United Industries a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1035/B
Dátum vzniku
18.03.1996
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva alebo prokurista samostatne.
Základné imanie
26 986 722,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie dopravy na vlečke (od 9.12.2008)
 • prevádzkovanie dráhy (od 9.12.2008)
 • prevádzkovanie verejného skladu (od 9.12.2008)
 • vedenie účtovníctva (od 8.8.2008)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od 8.8.2008)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 8.8.2008)
 • poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 30.9.2003)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 19.12.2000)
 • administratívne služby (od 19.12.2000)
 • prieskum trhu (od 19.12.2000)
 • reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.2000)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.2000)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.1996)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 15.3.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 15.3.1996)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 15.3.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33 194,00 €
 • Počet: 813
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 05.06.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2016.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.11.2012. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 16.11.2012. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 16.11.2012.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2012.
 • Dodatok č. 3 k stanovám schválený rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 7.12.2007 vo forme notárskej zápisnice N 1076/2007, Nz 53160/2007, NCRls 52767/2007 napísanej notárom JUDr. Martou Pavlovičovou.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2008 vo forme not. zápisnice N 666/2008 Nz 26800/2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 261/2008 Nz 12131/2008 zo dňa 25.03.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.03.2008.
 • Notárska zápisnica N 1076/2007 Nz 53160/2007 o priebehu rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.12.2007 o zlúčení so spoločnosťami TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 917 01 Trnava, Škrobárova 5, IČO: 36 242 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa. Vložka číslo: 10192/T, Cukrovar Sládkovičovo, a.s., so sídlom 925 21 Sládkovičovo, Cukrovarská 225, IČO: 36 235 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10138/T, ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 942 19 Šurany, Partizánska 2, IČO: 36 540 170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 10157/N, ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1077/2007, Nz 53164/2007 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 07.12.2007. Spoločnosť United Industries a.s. je právnym nástupcom spoločností spoločnosťami TRNAVSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 917 01 Trnava, Škrobárova 5, IČO: 36 242 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa. Vložka číslo: 10192/T, Cukrovar Sládkovičovo, a.s., so sídlom 925 21 Sládkovičovo, Cukrovarská 225, IČO: 36 235 458, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10138/T, ŠURIANSKA SPOLOČNOSŤ, a.s., so sídlom 942 19 Šurany, Partizánska 2, IČO: 36 540 170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka 10157/N, a preberá všetky ich práva a záväzky.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2005. Ing. Zdeněk Šipoš, funkcia člena predstavenstva od 21.07.2000 do 12.01.2005. JUDr. Anna Hudáková, Mgr. Daniel Poturnay - funkcia členov dozornej rady od 21.07.2000 do 12.01.2005.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2004. Funkcia člena predstavenstva Pavla Jandu zanikla 01.03.2004.
 • Notárska zápisnica č. N 1571/2003, Nz 32615/2003 zo dňa 30.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Notárska zápisnica Nz 429/02 spísaná dňa 27.6.2002 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 21. 9. 2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
 • Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia dňa 21.júla 2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 139/00, Nz 86/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici.
 • Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 5.1.2000 notárom JUDr. Gregorom v Chtelnici. Zmena obchodného mena z SUGAR INDUSTRY, a.s. na United Industries a.s.
 • Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára v zmysle § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 13.4.1999 o personálnej zmene v dozornej rade. Notárska zápisnica N 259/99 Nz 168/9 spísaná dňa 8.12.1999 notárom JUDr Miroslavom Gregorom v Chtelnici, osvedčujúca rozhjodnutie jediného spoločníka o zmene stanov v čl. 3,4,12.
 • Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 26.8.1998 priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 591/98, Nz 589/98.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.1997. Stary spis: Sa 1617
 • Notárska zápisnica N 117/97, Nz 113/97 zo dňa 17.8.1997. Stary spis: Sa 1617
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.1.1996. Stanovy spoločnosti v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1617
Uložené listiny
 • Správa audítora k účt. závierke za rok 2001
 • Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001
 • Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2001
 • Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2002
 • Notárska zápisnica N 1571/2003, Nz 32615/2003
 • Správa nezávislého audítora za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • správa audítora za rok 2003
 • Listina prítomných akcionárov zo dňa 22.12.2004
 • zápisnica zo dňa 22.12.2004
 • správa predstavenstva zo dňa22.12.2004
 • Zápisnica z mimoriad. VZ z 20.2.2006
 • Podpisový vzor - Lev Aron Dragobetsky
 • Notárska zápisnica č. N 139/00, Nz 86/00 zo dňa 21.7.2000 - osvedčenie z rokovania VZ
 • Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti zo dňa 21.7.2000
 • Notárska zápisnica č. Nz 429/02 zo dňa 27.6.2002 - osvedčenie o priebehu val. zhromaždenia
 • Notárska zápisnica Nz 429/02
 • Úplné znenie stanov z 27.6.2002
 • Notárska zápisnica N 139/00, Nz 86/00
 • Úplné znenie stanov
 • Notárska zápisnica N 31/96, Nz 31/96
 • Notárska zápisnica N 117/97, Nz 113/97
 • Notárska zápisnica N 591/98, Nz 589/98
 • Notárska zápisnica N 259/99, Nz 168/99
 • Notárska zápisnica N 2/00, Nz 2/00
 • Výročná správa Predstavenstva za rok 2004
 • Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2004
 • Správa nezávislého audítora z overenia konsolidačnej účtovnej závierky za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2005
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej záavierke za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Návrh zmluvy o zlúčení spoločností Trnavská spoločnosť, a.s., Cukrovar Sládkovičovo, a.s., Šurianska spoločnosť, a.s. so spoločnosťou United Industries a.s.
 • Notárska zápisnica N 1077/07, Nz 53164/07, NCRls 52783/07 zo dňa 7.12.2007
 • Notárska zápisnica N 1076/07, Nz 53160/07, NCRls 52767/07 zo dňa 7.12.2007, zmluva o zlúčení, Dodatok č. 3 k stanovám
 • Úplné znenie stanov zo dňa 1.1.2008
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa , správa nezávislého audítora zo dňa 28.06.2008, vyhlásenie konateľa
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.6.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke
 • Výročná správa za rok 2008,Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 21.3.2009
 • Konsolidovaná výročná správa a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora
 • Výročná správa za rok 2009
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010
 • Výročná správa 2011
 • Konsolidovaná účtovná závierka 2011
 • výročná správa za rok 2012
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Podpisový vzor - Martin Vinarčík
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 1.6.2016, listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
14.11.2019
Domény