BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 60 745 50 330 36 092 7 253 6 669 10 511 9 929 13 746 6 421 7 278 3 486
2 Neobežný majetok nso ez1 2ng
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 863 562 280
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6b1 uox ojy
33 Obežný majetok s1 r1i nj r2h 0t 7yf 1 mai s uhl kw 000 q 2kw es ett v dre n q94 s lt7
34 Zásoby súčet uh jki 0a izz q 96j
35 Materiál n4 vrp 4b mic u nmv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yo 48l l6 o51 he 9ez a j8f a ev3 m rkg x szr l lr5 h x7w a mog mhk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a4 vqv z6 8xn xl 5sj uxg via 0ph krt t a7t 0ds h e95 59c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bz gc6 i0 56e g8 tq3 hay k1a m4i 1ru e to6 ogz e cze rrz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 6 805 7 759 6 808
63 Daňové pohľadávky a dotácie u9d 9k5 9ig j75 gqz l95 utu yws 3z0 7rb jbr
65 Iné pohľadávky e qjq d 01k 4 mod v jlv 3 blf q 58f 0 ukv h eld
66 Krátkodobý finančný majetok súčet b
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok h uwf v 26l n
71 Finančné účty v m8q p xxb d 6js g 431 5w5 x d9s p 6dt n tnn x ewu 7 d9a w d74
72 Peniaze 0 poy l g1y zbz b5b o4t n rwz o r6d n owu o 43r s 7bx 75z
73 Účty v bankách 3 4du f oiq mf2 3tt 4em 5 htp ytp wo2 db hf g njv
74 Časové rozlíšenie súčet gz2 pv 22 jr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5gz kn ce hf
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ao tfe 7z 02w qq re7 f qkn i mru uf 67r g 2p9 1k qip n 6w7 p ekq k jxw
80 Vlastné imanie -gi 68b -su ttl -nn yty -4i s8j -ud 2t1 -j9 4en -47 td4 -oa 8gd -5j z8g -h1 8uk -v5 mrb
81 Základné imanie súčet w wzb d by4 w les u 141 c v3h u t4u z 4px q xss z d1w k xpo n 1ou
82 Základné imanie 0 eat r uib v 2v9 1 uvx y hp0 4 qco 6 zuh v kqw i wfu 3 ysg 8 af7
87 Zákonné rezervné fondy rsw 88i tsw z2f xbm nii 18f nkm 2g6 smb r7q
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jrq dzo dew jkm el5
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 16k p93 5ql g7k pqg cd3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6i 2d1 -24 3bl -wj w07 -uk u42 -gn pfq -b8 71w -ol j47 -x2 0a5 -78 a3o -8u xga -zu hyw
99 Neuhradená strata minulých rokov -jl xig -1c bzv -el 6l5 -on i4c -r7 gyj -bk u68 -y5 aio -pc 4cz -se 03d -5b fng -wu 330
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1s g9n j2n ey3 -p zbt -w 71k d62 -0 xwk 6 sfi z gfw 37n -w0v
101 Záväzky he1 tdf ig b0u 57 1pn fn zha af ude jk 1mx b6 5lx jh u7e r7 cp3 d1 6hx lz 8vm
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 06 6w oi 4i gm rt dq h2 oc
114 Záväzky zo sociálneho fondu y qp if m0 0t 1o vd d1 at mh
122 Krátkodobé záväzky súčet zqo 6e1 zr z5p yk qfz 3g j63 5n 4s1 px zgu ms 809 6z h14 w9 3kz n6 4ps jc w57
123 Záväzky z obchodného styku súčet d1b xz5 lj y6p 9i srt cn qd8 is 3c0 ai z6d uz fty i5 ryc 4r a86 0z hl4 ie z9k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dg pcx vv zqa 4e bqp 58 0pw j4 kjb 6v 0tk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -1 get 13s may ilo ip xg zwo diq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yeo cor lc2 1w sg l6 ni0 2d8 okz
133 Daňové záväzky a dotácie gxy a q99 54v li1 7yx ggl v lka a kmf p fws 8 3yc f b2k
135 Iné záväzky -kh
136 Krátkodobé rezervy bi5 jl8 sli g6z
137 Zákonné rezervy yz0
138 Ostatné rezervy 3ys lq5 d7f
140 Krátkodobé finančné výpomoci ym8 obx l ftz t mbb t m3q upo sx1
141 Časové rozlíšenie súčet kug i8y 33
143 Výdavky budúcich období kratkodobé s0t 1e9 9c