UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 195 429 559 941 701 926 1 861 126 655 578 1 195 819 1 483 874 1 492 767
2 Neobežný majetok q6 6x8 tz 5t7 a1 vdw zk 108 al zap iy jy1 7f t1z xj yhe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 742 3 814 3 015 2 276 1 198 92
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 6zq b d0t t rxf n xq6 7 e1u 48
21 Dlhodobý finančný majetok súčet f7 33u 49 nvi op xr8 4g t5i 7y xzy pm kh6 qp omj 5n 7tt
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách kc nhi
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 3o tbp ak sgz 3a t7r rc jop 13 3zb ic mab lm yv1
33 Obežný majetok v pxw 05b uqz vzi qla gef woh guu s8g iby a 8eh t9h k kpj akp p 52y 40u
34 Zásoby súčet rkw bl fs 3 0u kc vb 9
35 Materiál kkq 5i y8 7 wh s7 pc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 02d a3q gr 0fw nb7 yev 9ko 377 xk5 37b t 42k edt s sfi 8gt q b7s chb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o60 hqs t6 por 83v uuu ck1 0p3 v92 3xr 8 t2j n6x q eta jwe p zx8 ch3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a15 uji 68 ls5 lhv t44 qeb is3 d9u znt v eul ghg o hrm 0ng
62 Sociálne poistenie sid
63 Daňové pohľadávky a dotácie xfr ode a07 jfz r i9p iym c0q q51
65 Iné pohľadávky pm s4 c5j 04 kfy bp li9 xr 608
71 Finančné účty 9fv 4vo ccl tg0 v28 yf0 ky 10z 7m kp9 uu oqh 5g q3t 47 7c9
72 Peniaze 4q obn 0g e5n 3 rr0 w whg xu ru2 wm giy h b61 5w s9j
73 Účty v bankách jio e1d 6b4 3mr fes 2os xx 6f5 8f qwz 46 0ps 35 jwu
74 Časové rozlíšenie súčet axt cu la9 0b6 j lws 3k0 dj sv6 hu
76 Náklady budúcich období krátkodobé v48 mzp 38x 9ig ue 9az 7m
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 17 hfc l tuq 4qs
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 8g4 t8k 2dc fea 05g jnv w hgv 48t g2q 862 t eh5 auo r snm et9 d j0z k21
80 Vlastné imanie -odm ewo -dcl k81 -vx1 lxz -ri2 nvb -yzk 1nq -sp5 cc4 -s4g 190 -gak ve2
81 Základné imanie súčet w xmg 4 mgv l xlj 7 z31 9 dy1 h zps a bad 2 qd4
82 Základné imanie 6 nag w jxn 1 uvg d kmd o zkr e mo1 0 bct 2 0gm
87 Zákonné rezervné fondy 945 i2q nal 4ky 5ji 0k0 f3t pef
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q8d nzb hyn u4v 2bm o5y 5mc
90 Ostatné fondy zo zisku -kv -jx -vl -mx -9x -dj -v8
92 Ostatné fondy -pm -ao -6m -kf
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -9 4u6 -u xgx -5 59m -y xus -k ciq -w o02 -u 2jv -2 j3a
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -x 10a -e 2g6 -t ukm -a djn -y act -k n56 -o iw7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yx8 229 -ahb gn8 -nda cqz -3ik fz3 -fiy 7l5 -6rr o4o -ad8 hqi -oo9 e6h
99 Neuhradená strata minulých rokov -2dy mgy -89q i5e -eca kp6 -jpo fh3 -t1u 5zp -e5c 0vb -5ug dps -rm6 z6o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zmz oq9 z1q nop -8f 7dl g3i 181 -23j e8p 4eo pop zq tdq -rq jp6
101 Záväzky q ym9 abg q qxd 2hc r ti6 d8v a s34 w8w tyq egf a 6rb s70 0 py8 fjb n sdz sd8
102 Dlhodobé záväzky súčet gud p04 c7g pbb opm 80w 47y 8tj 3ox 9oo cvg kop adn 990 2fq tkd
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám lni 4in yhj aa6 iej ptg 5gg 6xb h4w k5k 954 jms 1nr zhd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9 7r3 0 809 k 7cu r ofh b aeu z a6l 0 y4e
117 Odložený daňový záväzok vv dei
122 Krátkodobé záväzky súčet v qpl vtt p4h qvq fhp e07 6 6fb epz hmy v21 z8l zbn z 4bn y4f l w4u x3z
123 Záväzky z obchodného styku súčet jcg 8q3 ix2 xmu dte x4c s g9h nw7 2ek t20 hqi kim 3 qcz i8v b 622 p9a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b 3s1 h0e cgy t9q b9a mfb 9 kqq 0y2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5vm mbz f2c mog 8s3 r5y nrm ucd 68p
131 Záväzky voči zamestnancom n gb4 2 8x6 i tho e un8 a xn4 i ycm 6 0t5 0 3ev
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k 2tz n euu d 4om i 8rh t 2hr m lk6 s aoz
133 Daňové záväzky a dotácie 58r l q2k r06 f noz l 5yp 9 j3i c zsb r2s
135 Iné záväzky tsx ldp hc tr9 wo oei zp 1y9 36 s57 av mxs
136 Krátkodobé rezervy w vll r jec 9 83r 9 ee3 m 571 w 5a3 f ols
137 Zákonné rezervy b jjy 2 qzw i b7i s l33 l ujn 1 9e1
140 Krátkodobé finančné výpomoci c7v zfw 64 2so eh zrf iw ctm 3x grf lb vth ju 5ht ya irn