BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11172/B
Dátum vzniku
11.06.1996
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť tak, že k napísanému, alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ koná samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie výkonu služieb (od 20.11.1998)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 11.6.1996)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) (od 11.6.1996)
 • vykonávanie priemyselných stavieb (od 11.6.1996)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 11.6.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 11.6.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 11.6.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dň+a 19.12.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 19.12.2003. Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 1736/2003, Nz 125550/2003 dňa 22.12.2003.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.6.2003.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.7.02, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.11.2002.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2000, dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.5.2000.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.2000, na ktorom bol vymenovaný ďalší konateľ, bola schválená zmena obchodného mena z BALNEA REGIA plus, spol. s r.o. na BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o. a zmena sídla spoločnosti. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.3.2000.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zmena konateľov, sídla spoločnosti a obchodného mena z AMONT, spol. s r.o. na BALNEA REGIA plus, spol.s r.o. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.7.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.4.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 18109
Uložené listiny
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.7.2002.
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie.
 • Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.6.2003.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2003
 • Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
 • Účtovná závierka za rok 2002.
 • Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2004.
 • Účtovná závierka za rok 2003.
 • účtovná závierka za rok 2004
 • poznámky k účtovnej závierke za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
03.06.2020
Domény