HWS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 182 361 52 463 18 563 6 660 15 390
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 48x fic wp9 w8e t94 wis do o4h bka dyy q3 x58 ai eer o w8f m8 0jm
3 Tržby z predaja tovaru ush 1yq ac9 1p1 chm ox5 ay 6aa ydh of2 2x c4u 2c xp8 9 wuf 1jh
5 Tržby z predaja služieb 693 335 540 633 3 985 14 620
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h fay 0 1f5 x6 fa7 vv2 k 66
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b9r vlk b8x eg6 502 774 cg wwl r32 7sx 4u zcp co esy g6 p9p m3 w69 6y asn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 150 664 73 839 114 119 54 949 158 744 33 210 15 554 6 099 353
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok leg ore p jju 4 2ph d 7dd g k3s d tw9 az fe0
14 Služby vd 9ze sc 732 h0 ktq e mst 5q w4g lo 69b z mjv l 1da m gwy 7 co9
15 Osobné náklady 3o w4b s1 2pe 7l hrb h u58 e z4x t wz4 f d85 q xix a lb7 p 5pv
16 Mzdové náklady m4 kbu z3 3m4 6a nvf z fko q v23 c cbb 7 rdt t uz7 j 21r i nnu
18 Náklady na sociálne poistenie 9 649 8 534 3 430 2 039 2 301 2 370 2 480 2 587 2 526 2 087
19 Sociálne náklady 6cw 89t gx oz bv z0 bp 6si mwe qx
20 Dane a poplatky pz et 6p2 ub h g1 t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p d2i 4xa bz6 xi y 21r q o9t 4 9b8 w pgw z 295
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c 0rh f dh1 y dc2 4 kbd 0 d1y
25 Opravné položky k pohľadávkam -ek 8lt w thv a 0dd 415 2 4zy 0p xn6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bu rdc n 7of it xig 0p 0m t11 935 0 hwe i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 133 -am 6vj -td 98j n b0a q pzr -7w6 -u7 om7 -no ry5 -m fx6 -pn l4x
28 Pridaná hodnota vw wmp -o mh9 g tmi 9 wn1 24 kqn 6 su8 -c dd3 -y hgp s9 ihu -0 ero
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z8n 5in mk jd u 5w
39 Výnosové úroky et 4u 4 s c
41 Ostatné výnosové úroky 7
42 Kurzové zisky ai0 ucm 6 76 7i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 81s xrl sa0 xlb teb 5hm zmh 4g 38h 6ae
52 Kurzové straty wv 9o 8y s ob1 kk ie zh bx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cj4 y3f lra zow i1b 5gj qew pp u1 dr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 6w5 -xq -7ja -fns -jdr -qtg -anc -yz -hhy -26z
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l yen -xc sng -kq gc1 1 l1b m 1ck -d7c -lc ew9 -ij evz -e opy -yf qd3
57 Daň z príjmov s 6ow l mbp c1m 31o ozq
58 Daň z príjmov splatná d 4nm 0 mdy 7jt mxa n2s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 053 -45 901 -12 989 4 269 4 065 -1 297 -11 646 -15 054 -3 461 -31 955