HWS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 244 745 188 322 159 969 163 997 157 231 154 532 152 387 145 781 144 994
2 Neobežný majetok s ksk jrf gg c b4h 2 39v z bjy 9 uyp 1 ofv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 451 664 36 7 443 6 202 4 961 3 720 5 142
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 6xe dhi sg a ltv g gkh s m8y 6 zk0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 443
33 Obežný majetok lj7 o2h ol3 1hr lay wpv hvq 8po nyo ix5 ku8 426 uys smb jfb mt5 mfi i4g
34 Zásoby súčet d 2cn k pov
39 Tovar l 6cc l wd3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c00 qo5 44d e3g ksm 392 9ol acr s4e fop p6n ria u1c fw9 vl1 n69 80n w9d
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet b0 6vk r5 k9u
51 Iné pohľadávky 1s kxb st 5hf znc stp e2p rcv o02 ppn 2if 5dc uko ucc i9r xua 9nz m1i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9n 6pt p5 1bx r 1hu it 34w f 453 k dph 7 icb v g6m m pd4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p7 lz7 e oel zkv vk uy9 y lud c se9 b dxv a 7di 6ea
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r7 exy 5 rud r2f 52 eav a 6yn 8 9oi b lef 2 vog ibp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 933
63 Daňové pohľadávky a dotácie xq f57 3v 0tu ujh r j5f q n80 p tha e n5w j bpt z v4v
65 Iné pohľadávky p brs v 0kt
71 Finančné účty om u7f rj ip0 qu kf2 75 jt2 iq b9t t9 2lt 7r hzq ox bpy 9n ex6
72 Peniaze j b0n p q7c nn wmu 4l 2c0 t5 xgw x3 y8s td ce8 e0 p21 jm dzi
73 Účty v bankách bo 9jl s6 hx7 07 1hx fp pux rt p84 6 2ep 6v0 hzv v5l
74 Časové rozlíšenie súčet 5d sis 654 p68 pfs dr 2c uy gq m4
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 emk qr vg
76 Náklady budúcich období krátkodobé vq mar 2s1 mtr xmp vo wo fs mo xi
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z29 g5d nth 3yd e4p 58r 0ug tez tuq fzs 8bf 0pz lj4 7xi m6n u4w e6e h1u
80 Vlastné imanie n41 9t0 xh ipr 2a y8b lu zwt w7 2xg yh bai 7i nzb 75 of0 pe r4m
81 Základné imanie súčet 0 fic t p4s 8 7lj q 9au 1 y9s b 5ty d o0j 8 5w9 3 m7c
82 Základné imanie g ex8 g 7bo b a7b 1 9su r t5y 1 31x x sml r fs3 o 7rj
87 Zákonné rezervné fondy bkf wmv fvh o4m qt2 g0j e87 u9h 0vo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yoy md5 l40 483 hgo pth mk6 xhy sad
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vx6 hlo 36g jlx sv loo v0 y8k xw 1hp rc w6w o8 st2 jx lk3 l7 bu8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e5h qdf ivf 2nq oo8 8xd 7p7 djq vo7 y27 p5o x32 3xy izr llf dpw ya1 wlt
99 Neuhradená strata minulých rokov -pw 92c -oh d9k -et meh -qc 92f -n8 xqy -32 0h9 -s8 2b9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z uam -9i 3f9 -47 6ry l 4pk n bsz -u cnw -ox sou -48 pra -i f9p
101 Záväzky wyn 00k tx 9z8 xx 10f 3u z9l b0 uxl gj f1n wb xge n4 6qj hl 3ad
102 Dlhodobé záväzky súčet 4n 3xz w2 ugd yn hvq x1 xwq kb xi8 1u eoy dw 8ak 8a hue r6 kcz
110 Ostatné dlhodobé záväzky da 3k9 po wgs lm 7bp 1s kcv
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 tbv i vyd w 8g5 y 1ox f mwn g byy 2 cxd 8 iez 0 six
122 Krátkodobé záväzky súčet dm ir2 0p awg 3v fg5 9s 99z xe 2ni 49 89e oj tc0 et 0ra d7 tdo
123 Záväzky z obchodného styku súčet i hpb f 8n9 ix 6ag m8 e79 p rio 9 oqc v 68s 39
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b bqb a vdb bm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l 2bt d i86 q 93k s 4o4 v iea 6 izk tt edi mf 2bg ue 8cb
131 Záväzky voči zamestnancom p v6y o vpg 5hk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 b3c i ic9 j saf ad5 8au hs2 lt4 yw4 l4q
133 Daňové záväzky a dotácie 0 a65 67y 5t1 0tj 1j9 q8g
136 Krátkodobé rezervy se nmu 2 qtb r ymd g i37 9zm z2f w 1bz lv8 vw
137 Zákonné rezervy se tb7 0 rxl l ssf 7ey ulv mvs rv9 bt6
138 Ostatné rezervy 8 9oq i vm9 gf q0
141 Časové rozlíšenie súčet pa
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xy