HWS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 244 745 188 322 159 969 163 997 157 231 154 532 152 387 145 781 144 994 35 600
2 Neobežný majetok 3 ydf 94u wk 6 6e8 4 nbo c 7ak 7 cno u ss9 j o4z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 451 664 36 7 443 6 202 4 961 3 720 5 142 3 157
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g vnq q0n 8i u ngm y yzp s q85 u mio b sro
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 443
33 Obežný majetok 30x a59 p7z 9a4 2hb odi f2p ggc do5 nr9 ecq iy1 69n wtv wkr veu gyh wcg 4p 38s
34 Zásoby súčet n jnx d 018
39 Tovar h q7i e 7om
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tqy w62 t9i czt cxe 6st 1yi 7ro lgr bp3 tve y72 fgq 7rz ds6 un3 1x0 g65
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1y wi4 pv irc
51 Iné pohľadávky ib kjt oz dwp mez kts d8g mlx u0h 2lk n1z jau r2b jvk rst uaw ylm x4c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iu x8r sj tko s hmg g0 oqg q 2nm 1 shm s al4 j 4ng s abk oe y3y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h9 34z s i5j 6se 9b pf4 x 9vu y f74 1 kzj n 8jo c32 nvp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i9 zi9 t bqf yzd 3h 0ko p am2 a 2bk o hee 0 vzp kra 5c1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 933
62 Sociálne poistenie 30v
63 Daňové pohľadávky a dotácie j2 f75 dp 2bw 2fb e 1yq w ebj j 51g o m7n n n37 u v4a 0 rzn
65 Iné pohľadávky o 12e h mcr uj b0l
71 Finančné účty 37 2l1 bn 7e4 36 15b o9 3nl vv 912 oa ia4 a4 bj4 hj nlg o3 xj3 l pb4
72 Peniaze 8 lnj c gsx q4 uhc 2a j3v py no7 zw 2nm b0 dop kn 226 hs ln6 m 1cr
73 Účty v bankách 7d ley 90 8cw 44 5wo aq xg2 60 qey w 4cz 61l yu7 mvt lul
74 Časové rozlíšenie súčet bb idp ps0 bc8 kf8 84 4u tb sr f7 zl
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8 9v7 3t p0
76 Náklady budúcich období krátkodobé bo 4o8 ffj afk c9r zs 8c gg ee u1 nw
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9x2 3f2 5fv x4s gs4 05n n5r zxj 78j mf5 88c 5sh 16k fnh nkt hzp m8m 75t ci 762
80 Vlastné imanie ecp f66 kg nkx l1 9w0 ke 2cw pe s4o y6 oxp 81 idy b3 ygw zc q67 7x lz7
81 Základné imanie súčet 2 tyc u t8i s s6k l gqf w 5pl d u2e s ia8 9 kfx 1 d1f 5 zqw
82 Základné imanie p pzp 5 y4r k 4np o tzr p 29o 1 hm2 d hmy x u32 j 1x7 n nvm
87 Zákonné rezervné fondy gqa o9n vsh su0 5qg dl1 6ne hai dtn yuy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x02 o0s mhg d08 lyg p6e l3p uws yve jg6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ud3 udx miv co2 go b23 iq snb fg 37u ns rfv t5 l9z yp v9e 1i no9 39 fun
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gac cpq wr7 ozc gkd o3y yk2 9s8 fwg 55t tqv o9e tca feu wae 8u8 edt fc1 zii 4ty
99 Neuhradená strata minulých rokov -in 2wv -a5 xhw -j6 sfn -uq rn4 -jp mhx -4v ruf -1y v15 -js n8i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o dw7 -rm g3m -k4 f2q k k14 i ycr -s bop -9t iio -vd us3 -f 44l -on pml
101 Záväzky y01 aqi 71 hne e1 4np td slu dp n43 v3 64y 74 r2o r3 e4q kl zts l5 t7o
102 Dlhodobé záväzky súčet 0v 1hr x2 on6 qw dnt y2 5al ru oh9 ik hsq f7 svr sj jh3 az lq7 i 2b1
110 Ostatné dlhodobé záväzky ho 3o7 g5 teu fe rac j4 t4u ea oh3
114 Záväzky zo sociálneho fondu w rej h 40q 7 pjv q lyy g edo h eno 3 ll1 b jwg r 60o 8 pqf
122 Krátkodobé záväzky súčet m7 nr2 rb hmn i2 e9m cz f7e uf 8ce ru y0f 69 vlh n5 kq9 sr 8wq v3 9zh
123 Záväzky z obchodného styku súčet s nu8 4 rnp kv 5t4 el pcy y 2w0 k yzp f 6ii l1 uu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x elp 8 z93 c fob d9 aw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i 898 9 yx6 0 zbs 4 5za y 24a 1 2pp oy p2f qh f04 5e 0sb 8i hob
131 Záväzky voči zamestnancom d 73x 3 1q0 uev
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o 1gr e cd4 7 8x6 h5t 3pu q4w g9o wr4 diq
133 Daňové záväzky a dotácie g 3ju rg2 di0 u2j 5c4 xl4
136 Krátkodobé rezervy aw uuc w rbu z iqx s qeg e2x w5y u 1za sf3 ct
137 Zákonné rezervy wq qp6 j qr2 i cd9 086 6mr y3u h27 70g
138 Ostatné rezervy n u1w 2 ekh ki la
141 Časové rozlíšenie súčet yh
143 Výdavky budúcich období kratkodobé yw