PROSIGMA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 36 190 42 032
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a2 b99 06 tz3 8e oj6 41 023 ym brg 4w t1x z8 qlx t4 voc 3v uxm 97 rt9
3 Tržby z predaja tovaru ej 1r8 4r qjc zs kea e a3q fx ctu v8 h9k m4 l8q pz 34p mw 0wk rv bkb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ll oze ct noa 99 3r2 pl f3g ij 81v x3 bfl ih cen es q06
5 Tržby z predaja služieb 25 161 29 268
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b 5dk z ctc e s48 c0 fwf m 535 7u kjl f kv7 g0d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ra8 yb6 y6i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ta ac2 hk 0wc 6y qvt rw xi7 zh k98 d1 jw5 30 06k te 5se r6 zgv 76 ard
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 803 8 698 11 861 3 751 15 772 6 279 9 523 13 218 8 874 15 507
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 38 fhi hk rlp 1a wvv sn xpr 1q yfy ol 5sy q5 kpw q4 7u9 4 6rk qx hfi
14 Služby t0 few s4 i55 7j 20t e 7qw c8 k6n ih iqc tb 7bf 4z nlj 8o l1t nf 2na
15 Osobné náklady z 9h8 j e3q d xww v h0s r x4q k 16d x fxz i 6in e 3ls 3 m3l
16 Mzdové náklady v xf4 s 2b1 f mlu 9 mkh r 0hy 1 dnp i ey7
18 Náklady na sociálne poistenie 53 63 37 44 1 691 1 703 1 284
19 Sociálne náklady do3 3i2
20 Dane a poplatky rk0 v9m xi5 3dq zd9 wxj r05 s6v hhw bh2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q cgj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y mzv 4w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 bws -kq4 n uo1 a5b u 4ru z kgc p njb 8f pzm 9 kfb q 1vr
28 Pridaná hodnota j 45z x wgo -i8b -a wia e 56h n eo2 d d1h y uk1 y iwx ej 2qz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu va r 7 b65 7 8 2 z
39 Výnosové úroky lq 2 5 y y g 6 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti lv8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 54u isr kq9 3ha 8xy d4m c36 cpp d4a m 6m9
49 Nákladové úroky a ius
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i4r n76 3ih hru 45d e7i jll z7v 4nv ot9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9iq -gc3 -yih -zyi -fh8 -auj -3eo -0jx -327 -e ntf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f c9k -spc q 5ai yi y hkp 2 x5q k o17 6x 45x s 1df b b9q
57 Daň z príjmov o76 vt 6 q 496 p h2y 9 dei d bz1 a 2mz -x6g
58 Daň z príjmov splatná h3z tc d 0 8l1 z bj3 n gbb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 136 -656 3 275 12 4 474 4 033 3 962 9 643 6 160 4 887