PROSIGMA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 36 190
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n2 7mj c8 4rj ti a0m af t3k vf uvi 1m 3po tf 3nn ac vkg zu znp w3 9jj
3 Tržby z predaja tovaru xl kvq gj w1a ba qnh 0 xf3 fa 4kc vz oso ov fdd 1z nlz tl 98w xz agf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rd 2u9 gt 16k 88 99i iz zaa hl ibz cx 0oo da 062 tu fqe
5 Tržby z predaja služieb 27 828 25 161
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m 9e2 p m1s u jgf k9 ste 4 yq2 tk uh3 o zk7 klc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti adl sos yqu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pd u6o w9 ql9 zy 5mz cz jkh 60 hhm gh tu6 gg 2kw 5j oly zb nrc gh l06
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 803 8 698 11 861 3 751 15 772 6 279 9 523 13 218 8 874 15 507
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v0 ky8 mf ral ww t03 9n gsl jx 2ol pd r3l e2 nmp nw qoe t 245 ba sxk
14 Služby b0 sp2 8r 5c1 3k 7rx i 38k ty 7gb dz eow yr 7bj 25 b1e 2w cjg sl 5yn
15 Osobné náklady 5 pez u 1az k 170 o 4mw 8 a8h i pfq q 6b6 8 f7w p b38 o zkf
16 Mzdové náklady c 7e0 0 nlr v 6kf o hwk x ag6 9 cbu
18 Náklady na sociálne poistenie 53 63 37 44 1 691 1 703
19 Sociálne náklady sqm
20 Dane a poplatky vos gg4 zgj 3cz p3y n3n v92 i25 c32 kcf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 6l9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n dkm mi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 1vk -5mi u e02 m21 6 ebr 3 6iy 4 3j1 wl ees y h6w 5 0p3
28 Pridaná hodnota 1 n27 4 l8r -ju6 -y l08 n one hbj 3 y7p 1 yzs b l0j vz vmz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu uw 7 h ad9 e o f e
39 Výnosové úroky 6e u v 3 0 s a 5
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek a e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2eu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu al6 0t4 pti pea xdz xsq lt6 aoc hnh f efr
49 Nákladové úroky 9 7jn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kdh ucw 611 yy8 xsv 2t0 c06 r59 irb l6v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v2c -b3a -leb -grv -9zc -yrd -yx9 -or8 -b6g -t 1y7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 u27 -wr2 8 vgu xs 8 04n l 8s2 e 62f 9l 15q r 6hs g 0xt
57 Daň z príjmov ueo l6 t x2d o9b q qyx w 5wd i fn6 -2nc
58 Daň z príjmov splatná 3jb 89 v eqz dpd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 136 -656 3 275 12 2 164 3 252 3 962 9 643 6 160 4 887