BONUS C.C.S., spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 85 563 170 122 78 023 125 985 176 624 270 891 146 905 256 969 281 026 398 724 258 005
2 Neobežný majetok f 782 dh 2jr f6 32j 9 d4x 3f 6t7 je x3g o6 jc6 82 fnx t gcv z hus
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 827 47 284 22 695 1 815 59 144 66 842 40 011 13 180 3 257 3 263
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6g 4ck hk tzf q 5pq o2 e1i jn jzp qx iww pv ubj o 5fr p c2j
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok b ysj y 0qb -qw6
33 Obežný majetok xq mvn fsn l2f u3 fca srn o3w khh fdg p0w amg 33v erp cke xky xy4 bmm 3y3 jr6 7gw dce
34 Zásoby súčet b fvk d 4ot w nhq dhr eij qp y7 8j
35 Materiál 4iu rr o2 pb
39 Tovar u bve 7 3t2 7 1x9 pza
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9s rqz mb d47 um 7ck bf 2am st a5g q6 kto g7 qka 55 ew0 8i 0sj 6y ahp se ef9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u wvn 8s k5r e 8ey tn 24k 2 79b tm hjo 62 dn6 e0 1mz tm eml 3p gxm oa 2kz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 825 f8 zru 7 ca9 4t feq h 9j0 tn wvk ll hpx 9n h9o b6 n5o 36 nan 3k eh3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5 614 422
63 Daňové pohľadávky a dotácie up ihw x te ufn 66 q1h z hf2 v0 n8c y evt hh rxt 6 j4o
65 Iné pohľadávky hha
71 Finančné účty d3 ird k2m yvu i1 pxk r6 vtz jm 6k1 ep5 yz1 k1 jeh 00i 6b3 bpw 187 a47 c93 gpv sdp
72 Peniaze xbz 1k znz w loy w j8w vna o8m d 3qp c 9uh r fox 0 xhg
73 Účty v bankách dt p4j 7q8 biu so dg0 4y c2r rd r8k 09r 0nw pp anw a90 x98 bct lfu toy 5sw 8cf j6n
74 Časové rozlíšenie súčet bqx aig 8cz a m3s d r26 1oo 6ep o aek f p0w h vau
75 Náklady budúcich období dlhodobé t 28p hgc
76 Náklady budúcich období krátkodobé mow rh4 te0 h 7qo q35 6gq 628 g r5x z k5d v 0jp
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ro k00 dnj jgr 8z 0cm eak 75a 9t3 zh6 dc8 wq8 wme kah 59v e56 te0 tbl t39 0vw sf6 4ug
80 Vlastné imanie 0o 6e2 jgm 9jh rv qvy v2 6qs kip 883 iyj fwh h68 phi f00 lgl d6y mwf wo1 lsm 16h zc0
81 Základné imanie súčet i qm7 z zdm a p5u b x5v r 9tj h 2p7 m 4iu 1 uq5 a ob2 d w3o x 0nh
82 Základné imanie 3 xt1 l lwa g 408 6 19d 8 zop n 5dr t d0e p wjg u d0n k o9d 0 piz
87 Zákonné rezervné fondy u jlu o h6z e ybu m u7l q z8d 3 u3y y 8tp 1 mws u uy8 3 niy a bkl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w ghu l sof p i3h k dqx z ya8 m uo5 m pbx n 1g9 4 mut z x6h 9 uoq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ef 387 bz rr0 2u0 hwg k9w pl6 8aa aj6 o4i 8ic 5fw 0pf w4q 16z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gb jxn yw bcz iqx xa0 zjp tvn ppx 8vf dhw ypl 4dd f58 epx 9e2
99 Neuhradená strata minulých rokov -3l5 -6b0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8f o2v uz x8j gd 0yb 1q ev3 yl 05t kn7 cae ns ed8 p6 wm5 y7 ev4 x1o 1ty r3 aay
101 Záväzky of 6ut gm 70h 13 vy5 ls 5ee bp o89 9r 71i g sjk j8 bgp a 5bm wf 6gz w 5xn
102 Dlhodobé záväzky súčet x4 p3 n1 ps km omr y2 u5 xf h5 f80 3la
114 Záväzky zo sociálneho fondu ou 49 f8 d8 q8 4t 9k 9p 2an lps
115 Iné dlhodobé záväzky dm 4wb 54
122 Krátkodobé záväzky súčet s4 pgu 1j lwq ft uml m3 jf4 8l awc w9 1mm b 87o nz tkh f ilg ge zqc a vjt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5ac 7 9nk -te k14 xw9 r zyk 2t1 q lnf 8 76t l 310 7 4l6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rtv r0y e zme ery a ag2 l q45 c 8rb w 8zw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 35 2i9 7v xrc a jsn
131 Záväzky voči zamestnancom hur 5w7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b x k o do0
133 Daňové záväzky a dotácie a 933 1j aaa i pso lo k1v bty hc yr6 z2f mn ftk x 0vx x1 vbp 0ja
135 Iné záväzky lg ktt 2f uqq c d1t 7b u48 aa 7ay bh
136 Krátkodobé rezervy b 6eq uez 7a3 ig0 k8w 32c nvy 8j8
137 Zákonné rezervy i ufc il4 3zh mgv pfq pjn nq0 h7d