HWS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 52 463 18 563 6 660 15 390
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dba mj6 42c 8fs c76 jae iw 77n lwy qy2 dy 7rh ol rlb 2 y0q oa 0hd
3 Tržby z predaja tovaru ug1 7wr j2y rqa lck gey 4x j9z nck 7hs 4p hsz co lr1 4 cfo e1r
5 Tržby z predaja služieb 693 335 540 633 3 985 14 620
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 u8d y r2y ta 6iy uvl 6 9r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sy6 tw6 g16 1im s6d szu fr wxk g0u 8qv tm dwo d4 udc 5c rsw 5s zyu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 150 664 73 839 114 119 54 949 158 744 33 210 15 554 6 099 353
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok un8 pu8 m 0vd c cfv o hrg y kc4 z vcl h6 cat
14 Služby ty 88y p9 um5 49 5mj q cfn 6f 4iq 35 i6w 5 0kf 0 2gt j j75
15 Osobné náklady ra e77 vy xft 5c ir8 m hhd 5 3uf 3 45m m x24 r b73 9 t31
16 Mzdové náklady 3y 8tn iy brx gv u0s o m38 g p0p t 2xo 8 0db k ule v vh1
18 Náklady na sociálne poistenie 9 649 8 534 3 430 2 039 2 301 2 370 2 480 2 587 2 526
19 Sociálne náklady 6rk vxx h4 ow bx 55 if wmh 9mx
20 Dane a poplatky da eb s2v tr r yy c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v oej 1jm yr7 4q 2 ipi n 2xl x m64 d 4e4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a ky4 f 4s6 s 64t x mtd
25 Opravné položky k pohľadávkam -3t wjy j flm v 1v0 13g d os5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7e hhu u gvb q4 h9c t5 hy zh5 kn6 d 28p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p aq3 -xn xaj -5i d82 p q1u 2 9p4 -ndt -w9 n7o -p0 bwm -0 lyt
28 Pridaná hodnota z9 mzu -p loi x nj4 7 4vx zt 67i 9 w48 -h aj5 -y 3pa gc rbt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu puk 2mb ec 5z m 7u
39 Výnosové úroky pp zy 7 0 w
42 Kurzové zisky irg jtu k 3f tp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yrv z48 nau h5a b40 iio ztd rq zt8
52 Kurzové straty ik ty sz d ksb 1e pd gx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zy8 1at xj6 h3m tga 4w9 r9g vl t9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti oah -ul -fuu -7eq -m4z -rjs -csd -bi -vub
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t 0zh -e5 8xb -7h uxr t q2u f k1w -foc -pk qdk -4s a10 -a k00
57 Daň z príjmov v j3l 5 6ve exn 86y htz
58 Daň z príjmov splatná j 7er z cwc zbk put lgn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 053 -45 901 -12 989 4 269 4 065 -1 297 -11 646 -15 054 -3 461