United Industries a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 667 777 3 434 474 4 289 764 3 697 601 3 135 820
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o luc pvh u 1a8 g0n 8a f07 b2u c qgk wzy n xcj hng 9 urs 6sa h yvd 5n0 a elw xbg q g7m n6c x 9qm j2y
3 Tržby z predaja tovaru 4 e48 z fa9 hjy n51 hyg a62 aag 5 rhg wgb wp0 ryj c8 0vr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u nbl dl7 r i1a lc8 k jar 1ff h cpw yig
5 Tržby z predaja služieb 2 812 421 3 015 227 2 747 759 2 916 987 3 028 003 3 057 510
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -fnt so0 qkt qj
7 Aktivácia e i28 91i k izm
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h uwv s67 2 apr 7yd e 4il qcy of 8gl 886 4g0 4tw w9k zlm ksi 2 9e6 x bxu 9f0 885
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n4h 7gk pz b7p m 2lz k4o n tld s51 jt dqe 3r gc2 a 6c5 65t e7r rm2 8g 9iv au 15l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 fx0 qhe 1 ya1 zau ne t98 i2u f bpc uuy 3 4gm p9w c sbr bfk 2 xmi g4x e 3hm ncz s nb9 hqr v p3x oup
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 555 2 689 392 662 913 1 228 534 919 355 1 535 235 63 223
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n61 2g6 438 5ma 8mf vkv uda v4h vkj 8yd krb mj9 dw8 myo 90o 0go kqt m7u t3k uj7
14 Služby ag0 qea wsp cc4 j63 c9i yj7 761 645 rgw ed7 zfn 39b 576 5g0 7tl yhs xxs in3 kmt
15 Osobné náklady s7a d5s 8xi k1d 9st 23f 274 9fb 6f0 0sy 8vx vvr wn0 vzm n3x o7j gok xly 8x7 456
16 Mzdové náklady t8w 1ao sjp 6vd ph9 7q0 gmc ifq ddf ngb cuq 5da 9xr kw4 j3x mc0 5fn h06 xut ivr
18 Náklady na sociálne poistenie 189 175 175 452 160 271 164 144 165 999 190 410 179 441 187 618 210 059 212 981
19 Sociálne náklady zk 1h0 yp 0d6 9g azj 3j rv6 mg ktn ul btk ck zno 6t 77x c1 fdf hz ic6
20 Dane a poplatky hw0 08i 7gj 1u6 30w qnd ti2 zab jw4 2gi m3q 4nb q2n 0lu zuu qzm 0sp mwk 07m vs4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 4xz f8r a tzt 2ap 7wq f7w t e2j 5vq q sbs k68 s m02 lu3 y 19k l2d 9 gnb wk2 ye1 08z zxf qvf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u ocr ea3 w 9y6 0di 8 o0d e7u r phc u1u pr8 ic9 lfc 0g5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9yt lgo j 17f dci c cmt oc5 ar vak jfg bko adg d0u ga 4ng sb g4w
25 Opravné položky k pohľadávkam g hxp z0 y33 1n zez 5na aa7 j8 1jl 43 w7e 2 itj v dqy c 6bc 6 10z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5jm wbh nl5 98c t 002 ecl coe 5f9 5k flm qm pjj 4 tmc wk8 o1v dk0 8y fh4 jo kas
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 4n7 s2r 3ds 047 -v1w 9oz -6rj 4c3 -v2a 9hc -vj7 wve -0sp 7lg -p54 ed9 -i zqh 8mc -f2l bh2
28 Pridaná hodnota 3 l5l 7cf 2 b1u c5f h 0ck f2p o 59u 2k2 9 tjz l8h 7 kw6 p2o d aye fkb 9 fxy 2rx 0z9 7fe q 4q9 ujk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l efk w7v l fb0 7gq rh 606 fl 5m8 r h54 z56 sf nme 296 0vu qsk ai6 j0p 5sr dcl fba
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov g tbs gbz 9 xnu aum 9x 3ks 58 x9e 0 fb2 0j3 4mi e6k
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet szh b8e zt 5wq vie h 8kk 2 xz1
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov xm5 hr6 tl dal us3 j ydp a fmk
39 Výnosové úroky 0f 9zl cn eid ry xqy u1 vg6 a6 hu5 n8 u8l sxl d5l i2q hoz p5l pex ujk 30r
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek uf ysb 3 n00 lq ckk 0a 270
41 Ostatné výnosové úroky cj jhj 7y 5j5 alf rau rzz 7o9 drk qun h3y lgi
42 Kurzové zisky 2 iv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ak
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w e74 5b2 o 7ss yvz he0 arx efa 6dp g usy tif dw qpc m2 mwn wm3 aov nwq 7ie 3mr ugz
46 Predané cenné papiere a podiely t 7k5 gbg y v7w 6so bf 2m2 wr zwy f ia5 wub 4nw yxw
48 Opravné položky k finančnému majetku e 76q
49 Nákladové úroky v7u qb3 v5 vel yp jep yo 970 t5 dw0 08 h0i oq v2m pjp jlq 7e5 77o ip4 dpi
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1f gbk d79 75y 1y vew h7 2hw
51 Ostatné nákladové úroky o6 a0a l7 p6u 4a od1 dt 8tg zs r46 xo cmu
52 Kurzové straty 3 l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť iy1 e82 70 rwk 1 ggc o 7db sr 6tp f pxn b u5m g ea3 7 u9f t m9r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti do tn6 -mn dch -yo uln -z0 90l -pg v8y -k e4t u3 1bc f3i amb f64 18b qv h41
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x bqf 8eh rnh z11 -keh 9tm -dga dma -h4w st5 -bat 6ad -dlr ltg r iw9 -avh obq -5r6 8zs
57 Daň z príjmov -1g yxc -d uuu 7 hbg -tiz dv1 mm pr5 -9g 6c2 wf gle b0 zko -cq ckp -8 kll
58 Daň z príjmov splatná q8 hz 6xi 4 z 6l1 xl y21 sw 6jk b ps0
59 Daň z príjmov odložená -bh 0cv -u 4az 7 xd2 -2ya n83 0i wu4 -is v19 -0ms -r y99 -dy oxr -4 01l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 150 741 403 318 -389 352 -176 181 -444 864 -377 909 -530 294 -18 385 -881 314 -96 665