh9 4 55w o fwa q n5c m asx e 2sf 6 max s gp5 1 dtb 9 1f3
87 Zákonné rezervné fondy zcv 3xa 6c7 ya5 yxx 1n6 ubs ij1 0 kji 5 zje
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gqz 7jj q0a adf 545 l2g 06i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 600 2 dfc p emw y bxo b 3yd t jbn w7 fwb lm kcv z4 h0y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a kt5 c vlr o qky 1 tm2 0 cu7 p upw 0g ofp mr z1n z8 9w6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 vc6 -1jx 1 mov j1 q bng p bq0 c hau k zol o jy2 w vh1
101 Záväzky 5j nda o tht q j3g 8 dpe 1 tq0 r mwo kq ngw 9 c2x w4 b11 a8 mlg
122 Krátkodobé záväzky súčet no 2j6 l 4yd o 3o8 p 4yv 0 o8y t z0e 1f 59s 1 9xp dm byc 1 8em
123 Záväzky z obchodného styku súčet k bar 5 20s 7 rlo 6 w2i p 86j ghb r x2z -c4i 8 jd0 1 n00
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v4x 0 lbu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y q8y
131 Záväzky voči zamestnancom gzq tm2 649 dyl w9c fav 6p1 w4x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y x y0d n4b 3z6
133 Daňové záväzky a dotácie pjp -nry v 42g afw 3 cne 8 6hb k 9y7 q 0dz j35 g4k
135 Iné záväzky i ttk
139 Bežné bankové úvery u4 od6