HWS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 182 361 52 463 18 563 6 660 15 390
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f5q lxh w9m sdq 0jw nnt yk 5hb jz8 3pb 4j 1jr ji 9xs 3 js1 oz itu
3 Tržby z predaja tovaru a3c 548 de0 yac k6z whq jw ulq ibj nkf 4z xbj x8 goj i 5qz t7d
5 Tržby z predaja služieb 693 335 540 633 3 985 14 620
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 3b4 w a7z fl kuc kcu s ux
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hyx j74 kld 7vk o39 qj9 vx ryv dl6 mki 0u kxj kd 350 zm 7u1 92 kpc 9y 8c1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 150 664 73 839 114 119 54 949 158 744 33 210 15 554 6 099 353
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mg3 a3s d tjt e r6h 2 qqm 8 lyn m ihh tv 2qj
14 Služby wi 0uh 0u 0xr v7 30m 0 x2i zu 79u sn z76 6 4k9 c tkz 3 nb7 4 7sf
15 Osobné náklady 6t 4wl wn fln ju a5y 4 wun 7 5pi s u90 s mtc 7 dtu i aja h quv
16 Mzdové náklady ho f2n dt ufd tz 5yb 2 kwo z v39 x 67q r 31i q fan f gh3 o vgc
18 Náklady na sociálne poistenie 9 649 8 534 3 430 2 039 2 301 2 370 2 480 2 587 2 526 2 087
19 Sociálne náklady nr3 lx8 r0 l4 0c te pl snk c9v xr
20 Dane a poplatky lf g0 1i0 h9 f 6h 6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v az3 pmo u01 xw o vja y 95w 8 xng y 3p8 w e7l
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 d3m 6 tvt r 2qd 2 zh4 a mzq
25 Opravné položky k pohľadávkam -ar z17 q 6ac 1 3jq mwd 0 wh4 c2 kwt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uv 8tc j 4km lv 6cn x8 5x 1vd yb3 7 mvl o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 xhx -7v ays -cw dc6 l vdd d h9c -z1m -kh 3wz -3x xz4 -m g1p -56 x7b
28 Pridaná hodnota 27 3b5 -q mrh c cp4 f 46a hg rte p rad -8 2io -r 8ks 85 v3v -u 078
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5j3 fw5 em yk m gi
39 Výnosové úroky y9 f8 j g 6
41 Ostatné výnosové úroky m
42 Kurzové zisky zo2 yfj 7 ws 39
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fxv qt5 a3p bsr oeg 5wf nql qp a0i zxd
52 Kurzové straty nj tf 5o 7 nnl zf kn am hr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 67z dwt yon oy7 byr x8z hul oc my h0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti i5x -n2 -9dx -oap -y29 -h4u -9hm -6q -cst -qpo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n wl7 -2w 7wp -ld nfk 8 fun n exa -7eq -gw sr8 -bl 9tt -5 yg4 -n9 pso
57 Daň z príjmov y edu d uei cb0 01q iz7
58 Daň z príjmov splatná 1 yn9 q kqv 7yz r54 nej
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 053 -45 901 -12 989 4 269 4 065 -1 297 -11 646 -15 054 -3 461 -31 955