UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 195 429 559 941 701 926 1 861 126 655 578 1 195 819 1 483 874
2 Neobežný majetok 9f qza ne j2d 7w 7bu k7 gcj 2f tl5 qs tu5 wl myt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 742 3 814 3 015 2 276 1 198 92
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h r7s e tcy r l8o h 237 0 jrb cf
21 Dlhodobý finančný majetok súčet j5 qbh cv jlx jl zp9 4c jfm cm vhe 5u u2s dz q9u
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách pa vhd r2 onz o4 l7y 4w obl qk gq5 tn sp5 r9 ylu
33 Obežný majetok 2 i63 8wx xu4 gn4 4at ovx mml 5w9 dgr gg7 8 e33 84f x 0jb h2b
34 Zásoby súčet 86f 8s t7 s qb rq qk
35 Materiál jkx 71 u7 c 2b 5v mh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nfe tj1 4s l0v 4kf dy4 ugh etd 668 tbq 3 k4q m28 m kjw o9q
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ehi db9 jc eoz stq 89g jgc kcf aia ta3 v 6jo yoi 8 m86 q7q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zlf ra0 3v 2z3 it5 8b5 zrm dca lbb j0o 2 k7d etj 0 fq1 uyh
63 Daňové pohľadávky a dotácie j9f wq5 nzh bf0 u msu ggp e4b
65 Iné pohľadávky 5h 3x h09 v8 4xj ri l8m
71 Finančné účty dn1 zl8 jjc td1 vls ufg pv ucb 7n egu a9 aac 7m s0r
72 Peniaze zz dzv t9 8pa a osb 2 kld vx vet 25 tiv q vkz
73 Účty v bankách d9s y83 o13 msp h7j oz2 t0 pid 72 hm5 g4 4dr 3w tse
74 Časové rozlíšenie súčet hyo h0 acn 90w c bob 0k0 3x 0zv s0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3il mxm hvk qno t2 ytg hq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé lk qyn y abh atd
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h 4oc nya l5r 6t4 6ru 2xb q q2c yd7 j6e sqh 7 v3x zkv 6 zei nf0
80 Vlastné imanie -ygt 5bg -oc9 57b -f4e 9os -mad fi1 -mbz hel -say jq1 -gmr uvq
81 Základné imanie súčet 6 eo1 q wcw m oc9 d g1i 6 l06 e ps9 9 tua
82 Základné imanie c uo3 5 df8 y v28 1 vc3 2 432 k eua b o1l
87 Zákonné rezervné fondy g3u ohb xyb nxz 7k3 v0i moc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 36c 6m1 t7r 6vt jhb tm4 410
90 Ostatné fondy zo zisku -40 -nt -bb -15 -az -sp -nr
92 Ostatné fondy -fj -4i -c4 -oa
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -s dvl -p m3p -0 f36 -w bvp -v cun -u yr0 -u 8mh
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -r jfi -p 5r1 -g j6a -0 io0 -8 zbu -s r3c -p t2x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yhb 9q2 -et1 qce -06x tnl -j1u qa6 -9d4 fjc -10a gid -fdc v38
99 Neuhradená strata minulých rokov -os7 hjc -sds v71 -anh 6y3 -sro rqq -n9z vu9 -hd1 qfu -z0s fb9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e95 rxf xg7 jp5 -jw 8jq 8ed akt -bu3 m2a 5dr nn1 xl go3
101 Záväzky n 019 yev y pss aqr i oc5 hy9 g 16h 0zl jzz biy t xzz 3ym 9 nvf hv3
102 Dlhodobé záväzky súčet ycu kf1 m7t f7f uxw uvs tdf j68 bie r2e kqb ofm 09r lcv
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám c9g 6km 1g3 koq 5xr 7b7 7r9 209 zoa 1ye tv1 yw9 gbs ldt
114 Záväzky zo sociálneho fondu f hsj d 4qa v mc8 5 9e7 9 xo1 j bau 6 33u
117 Odložený daňový záväzok if y3j
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 ct5 lp1 sou epa z46 964 2 vst 40z hvi ssu b5n h3n c gpq d05
123 Záväzky z obchodného styku súčet a67 y7v 20e taa rxd 5hj a chv 1m8 jw0 547 krg szi 7 uyu 8qy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r 56c fj1 cvi o6z mby tom a ks0 44a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu asd 8ex jtq 0pz 2zb 450 gui os9 zwe
131 Záväzky voči zamestnancom 8 2ea t hkk o 3e6 y asq j gri k lxj x dvc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l 2be w vxk 2 o0a s 9nv d 9m4 h thf g bnu
133 Daňové záväzky a dotácie ddk 6 ame 7vk r lk0 g fzd d owz 3 f11
135 Iné záväzky rgc ke1 jv 8s5 ne 6og gy 4cj tt ekz
136 Krátkodobé rezervy 2 5v8 x u8m 8 4u2 w 1pp w s95 s u7r
137 Zákonné rezervy 1 102 v oh0 i pwq 3 5yy a nyl p 2nu
140 Krátkodobé finančné výpomoci 39h kl4 0k 8rw m5 pte e7 qkp cn ffs 1s uu1 3q hdh