Orange Slovensko, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1142/B
Dátum vzniku
03.09.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene Spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémnu alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
Základné imanie
39 222 462,89 €
Predmety činnosti
 • výskum a vývoj v oblasti technických vied (od 10.8.2019)
 • Poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) a d), ust. § 101h ods. 4 a v súlade s podmienkami podľa ust. 79a Zákona o platobných službách. (od 30.6.2018)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 31.12.2015)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 15.8.2012)
 • činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia (od 25.5.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 31.8.2011)
 • počítačové služby (od 31.8.2011)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 31.8.2011)
 • poskytovanie služieb dátových centier (od 31.8.2011)
 • poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných technológií) (od 31.8.2011)
 • administratívne služby (od 31.8.2011)
 • poskytovanie poštových služieb (od 31.8.2011)
 • poskytovanie verejných a neverejných elektronických komunikačných sietí (od 3.9.2010)
 • poskytovanie elektronických komunikačných služieb (od 3.9.2010)
 • poskytovanie služieb prenájmu okruhov (od 3.9.2010)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.9.2010)
 • finančný leasing telekomunikačných a elektronických zariadení v rozsahu voľnej živnosti (od 28.11.2006)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 28.11.2006)
 • zásielkový predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 28.11.2006)
 • prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zák. č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (od 6.10.2006)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete (od 13.1.2003)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách (od 30.4.2001)
 • poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí (od 30.4.2001)
 • poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí (od 30.4.2001)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby (od 30.4.2001)
 • poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet (od 30.4.2001)
 • montáž a oprava telekomunikačných zariadení (od 30.4.2001)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 30.4.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 30.4.2001)
 • automatizované spracovanie dát (od 30.4.2001)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 30.4.2001)
 • činnosť účtovných poradcov (od 30.4.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 30.4.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 30.4.2001)
 • vydavateľská činnosť (od 30.4.2001)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 30.4.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 30.4.2001)
 • výskum trhu (od 30.4.2001)
 • školiaca činnosť (od 30.4.2001)
 • poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania (od 30.4.2001)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách (od 14.2.2013 do 29.6.2018)
 • vydávanie elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu podľa §87 zákona o platobných službách (od 31.8.2011 do 13.2.2013)
 • poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete internet (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • výskum trhu (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • školiaca činnosť (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • činnosť účtovných poradcov (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • automatizované spracovanie dát (od 31.7.2000 do 29.4.2001)
 • montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete (od 19.7.1999 do 29.4.2001)
 • vydavateľská činnosť (od 17.8.1998 do 29.4.2001)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 17.8.1998 do 29.4.2001)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie celoštátnej verejnej bunkovej mobilnej siete v systéme GSM a poskytovanie súvisiacich telekomunikačných služieb na území Slovenskej repub- liky v súlade so znením licencie GSM (od 24.10.1997 do 29.4.2001)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 24.10.1997 do 29.4.2001)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 24.10.1997 do 29.4.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 24.10.1997 do 29.4.2001)
 • poskytovanie telekomunikačných služieb na území Slovenskej republiky podľa normy GSM (od 12.3.1997 do 23.10.1997)
 • realizácia, rozširovanie, prevádzkovanie a marketing celulárnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM v SR (od 20.12.1996 do 23.10.1997)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 3.9.1996 do 23.10.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnost (od 3.9.1996 do 23.10.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 3.9.1996 do 23.10.1997)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 1181755
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 09.04.2022
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 13,78 €
 • Počet: 1
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 09.04.2022
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 0,66 €
 • Počet: 1
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 09.04.2022
Akcionár
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Christian Urs Luginbühl
  Rue du Rafour 7A
  02024 Saint-Aubin-Sauges
  Švajčiarska konfederácia
  Vznik funkcie: 09.09.2021
 • Jean-Marie Culpin
  rue Royer-Collard 16
  75005 Paríž
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 30.07.2021
 • Gilles Deloison
  allée Saint-Hubert 14Ter
  92160 Antony
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 01.05.2019
 • Ing. Ľuboš Dúbravec
  Bočná 2455/21
  90031 Stupava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.09.2020
 • Bruno Duthoit
  Mokotowska 59
  Varšava 00-542
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 24.06.2019
 • Christophe Naulleau
  rue du Ranelagh 34
  75016 Paríž
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 24.06.2019
 • Marc Ricau
  Allée des Pelouses 1
  78170 La Celle Saint Cloud
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 23.06.2020
 • Mgr. Marcela Rédlerová
  Okružná 1861/43
  97251 Handlová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.09.2020
 • Ing. Igor Berta
  Podbeľová 2094/8A
  90041 Rovinka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.09.2020
 • Ing. Pavol Lančarič , PhD.
  Mariánska cesta 1727//3A
  90021 Svätý Jur
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.05.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica č. N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRls 20824/2017 zo dňa 13.06.2017 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
 • Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2016.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11. 2015.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.07. 2015.
 • Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 27.04.2015 až 30.04.2015.
 • Notárska zápisnica č. N 281/2015, Nz 16255/2015, NCRls 16639/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2015.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 dňa 06.05.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.01.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2013. Notárska zápisnica č. N 7/2013, Nz 923/2013 zo dňa 11.01.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 zo dňa 13.11.2012.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N121/2012 Nz 21553/2012 dňa 15.06.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2012.
 • Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 05.06.2012.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRIs 15198/2012 dňa 26.04.2012.
 • Notárska zápisnica N 133/2011, Nz 26480/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2011 - rozšírenie predmetu činnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 75/2011 Nz 15265/2011 zo dňa 28.04.2011.
 • Notárska zápisnica N 52/2011, Nz 10298/2011 zo dňa 22.3.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 308/2010 Nz 14636/2010 zo dňa 28.04.2010.
 • Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 10.06.2009.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 484/2009, Nz 13608/2009 zo dňa 28.4.2009.
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 25.9.2008.
 • Notárska zápisnica N 15/2008, Nz 1264/2008, NCRls 1254/2008 napísaná dňa 14.1.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
 • Písomné uznesenie členov predstavenstva zo dňa 28.03.2007.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 563/2006, Nz 37745/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 563/2006, Nz 37745/2006, NCRIs 37590/2006 zo dňa 28.9.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 677/2004, Nz 79943/2004 spísanej JUDr. Ludmilou Joanidisovou, notárom.
 • Notárska zápisnica N 275/2004, Nz 37413/2003 o priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, spísaná dňa 30.04.2004 JUDr. Ľudmilou Joanidisovou, notásky kandidát poverený notárom JUDr. Ivan Macákom.
 • Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 27.5.2003. Deň zániku funkcie: Ing. Dana Prekopová - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ivan Golian - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Albert Šmajda - deň zániku funkcie: 30.5.2003 Ing. Ľubor Lancoš - deň zániku funkcie: 27.5.2003.
 • Notárska zápisnica č. N 1141/02, NZ 1080/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania osvedčené v notárskej zápisnici č. N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002.
 • Zmena stanov spoločnosti, zmena obchodného mena z pôvodného Globtel, a.s. na Orange Slovensko, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh , ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02 zo dňa 11.1.2002 nadobúda účinnosť zápisu do obchodného registra dňom 27.3.2002.
 • Predstavenstvo: Ing. Andrej Devečka deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Márius Hričovský deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Dušan Haruštiak deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Ladislav Rehák deň zániku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Ing.Peter Struhár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Ponca deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing.Pavol Kinceš deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Samson deň zániku funkcie: 31.8.2001. Ing. Vincent Pillár deň zániku funkcie: 31.8.2001. Bernard Marie Henri Argouges deň zániku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň zániku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň zániku funkcie: 31.8.2001. Predstavenstvo: Ing.Pavol Lančarič, CSc. deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Ing.Ladislav Rehák deň vzniku funkcie: 31.8.2001. JUDr.Erika Csekes deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Bruno Marie Edmond Duthoit deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Pierre Mellinger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Thierry Baudon deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dozorná rada: Chantal Crave deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Jerome Sebastien Berger deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Christophe Boivineau deň vzniku funkcie: 31.8.2001. prof.Ing.Milan Dado deň vzniku funkcie: 31.8.2001. doc.Ing.Peter Mihók, CSc., deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Daniel Lynch deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Dominique Garnier deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Fréderic Pierre Maurice Debord deň vzniku funkcie: 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 698/01, Nz 662/01 zo dňa 31.8.2001. Notárska zápisnica č.N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001. Zápisnica č.2/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2001. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.8.2001.
 • Notárska zápisnica č. N 881/01, Nz 836/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou GlobtelNet, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315 ku dňu 31.12.2001, ktorá sa k tomuto dňu zrušuje bez likvidácie a obchodné imanie zlučovanej spoločnosti GlobtelNet, a.s. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky , iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315.
 • Notárska zápisnica N 956/00, Nz 905/00 zo dňa 11.12.2000 k mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti.
 • Na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 600/00, Nz 575/00 zo dňa 11.8.2000 zvolený nový členovia dozornej rady a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 30.5.2000. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných dňa 10.8.2000.
 • Dodatok č. 9 k stanovám, ktorým bolo zmenené obchodné meno z Globtel GSM, a.s. na Globtel, a.s. prijatý na valnom zhromaždení konanom dňa 27.4.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 322/00, Nz 308/00.
 • Zmena stanov v časti predmet činnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 322/00, Nz 308/2000.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1113/99, Nz 1054/99 napísaná dňa 23.11.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 8 k stanovám.
 • Na mimoriadnom VZ konanom dňa 2.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 301/99, Nz 284/99 napísaná dňa 2.3.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám a úplné znenie stanov v zmysle dodatkov č. 1 až 6. Zápisnica z predstavenstva konaného dňa 22.4.1999, ktoré zvolilo druhého podpredsedu predstavenstva a menovalo nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 760/99, Nz 709/99 napísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 7 k stanovám.
 • Na riadnom VZ konanom dňa 16.6.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 486/98, Nz 474/98 spísaná dňa 16.6.1998 notárom JUDr Ivanom Macákom bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 2.3.1999, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rade Záznam č. 2/99 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.3.1999
 • Notárska zápisnica N 462/97, Nz 432/97 zo dňa 29.10.1997, dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 29.10.1997.
 • Na valnom zhromaždení dňa 18.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/97, Nz 265/97 napísanej dňa 18.7.1997 notárom JUDr. Macákom v Bratislave bola schválená zmena stanov, zápisnica z predstavenstva dňa 10.9.1996, záznam z dozornej rady dňa 4.9.1996, zápisnica z volieb dozornej rady z 24.6.1997. Stary spis: Sa 1728
 • Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 43/97 zo dňa 31.1.1997 - rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmena stanov a.s. Stary spis: Sa 1728
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.10.1996, ktorého časť - zmena stanov bola osvedčená notárskou zápisnicou N 135/96, Nz 135/96 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Osvedčenie o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 537/96, zo dňa 02.12.1996 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov - zmena obchodného mena z pôvodného SLOVTEL GSM a.s. Stary spis: Sa 1728
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.09.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 161/1996, Nz 151/1996 spísaná dňa 04.09.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku X, XI. Stary spis: Sa 1728
 • Notárska zápisnica N 117/96, Nz 124/96 zo dňa 29.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1728
Uložené listiny
 • výročná správa za rok 2001
 • správa nezávislého audítora zo dňa 8.3.2002
 • podpisový vzor - Pierre Mellinger, Ing. Pavol Lančarič, CSc., Thierry Baudon,
 • notárska zápisnica N 698/01, Nz 662/01, notárska zápisnica N 881/01, Nz 836/01, notárska zápisnica N 19/02, Nz 19/02, notárska zápisnica N 416/02, Nz 398/02,
 • stanovy /2x/
 • podpisový vzor - Dominique Garnier, Daniel Lynch, Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., Prof. Ing. Milan Dado, CSc., Christophe Boivineau, Jerome Sebastien Berger, , Chantal Crave, Frédéric Pierre Maurice Debord, Ing.Ľubor Lancoš, Ing. Dana Prekopová, Ing. Albert Šmajda, Ing. Ivan Golian,
 • notárska zápisnica N 1141/02, Nz 1080/02
 • podpisový vzor Ing. Ľuboš Brozman, Ing.Ľubor Lancoš, Mgr. Iveta Jurigová, Ing. Zuzana Popluhárová
 • vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
 • protokol zo dňa 27.5.2003
 • správa audítora za rok 2002
 • notárska zápisnica - riadne valné zhromaždenie z 25.4.2005
 • Stanovy zo dňa 17.7.2002
 • Notárska zápisnica N 275/04, Nz 3741/04 zo dňa 30.4.2004
 • Notárska zápisnica N 677/04, Nz 79943/04 zo dňa 4.11.2004
 • Notárska zápisnica N 132/2005, Nz 19251/2005, NCR1s 18976/2005
 • Podpisový vzor - Christophe Boivineau
 • Podpisový vzor - Colin Henry Hewett
 • Podpisový vzor - Chantal Crave
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - David Charles Stevart
 • Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Písomné vyhlásenie - Ing. Pavol Lančarič CSc.
 • Písomné uznesenie zo dňa 8.12.5
 • Správa nezávislého audítora a Účtovná závierka za rok 2005
 • Notárska zápisnica N 325/2006, Nz 23216/2006, NCR1s 23138/2006 z 13.6.2006 + Úplné znenie stanov z 13.6.2006
 • Dodatok č. 4 k stanovám z 13.6.2006 + Úplné znenie stanov
 • Notárska zápisnica N 563/2006, Nz 37745/2006, NCR1s 37590/2006 z 28.9.2006 + Úplné znenie stanov z 28.9.2006
 • Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/258 z 4.7.2006 č. 732-LO/D-1322/2006
 • podpisový vzor člena predstavenstva z dňa 3.7.2007 - JUDr. Koloman Buzgó, poverenie konať v mene spoločnosti
 • Výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
 • Finančná správa za rok 2007
 • Správa audítora, konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
 • Správa audítora, účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora a poverenie z 8.11.2006, výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • poverenie - JUDr. Koloman Buzgó
 • výročná správa, individuálna účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 23.3.2009
 • účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa za rok 2011
 • Notárska zápisnica N 118/2014 Nz 18150/2014 NCRls 18512/2014 zo dňa 14.05.2014
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Notárska zápisnica N 85/2013, Nz 14965/2013, NCRls 15268/2013 z 6.5.2013
 • zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 11.1.2013
 • úplné znenie stanov
 • Notárska zápisnica N 7/2013, Nz 923/2013
 • Notárska zápisnica N 7/2013, Nz 923/2013, NCRls 944/2013, stanovy
 • Úplné znenie stanov a.s. z 11.1.2013
 • Rozhodnutie NBS ODB-11069-6/2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 13.7.2012
 • Notárska zápisnica N 121/2012, Nz 21553/2012, NCRls 22026/2012 z 15.6.2012, stanovy
 • Notárska zápisnica N 311/2012, Nz 42940/2012, NCRls 43794/2012 z 13.11.2012, stanovy
 • Úplné znenie stanov z 13.11.2012
 • Protokol z volieb členov dozornej rady z 1. - 5.6.2012
 • Notárska zápisnica N 84/2012, Nz 14847/2012, NCRls 15198/2012 z 26.4.2012, stanovy
 • Notárska zápisnica N 281/2015 Nz 16255/2015 NCRls 16639/2015 zo dňa 13.05.2015
 • Protokol z volieb členov dozornej rady z 27.-30.4.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 8.12.2015.
 • Notárska zápisnica N 537/2015, Nz 44460/2015, NCRls 45392/2015 z 19.11.2015, rozhodnutie jediného akcionára, plná moc, úplné znenie stanov spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 108/2016, Nz 20000/2016, NCRls 20577/2016 z 3.6.2016, rozhodnutie jediného spoločníka, úplné znenie stanov spoločnosti k 3.6.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Stanovy z 15.6.2012
 • Notárska zápisnica N 296/2016, Nz 49119/2016, NCRls 50113/2016, stanovy
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Notárska zápisnica N 168/2017, Nz 20368/2017, NCRls 20824/2017 z 13.6.2017, stanovy
 • Ćestné vyhlásenie zo dňa 26.6.2018
 • Notárska zápisnica N 160/2018 , Nz 20850/2018
 • rozhodnutie jediného akcionára
 • rozhodnutie dozornej rady
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2018
 • Stanovy akciovej spoločnosti, 24.6.2019
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, 1.8.2019
 • Notárska zápisnica, N 335/2019, Nz 19943/2019
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Notárska zápisnica N 289/2020 Nz 16781/2020
 • Stanovy zo dňa 23.6.2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
Dátum aktualizácie
27.09.2022
Domény