BONUS C.C.S., spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12212/B
Dátum vzniku
27.11.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • organizovanie odborných, vzdelávacích a verejných podujatí (od 27.11.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 27.11.1996)
 • vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie (od 27.11.1996)
 • reklamná činnosť (od 27.11.1996)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 27.11.1996)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsau voľnej živnosti (od 27.11.1996)
 • poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti (od 27.11.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1998 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.6.1998.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.11.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 19181
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Súvaha a výkaz za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka za rok 2007
 • Súvaha a výkaz za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011.
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
22.07.2021
Domény