HWS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 182 361 52 463 18 563 6 660 15 390
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uw4 834 mzv u7y ban dk0 2j fi8 tvk erd x9 khk rg fcr u kpf ug n3z
3 Tržby z predaja tovaru wk4 ovu g6y qf2 wg3 lau 6j q5l u7u ub8 o9 p14 ib 9z3 h mcy uiv
5 Tržby z predaja služieb 693 335 540 633 3 985 14 620
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z o9r m 50l kx cwz l5b c zs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu smb psp rii mcv ooj o6q ed 2no vzg e3j x6 vnf qm h6s lq lgn k5 sqe qq l3o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 150 664 73 839 114 119 54 949 158 744 33 210 15 554 6 099 353
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pbm hdq i o7p o 36z u szf 3 uw1 s emy wz dia
14 Služby z0 m51 mn mtb v1 xln s pvp pr no8 6e xgb k zpn i 32k r irf n krs
15 Osobné náklady 6y yd0 pw 5ud dk jkd y db8 a irk 6 4hs o 9wb n slc 6 ztj 5 7ae
16 Mzdové náklady ps 5nx md pjh 2v a3z 5 f7i g 2us q t74 l ihw o bnt 1 oml 4 a07
18 Náklady na sociálne poistenie 9 649 8 534 3 430 2 039 2 301 2 370 2 480 2 587 2 526 2 087
19 Sociálne náklady wgx h1j wh v2 2a 6l nw wdl 6m8 3b
20 Dane a poplatky 7h u4 z5p lw g cr z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v qo0 4v7 68d zm b 6hd f y52 k vlm n 8dl x ie0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 nx9 b 4cx 8 oit t yv4 v 4hk
25 Opravné položky k pohľadávkam -mu yhm b oxd j y2c 3vt i we9 ba y47
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zq 84o r i6n 1g 2gq p4 vr mtj szk f fbu b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o x19 -v5 54b -90 3me p r5w t upl -j9l -wp is0 -co p29 -2 d7m -sx cpa
28 Pridaná hodnota lx ui6 -1 fft f fci c aad zx bno a x9u -p 39w -s kcz 17 xuw -1 4yq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n0h ucg 6j p4 d e3
39 Výnosové úroky dy fz 0 c d
41 Ostatné výnosové úroky c
42 Kurzové zisky jj2 5b9 0 h2 gg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5s7 5pk lyx k4r yy8 bxl lpo zy du4 g2b
52 Kurzové straty nd sf 7w i w94 8c eh 4w xr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vfo bw1 mza r7i kms rtj tkc 7h xo vv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 006 -or -xxu -aww -qrr -9cn -ltl -ct -22p -r3c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t 3hd -xb 1d0 -iw pr1 q m4f j s9q -tl5 -0b hfr -x9 wts -i pfq -20 0j5
57 Daň z príjmov 1 35y 9 zh8 dis 0en xwm
58 Daň z príjmov splatná x 35n 4 pne gql gor bfr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 053 -45 901 -12 989 4 269 4 065 -1 297 -11 646 -15 054 -3 461 -31 955