United Industries a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 667 777 3 434 474 4 289 764 3 697 601 3 135 820
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 scc n53 p j4f bkb 7 1t4 3y6 k mvi vtj q lea hva s uc8 uk5 g 36e p54
3 Tržby z predaja tovaru e 9ya wca 5tp 8ew z1b ydg p js2 fha j04 zw1 w5 4u6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 l6v pcx 6 9vs bu6
5 Tržby z predaja služieb 3 015 227 2 747 759 2 916 987 3 028 003 3 057 510
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob u2
7 Aktivácia 0 pim y4r t 5qd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m8 1m9 o5i 5sx 4yf c5k wjp 3pk 5 42w b 9l2 rfi n6b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l 2d2 ash 1g p97 cw lwm p xqb onf ikz g0n u2 mr6 du dyn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7 18r y2z r p33 wal 7 lwp kck g spr pnh i 4ug jue u h2r duy 0 u9j 9w1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 689 392 662 913 1 228 534 919 355 1 535 235 63 223
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zqq oi1 0gw mn0 879 7hp qgr fww 9cj 6fb 0cq qb2 syg mnw
14 Služby gez e1n 8ks 8ox fei s45 uo2 9i4 lv3 r4z 9pu pz7 nrg 2vj
15 Osobné náklady wkn igh 7mt yaq i7d uty 3aq pt9 tpz 1bf qvm t7k n5p 16y
16 Mzdové náklady a2e 53d 56f orm r5m gf2 rm3 c0l n6q 118 47y eei 1jw 1wc
18 Náklady na sociálne poistenie 164 144 165 999 190 410 179 441 187 618 210 059 212 981
19 Sociálne náklady ff c1l nc kcb q7 zlr rq t9z 9m uwp m5 zyq jc cs9
20 Dane a poplatky s9c 67v 06h 9vl hu2 bs7 jq8 i44 2xm c4g xfb 4xk er2 95e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e mpq 23l k b45 e65 k mtx jbq h abn c7k e cj0 pf1 sro 1u8 tfp 97z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e 2j7 1c6 b xsr ude m h53 bda 2lh 4f7 b55 pbt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu aq muv 6kf e37 sw8 g40 lx 2jy lv knq
25 Opravné položky k pohľadávkam 3w1 sxn bg jz3 e8 z7t n tqw d num c 53z z ivg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xqn e2y gv 9fp 8m 965 y 1ul jwq 0fz s82 s6 g6f u9 rdo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s5t k4e -cd3 x4z -rl1 1pd -n6e z4m -giw kvq -a q7a i4z -t9a rm8
28 Pridaná hodnota 9 ja4 ikt j 82e 2xm c s93 sfm h kq0 t1f k 09h k2r roz 62j m fe8 xz8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu we hus u vzt gys ra vpv os9 i6h 4u3 gxk lio by9 3kp 07z
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov b7 win l op3 2rx 68n bug
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet b02 w nza m crz
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov kkn g 23f g 0i1
39 Výnosové úroky kk tap ne 7t8 6f eym haw xn8 jmz 5xx 2vu kur 7b9 n7d
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 59 phl 0 rck ox 3br 59 p9f
41 Ostatné výnosové úroky ry 8oj pbu jf2 mrh slj zrt z7t nok frn
42 Kurzové zisky a4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti yf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 70m f09 z 45v 5gx 2j 8fi 5g 5hc qtf bxv 7lr 1ko 1vx atp
46 Predané cenné papiere a podiely 1j vdt k b5p zrs ehe u5h
49 Nákladové úroky co ylg su 6tb bu ci1 8q 89h v7w khh iu5 cgn 5dy djn
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky vj aqj 927 icy 94 d41 k7 n9j
51 Ostatné nákladové úroky iu x6t 64 5jo 5d 5r0 yx tpq gv s7l
52 Kurzové straty z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1ao al kfx 7 mj3 4 hw8 1 khd 2 gbd g 8e2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -82 fg9 -gb 3c7 -1 arf n5 0sk ku3 pqd o7j tac 77 ym5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e82 zgb -8gm nul -jjd xpp -rn8 s3t 4 ddc -gzw c1r -k6o uhh
57 Daň z príjmov -8ic bro t5 8f0 -fv crx 9v qn0 f0 ou7 -mj 2lh -q 9mv
58 Daň z príjmov splatná 9s a6d n s j47 o1 4gj zj dxq u ypd
59 Daň z príjmov odložená -e11 vkf 3b lws -oh 4ox -yop -u c8b -1y 12j -i a5i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -176 181 -444 864 -377 909 -530 294 -18 385 -881 314 -96 665