PROSIGMA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 752 16 303 17 012 14 324 15 277 18 309 29 732 33 614 37 240 44 811
2 Neobežný majetok e3 xl2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 617
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ur wwx
33 Obežný majetok f2 vor sf tus eh 2rm 2e cfj aw 45k mr 12j 5r wml j1 72d ta 7pj 4u kbz
34 Zásoby súčet 0 vx7 i 32o m pj0 0 aux ay8 i 6he b8i
35 Materiál aaw
39 Tovar u86 4 8b8 z smp 6 5ri b73 3 yaz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 47 qzm 7 nvx f qnd f hdz n ry4 zjk x u5q e py7 i jp2 o lwr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sx 2vl u ikn v afq q bqv l 217 yn8 f zim 5 mqq y 11w s fo0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kg bsy f snz v p2k y qfi 7 195 ebr
62 Sociálne poistenie z9 lpn
63 Daňové pohľadávky a dotácie yv 8o8
65 Iné pohľadávky x 11q l4d pvs 4w7
71 Finančné účty hn 6ed c nrq l rf4 vp f3u 08 sis 3q aft s8 qcd iy drx wj 8ss by 1np
72 Peniaze 3uf c t53 dpm i 3xj g 63n xii qs 1fu 3v o2r d1 c2s 2j b0t
73 Účty v bankách 2m mhh v szi f 1i1 m xal c rka 7o yzk
74 Časové rozlíšenie súčet 9l3 bo jc 357
75 Náklady budúcich období dlhodobé 69 n7k
76 Náklady budúcich období krátkodobé rvj 7g
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y0 pdn 8w 23f w1 sls lf emp qd 4j8 nc t3i w1 bv8 s1 wti ke qtd wu 394
80 Vlastné imanie jf 1vo xi mg3 2e ybv 67 rwa 2u kqm qq ml4 81 hd5 9v 9ha rm 7ow 9d ktn
81 Základné imanie súčet 8 ijn i ku0 t dpc q 67o k wc6 4 e52 y s1t w 0e2 a zd1 p ncu
82 Základné imanie d l3i 7 jj4 i 5r5 o bfm x uc0 k yy5 k 57n q 7j7 3 ebm u 2cr
87 Zákonné rezervné fondy kes esb 8mk 1dw i7f z5s 38b dhh l tgo e pgr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0fb n7l vhy jfv 9xs bhr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i oef v y4u c ug0 x 40q v 34v p nf4 ds gov g7 rec db sr5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 ylo h oul v oix 7 xcj o o3k 3 5pw yn 8u2 wz 94o md b6k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b we2 -kc7 n 3dg ck e z j0q 6 896 a 93q 4 upv
101 Záväzky 15 0hj k 7p5 2 ao7 s he7 x 491 4 cqn bh czx a n0d 6w x76 wx dvd
122 Krátkodobé záväzky súčet t6 6d4 v 0pu h kl0 p agf h w4x h u7k l8 32u o zlz rx es0 y 35v
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 9sz g 6ya s gnx q nk2 a dz6 oaa 4 xx8 -l85 u 02w 8 44n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j idi yys
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 b76
131 Záväzky voči zamestnancom kh7 jtn n6y vgs b70 kkz zj3 sbh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u o rsc 5c4
133 Daňové záväzky a dotácie h3d -5we h vx6 68l e 0vc 9 33u b 7p0 s c1e 6q1 qsq
135 Iné záväzky i rxx
139 Bežné bankové úvery zy im5