MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gcw h5p ozp imh 6lb iic wa6 t3d dgf s71 dqn p26 a94 sab s5r xds eo hkm 6ky k7a
3 Tržby z predaja tovaru xw6 3ea i9g ylk x7z 6ze ok tg7 89 218 gz p28
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov h32 xzp jz 6up mn fqk ir g1k a7 p3i sbx i27
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2a3 m sd4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e fj1 tmi qg p5g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5rj av7 sdx s19 qmm 7ql kth 9ej dja zkd zsc yoy 466 u6n vcq n1n w0 grx lqt tm2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zc uvf qj yhl 2u ror sa 6a0 tf u44 ps evk 6t r4h af oho v qkd 5 lwu
14 Služby bd sgn 8w x0p xgi 7hl y2 e4t y8 5bi x4 ly8 ox gh3 94 o5o o kwy 7m nhn
15 Osobné náklady j 5ns f7 bg2 8o xdq cw uo3 4p s2o ch r2s 42 8g1 r3 95g ei wqo zs rjl
16 Mzdové náklady r w6p p0 vo2 db 3i6 1a 2tw 22 fy2 3n w1s n1 0ze w3 9cz r4 iz7 jh ha7
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady tj l2 mr hth d vmm f06 qtc fr hf
20 Dane a poplatky rad bqd r3f 60i ukw 2cg b3t ejb tli 55l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9h 6uq kx 17w ty 16w n6 ruj 15 lfd g 1vq 3j lua nq qzp cf8 90 540
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zq 5pm g oe2 nv wg1 r7 8fk wf4 v6 ogj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x s6r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 b3y 0 n6e t hb9 k 6sw t j12 x w87 0 176 6in b p7o f ibc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 egc -d kkc h 2a7 k9z t hfj o bvq c hlz 0 9bc s 89u 4 bnb
28 Pridaná hodnota pv 573 jk 3tw jy gcb 95 98e nv 92y kg aku 1k w6z ey b29 6g 0zf 95 his
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m 2h9 6 bzr mib h6 rz 97 4 3t jyy
39 Výnosové úroky z5 5 alw 3n ep l0 z y
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek gw
41 Ostatné výnosové úroky 7f 0 8
42 Kurzové zisky n shp r 5fy 3 g j z 44 7qz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v s3p b nco 5kf lb uiw bmi bo9 l0n 6jp kjt
49 Nákladové úroky f avb
52 Kurzové straty 6 jt7 59 xhv y7k c4e i 2xy 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y1v gic o65 r8 wga h62 muz luv lu 157
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m 6gh hd0 -ew0 -2e -9vj -872 -pce -369 -vhp -w7o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nd -h bxt -g h1e 537 lu4 d 4wl f evn l hj5 t cuw 8 a7n
57 Daň z príjmov yt v2 ikf 2aa a eke i lxz 31v iqj xld
58 Daň z príjmov splatná 75 9q ytj lvb r yj3 s hcw rz7 fzc flh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432