BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 60 745 50 330 36 092 7 253 6 669 10 511 9 929 13 746 6 421 7 278 3 486
2 Neobežný majetok 6cc xdh tlz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 863 562 280
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 72u g6c fbk
33 Obežný majetok 9k nzk yx s7m iu fdu m 659 d vwx gf 373 x mz4 rm g62 2 vyi s r6e d 5w4
34 Zásoby súčet de a90 a7 64e g jfe
35 Materiál 6j 857 vu 3pm 3 5z6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wc 6lp 50 pq7 2r 4pq k t2y w 990 s yj5 k ib7 n n2c 9 a6s c gxi av4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zr ppp bq lsl jx 855 b6z l9x yx1 q74 d mii qwn h fc1 zxc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hn 791 4j p5m n6 xwr bny d4l qv6 ths q z5f q2z s qbw v4w
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 805 7 759 6 808
63 Daňové pohľadávky a dotácie ct2 aoy 0t5 bwb dcd 1dv 2ln ts4 00n xzu rg3
65 Iné pohľadávky g d4i c p9l o i99 w 07r e brf d yo9 p c61 5 gv2
66 Krátkodobý finančný majetok súčet n
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 8 n32 x w8j s
71 Finančné účty l a01 e nbs 9 k7t 3 5ve fwt l gl5 w fe3 4 ges 0 96x 4 btn 9 rra
72 Peniaze i 7rj 1 2y0 1mb gzp b3i 3 gir m 2ab m ao5 i r0j w i57 9vg
73 Účty v bankách l fco v wba 341 pvu tph 5 prp 220 qms n5 74 3 5hn
74 Časové rozlíšenie súčet 7na 3i pm 4t
76 Náklady budúcich období krátkodobé q07 00 cm sq
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY we 6o9 or add n6 r24 7 7jy x 0tu a0 0ts q w31 68 bio 8 wzw q 8is y fpe
80 Vlastné imanie -o9 1wa -55 9b1 -qa kv7 -yr jjr -a0 mp2 -u0 4vr -d9 xm4 -91 0p6 -vh kv2 -9j 6cl -1n l1k
81 Základné imanie súčet c zhv 5 66z o jad r hsd y 7wu 3 xwl l sc9 l eq2 6 ovx o 9z8 v eml
82 Základné imanie l acb c 0c2 a fwk s 1p1 j uwi 2 uaf j ifb p qb7 7 q5s c 1f3 8 3ab
87 Zákonné rezervné fondy i54 721 jpy qyj kxi zj2 8kl u9i pwl zxh 5is
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qa7 5oz 4gx xoz ej7
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 3pv yev qua g63 x8k td6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -34 2dl -2h pys -fd y35 -48 jf5 -ts 84w -5k e69 -mj vuc -me 70c -3p 3m9 -uz nif -26 ltp
99 Neuhradená strata minulých rokov -ub 4ul -a4 7yz -jg wtj -vk iai -v8 mqr -wk e7o -l2 y4y -u5 1oy -vy 8yc -jz kui -vn qmm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hp 3ru izr epu -3 cp0 -o km9 y4j -m 7pi m y1g o kkr dsk -hfx
101 Záväzky zet ngt 7z pl0 bh wup pj 9sf cl wk2 jg iol ze jhy h5 7to 51 219 28 n11 9t j3d
102 Dlhodobé záväzky súčet w 7a id f1 je 3o cv h0 d3 ho
114 Záväzky zo sociálneho fondu j ed ha k2 bg 1z ck 5q 6o f2
122 Krátkodobé záväzky súčet tty w7d u9 6sc nv 6yt 3b f2u 98 5i0 db zeu qf p5u 3w trs fn d3x 9c 1np l1 8ak
123 Záväzky z obchodného styku súčet ich tw5 5l 860 ix sga jj yfn hh cs4 3e j7z m3 0nw g6 wj0 gk 31f gk hf8 3s wyz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku in sw5 lq wcz 2u 4fe t9 v1d 2w 7wh 0y w9y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -f fdt srw 3e8 qc3 9p y6 84l mxa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1g0 q0c kvu mc sl 8k biz alm yvs
133 Daňové záväzky a dotácie upu 6 hw0 9y3 5l9 qf8 bu7 0 vyg g oui c vxe 8 n7o i 8xu
135 Iné záväzky -7l
136 Krátkodobé rezervy uyk c5f v3m afc
137 Zákonné rezervy 0qp
138 Ostatné rezervy uxz inh iwg
140 Krátkodobé finančné výpomoci j5x y0b l n80 c sq7 k 8u4 5x7 amy
141 Časové rozlíšenie súčet 0a1 4bs 2j
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sgv iut 5n