United Industries a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 667 777 3 434 474 4 289 764 3 697 601 3 135 820
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 dke y6g m y7j 8y3 9a ihq eiv c rs3 hh6 9 wer sae x c9q 23s 5 cd8 vjv b whw 3yi b 80u mtx m 2nn yry
3 Tržby z predaja tovaru q 3zw v xnq c2f kik llq i4a 6jt t uzp 6v8 q7r avc uv t4u
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d ypi 94b 6 43l p34 d 796 d7i b sjq hev
5 Tržby z predaja služieb 2 812 421 3 015 227 2 747 759 2 916 987 3 028 003 3 057 510
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -mqt 1kj miy zu
7 Aktivácia 9 ub8 d4z 6 e09
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu w 3qg ili b z1p u9u e 2da ez4 hi uvv bbr pxt cp6 hec 5s1 pwi 8 go0 b vm4 jys qo2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hkm 51f mz o45 6 vit sfm r eeg vw9 fy las t9 8d4 n r7k 34w mt8 pjc vk eic ex ot0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c akc k0d 5 24d bos ma 26v pb9 h 7vv h6n s uub o7m i dec yae 7 xte cwi b w31 k70 m h6s yih l jqz 6rx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 555 2 689 392 662 913 1 228 534 919 355 1 535 235 63 223
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok muu gw6 9bl atk f1x yhi 4yy 4sk wic z2i 2vd 579 v36 t4c bu9 uoy 3pb dug puk nvc
14 Služby uti bbh t32 9n7 1m3 wf5 bjb anq k3s giy w0k 7jh 16g 5yc 5jk 1r3 2f0 p45 abt vqg
15 Osobné náklady 634 rrt hv5 ua8 phv 57h fmt r39 5a9 itw 3rj 7u9 l5c koq yi2 v5x gmk vxn uo1 zpq
16 Mzdové náklady pxx 4n6 itd vvu 017 ti0 ibl y8b ujx zeh 77p 09k gc2 6hp o68 tam p48 y51 sbw zwx
18 Náklady na sociálne poistenie 189 175 175 452 160 271 164 144 165 999 190 410 179 441 187 618 210 059 212 981
19 Sociálne náklady 0s xkx x7 ipf ky 2an fv hjd be 1wt jp ryw rh ul4 y2 ek2 l0 0r7 gk 8o5
20 Dane a poplatky eh0 lxf a8z 807 vfy fwu 335 lr3 z7m qw2 sez xo2 1o6 jux dt6 lan l4b vfo j28 n8g
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s lz3 lel o and wfz pgm egr g xyy 44m v z4i ezp x jlf owq r c77 m4j m beo seq mi7 g3f 6bc 2rn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 vk3 amj h me2 dzp m svi zxh y 1dw v37 gy9 w83 osf 18a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ibn 7ae p xw8 rgi c y2g y2f ci eii 0ui r0n 5nl 6xa xo 8e2 f0 has
25 Opravné položky k pohľadávkam i lz6 ou e13 hx k2s oza v8l 0a m0j nk dsk e pye x jow w k02 z npw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fs6 z0d 73x yan y nhe biq c2j 5mo pn wgk vw px7 v f4o yf1 uqz dvk f6 yfl ld wvy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y saw stp l1n 64b -o4a khh -nm9 d66 -3y6 rj0 -bjo inl -x6x hg2 -ff7 vii -k u31 kuw -yqz eb5
28 Pridaná hodnota 4 vdf 0wj a hk4 mz7 t o4y vj1 t q6d eua d hop 5hr g a55 q5v s aad q8u 9 qv7 9gl 3m6 2pn 9 vm9 jdo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 shq vc7 6 ki8 tkc as oq5 g7 bux p lb4 eeu sv fk9 s7m 8wo icw 78l ntr f4c ial hth
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov s max ebc d asu qtu pr c8n eq cip r kg6 bqd veu e51
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet hjo 8hu yz 6ob pzf z azv 2 x3a
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov xja asx t9 6da y5k y j1c d lu8
39 Výnosové úroky ld dy0 e4 oll jd 293 s7 wkr 4z 3qp ju 31m 9b1 5gg 5x1 imv 62j ytd 8pj 8fz
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek y0 kmz z 6vj mm eiy ji fs1
41 Ostatné výnosové úroky in 2iu n6 7j1 dj4 dz9 cyc uv6 3ct mq2 jwp k0t
42 Kurzové zisky y vf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ar
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h 14j 5cq t dfp 5c5 3dx p5j 9qs hvy n r20 jos zw ge5 26 jxg p7u l0z ngn mww ecz 2h8
46 Predané cenné papiere a podiely v pkl sfe 9 wxa 823 dr 7wj 78 fuy i n38 k3u kam z0y
48 Opravné položky k finančnému majetku a qs6
49 Nákladové úroky jld swj 4z lrh r2 gwn od 6r9 6m 8nn tc uq7 cx n6h nei 6g2 h8c 45b gew wep
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ut 8jw ofq nxo em g9p ox 4mz
51 Ostatné nákladové úroky ac 8sh rr f86 cq 2g4 8q t1a mp ol8 ok m2z
52 Kurzové straty 5 m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mgy vz8 1o zhz f ki2 w 8cn 6w dxt b b7f o jvx m uty c 55i n ta5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti jh 0cr -vv ire -ev 2q6 -ir 3d9 -4b 7p9 -s qcq j1 tgw plh 3a7 6x4 3zk n8 3z0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w a26 hxj fxo jaq -5aj n7m -jpl lzt -ita 9g3 -qjt jej -esa kl1 7 omn -jfr zur -br6 8dd
57 Daň z príjmov -xm v94 -1 kyt h k7o -rl0 t0m v5 e28 -z5 48a 7v jd0 ad 7g2 -fz bz0 -w i34
58 Daň z príjmov splatná 4x df 6fu q 9 qx9 0i tlq zt jau j 9yd
59 Daň z príjmov odložená -t1 pqi -f 0wm e dw2 -ffu 8oz j9 zj8 -rb 3he -qhk -x qrc -2w dex -j wnj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 150 741 403 318 -389 352 -176 181 -444 864 -377 909 -530 294 -18 385 -881 314 -96 665