Orange Slovensko, a.s. - Účtovné závierky

2020

Typ uzávierky
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF
VÚ - POD.PDF

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
Správa audítora.PDF
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
VÚ - POD.PDF
Správa audítora.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
FRSR
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
VÚ - POD.PDF
Správa audítora.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
OVSR_IFRS_35697270_IR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_35697270_IR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_35697270_IR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_35697270_IR_2009.PDF